Тематика дипломних і курсових робіт

Рекомендації  до написання дипломної роботи

Завдання на дипломної роботу

Титульний аркуш дипломної роботи

Анотація дипломної роботи

 

Силабус курсова робота_спеціальна педагогіка

Силабус курсова робота_логопедія

Рекомендації до написання курсової роботи

Титульний аркуш курсової роботи

Завдання на курсову роботу

Орієнтовна тематика курсових робіт зі спеціальної педагогіки

Орієнтовна тематика курсових робіт з логопедії