Ленів Зоряна Павлівна

 

доцент кафедри 

логопедії

та інноваційних технологій в інклюзії

E-mail: zoriana.leniv@pnu.edu.ua

 

Освіта: вища:

Національний педагогічний університет імені М.І.Драгоманова, 2002; спеціальність – «Дефектологія», кваліфікація логопеда, вчителя початкових класів шкіл для дітей з тяжкими розладами мовлення;  диплом спеціаліста.

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка, 1998; спеціальність – «Музичне виховання і народознавство», кваліфікація: вчитель музики, етики, естетики і народознавства; диплом спеціаліста.

Науковий ступіпь: кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка («Корекція порушень усного мовлення у дітей старшого дошкільного віку засобами арттерапії», 2011).

Вчене звання: доцент (2020).

Наукові інтереси: логопедія, практична (спеціальна) психологія, арттерапія, музикотерапія, новітні технології в педагогіці та психології, підготовка фахівців до роботи в умовах інклюзивного навчання.

Наукове стажування

Juraj Dobrila University of Pula (Croatia): Single educational space in the conditions of digital transformation (сертифікат № HR 9575 / 25.09.2021); 150 год.

ESEI Internstional Business School Barcelona:  “Досвід підготовки висококваліфікованого персоналу, організація навчального процесу та інноваційні методи навчання”, 29 червня по 10 липня 2017; 108 год.

Професійна громадська діяльність

Директор ТОВ “Міжнародний інститут інклюзії”

Голова ГО «СМАРТ-Персона»

Членкиня ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів»

На громадських засадах у різних роках була учасником комісій та експериментів МОН, зокрема,  комісії з розробки Концепції інклюзивної освіти;  комісії з розробки Концепції неперервної педагогічної освіти в Україні; експерименту «Організація інтегрованого навчання осіб з особливими потребами у вищих навчальних закладах І – ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування»; експерименту «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів»; консультантом Канадсько-українського проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні».

Експертка та лекторка он-лайн курсу «Робота вчителя початкових класів із дітьми з ООП» (2018), а також ведучою тренінгів, семінарів і майстер-класів з питань інклюзії та логопедичної корекції.

Основні публікації

Статті в наукових фахових виданнях та виданнях,

що індексуються в міжнародних наукометричних базах 

  1. M. K. Sheremet, Z. P. Leniv, V. V. Loboda, B. A. Maksymchuk. The development level of SMART information criterion for specialists’ readiness for inclusion implementation in education. Information Technologies and Learning Tools. 2019. Volume 72, Issue 4, October, 73-85 pp. (Web of Science)
  2. Leniv, Zoriana; Bakhmat, Nataliia; Kravets, Nadiia; Kulikovska, Irina; TRAINING OF PEDAGOGICAL STAFF FOR CONDUCTING ACTIVITIES IN THE CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION. LAPLAGE EM REVISTA. 2021. Volume 7 Issue Page 559-571. Published.
  3. Leniv, Z., Dzhus, O., Ilina, N., Prokofieva, O., Matveievа N., & Hlushchenko, I. (2022). Neuropsychological Bases of Correctional and Preventive Preparation of Children with Autism to Master Writing. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. 13(1Sup1), 37-50. https://doi.org/10.18662/brain/13.1Sup1/301 WoS
  4. Martynenko, I., Chorna, H., Omelchenko, M., Shulzhenko, D., Leniv, Z., & Khrypun, D. (2022). Neuropsychological Features of Motivational and Volitional Readiness for School of Six-Year-Old Children with General Speech Underdevelopment. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. 13(3). 2022, 211-224. https://doi.org/10.18662/brain/13.3/363 WoS
  5. Ленів З. П. Когнітивно-компетентнісний компонент готовності асистентів учителів до реалізації командної взаємодії в умовах інклюзії. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць. Вип. 13. За ред. О. Гаврилова, В. Синьова. Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2019. 110-122 с.
  6. Ленів З. П. Практична реалізація інноваційних підходів до розвитку мовлення дітей із особливими освітніми потребами в умовах інклюзії засобами української вишиванки. Гірська школа Українських Карпат. Вип. 22. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2020. С. 82-87.
  7. Ленів З. П. Дистанційні тренінги в системі підготовки фахівців до роботи за умов інклюзії. Інноваційна педагогіка. Вип. 25. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 133-137.
  8. Джус О., Ленів З., Коваленко В. Тренінг як інструмент формування командної взаємодії фахівців, які працюють в інклюзивному освітньому просторі. European humanities studies: State and Society (Europejskie studia humanistycznie: Panstwo i Spoleczenstwo). 2020. № 3 (І). Poland-Ukraine. C. 113-129.

Навчально-методичні посібники

  1. Ленів З.П. Діагностика усного мовлення старших дошкільників засобами арттерапії. Навчально-методичний посібник. Видання друге: доповнене і перероблене. Львів: СПОЛОМ, 2023. 55 с.

Відзнаки, нагороди

Грамота головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації (2011)

Грамота Львівської обласної ради (2013)

Подяка міського голови м. Львова (2015)

Медаль «Драгоманівська родина» (2015 )

Грамота Національної академії педагогічних наук України (2015)

Диплом за розбудову потенціалу ВГО «УАКП» (2016)

Орден «Берегиня України» (2018) 

Грамота Департаменту освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації  (2023)