Силабуси навчальних дисциплін

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Історія України

Політологія

Філософія

Фізична культура

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Інформаційні технології в психологічних дослідженнях

Вікова психологія

Основи психогігієни

Основи психодіагностики

Вступ до спеціальності “Психологія”

Загальна психологія

Основи клінічного інтерв’ю

Дитяча психологія з практикумом

Соціальна психологія

Анатомія і фізіологія нервової системи

Психологія особистості

Пропедевтика психіатрії

Психофізіологія

Нейробіологія

Діагностика та патопсихологія психічних розладів

Основи психотерапії

Методологія науки

Дитяча психотравматерапія

Основи психотравматології

Практикум з вікової психології

Практикум з соціальної психології

Експериментальна психологія

Прикладна психологія мотивації

Основи психофармакології

Педагогіка і педагогічна психологія

Прикладний аналіз поведінки

Практикум з роботи у клініко-реабілітаційних закладах

Курсова робота 1

Курсова робота 2

Підготовка бакалаврської роботи

Історія науки

Навчальна практика

Виробнича практика

Атестація (Дипломна робота)

Атестація (Комплексний екзамен з фахових дисциплін)

 

Вибіркові дисципліни

2 семестр

Поведінкова психологія

Психологія навчання і виховання

Когнітивна психологія розвитку

Психологія навчання і виховання

3 семестр

Практикум з загальної психології

Практикум з психології особистості

Практикум з когнітивної психології

4 семестр

Дитяча когнітивна психологія

Психологія зрілості та акмеологія

Пренатальна психологія

5 семестр

Психологія професійного здоров`я

Психологія адиктивної поведінки

Порівняльна психологія

Патопсихологія та психопатологія осіб з порушенням мозкового кровообігу

Патопсихологія та психопатологія осіб з органічними ураженнями мозку

Спеціальна психологія

Етика наукових психологічних досліджень людини

Психосексуальний розвиток людини: норма і патологія

Психологія індивідуальних відмінностей

Нейропсихологія

Диференційна психологія

Психологія аномального розвитку

Психологія дорослішання осіб з неповносправністю

Психологія щастя

7 семестр

Тренінг соціального розвитку дітей

Тренінг соціальних навичок

Тренінг розвитку емпатії та професійних навичок

Методологічний розбір клінічних випадків

Практикум з клінічного інтерв’ю

Практикум з основ психотерапії

Групова психотерапія

Тренінг реципрокної імітації

Основи групового психотерапевтичного тренінгу

Сімейна психотерапія

Психогігієна сім’ї та сімейних стосунків

Психологія сім’ї

Менеджмент приватної психотерапевтичної практики

Нормативно-правові засади приватної психологічної практики в Україні

Організація приватної психологічної практики за кордоном

8 семестр

Робота психолога в закладах освіти та ІРЦ

Робота психолога в закладах охорони здоров’я

Робота психолога в організаціях

Робота психолога з дітьми із гіперактивним розладом з дефіцитом уваги

Психологічний супровід дитини з особливими освітніми потребами

Робота психолога з дітьми з опозиційно-викличним розладом

Теорія ігор

Тайм-менеджмент

Селф-менеджмент та теорії прийняття рішень

Психологія аутичної дитини

Психологічна корекція

Патопсихологія аутизму