СТУДЕНТАМ

Рейтинг студентів

Рейтинг студентів

Студентський путівник 2023

Гаряча лінія з ректором

Електронна скринька для спілкування: rector@pnu.edu.ua

Електронна форма звернень студентів на “гарячу лінію ректора”: http://surl.li/bhdmc

Індивідуальна освітня траєкторія

Запровадження індивідуальних навчальних планів студентів дає можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію, враховувати результати навчання за академічною мобільністю та неформальною освітою.

Академічна мобільність

Академічна мобільність передбачає можливість учасників освітнього процесу Університету навчатися, викладати, стажуватися, проходити навчальну або виробничу практику, проводити наукові дослідження у партнерському вищому навчальному закладі (в Україні або за кордоном), з можливістю перезарахування в установленому порядку освоєних навчальних дисциплін. (п.1.3.)

До участі у програмах академічної мобільності допускаються студенти, які повністю завершили хоча б один рік навчання за рівнем бакалавра, студенти рівня магістра … (п. 3.3.)

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Порядок зарахування результатів неформальної освіти

Зарахування результатів неформальної освіти з навчальних дисциплін проводять за заявою здобувана вищої освіти на ім’я керівника структурного підрозділу (декана факультету/директора інституту) на підставі академічної довідки, додатка до документу про вищу освіту (диплома молодшого спеціаліста/молодшого бакалавра, бакалавра, спеціаліста, магістра), виданих закладом вищої освіти, або витягу з навчальної картки студента, завіреної в установленому порядку, або сертифіката про практику/стажування, або сертифіката про проходження тренінгу тощо.
Заяву про зарахування результатів неформальної освіти з навчальних дисциплін здобувач вищої освіти подає протягом перших 10 робочих днів від початку семестру задля того, щоб у випадку відмови у зарахуванні він зміг пройти підготовку з відповідної дисципліни в повному обсязі.
У випадку подання зазначених документів іноземною мовою заявник подає їх переклад, нотаріально завірений в установленому порядку.

Положення про порядок зарахування результатів неформальної освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Положення про порядок повторного вивчення дисциплін (кредитів ECTS) в умовах ECTS http://surl.li/dztlj

Положення про організацію освітнього процесу та розробку основних документів з організації освітнього процесу в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника http://surl.li/ksgbx

Розклад дзвінків: http://surl.li/qezho
Графік навчального процесу: http://surl.li/pggjx

Розклад: http://surl.li/qezhe

Дистанційне навчання: https://d-learn.pnu.edu.ua/

Графік консультацій викладачів кафедри логопедії та інноваційних технологій в інклюзії (ІІ семестр 2023-2024)

Наукова бібліотека: http://lib.pnu.edu.ua/

Стипендійне забезпечення: http://surl.li/lekpb

Конкурси, можливості: http://surl.li/kxsr

Студентський Сенат: http://surl.li/ksumw

Студентський профком: http://surl.li/ksumw

Оплата за навчання: https://pnu.edu.ua/rekvizyty-universytet/

Замовлення довідок про навчання для здобувачів освіти: 

https://forms.gle/fspVzF9jXvuaJAeE  

Навчання за індивідуальним графіком

Положення “Про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” наказ-628