Самостійна робота студентів

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів:
Графік контролю самостійної роботи студентів: