Силабуси

Обов’язкові освітні компоненти

1 семестр

Філософія інклюзії

Актуальні проблеми та методологія досліджень у сфері спеціальної освіти та інклюзії

Нейронауки в освіті

Порівняльна педагогіка (спеціальнопедагогічний та інклюзивний вектори)

Вибрані питання логопедії та терапії мови і мовлення

Професійне спілкування іноземною мовою

Виробнича практика (в закладах освіти)

Науково-дослідна практика (магістерське дослідження)

 

2 семестр

Сучасні інноваційні психолого-педагогічні технології інклюзивного навчання

Інформаційно-комунікаційні технології у професійній діяльності

Оцінювання особливих освітніх потреб у дітей та консультативний супровід родин і фахівців

Виробнича практика (логопедична)

Науково-дослідна практика (магістерське дослідження)

Вибіркові освітні компоненти

3 семестр

Освітній менеджмент і лідерство

Технології розроблення та проєктування індивідуальної освітньої траєкторії для дітей і молоді з особливими освітніми потребами

Виробнича практика (в інклюзивно-ресурсних центрах)

Науково-дослідна практика (магістерське дослідження)

Вибіркові освітні компоненти

 Вибіркові освітні компоненти

Нейрологопедія

Альтернативна і додаткова комунікація

Арт-технології в інклюзії

Основи психофармакології