Петрик Ольга Михайлівна

 

доцент

кафедри логопедії

та інноваційних технологій в інклюзії

(сумісництво)

 

E-mail: olha.zastavna@pnu.edu.ua

Освіта: вища:

ДВНЗ “Прикарпатський університет імені Василя Стефаника”, 2020; спеціальність  – «Фізична терапія, ерготерапія», професійна кваліфікація – “фізичний терапевт, ерготерапевт”; диплом магістра з відзнакою.

Науковий ступінь: кандидат наук з фізичного виховання і спорту спеціальності 24.00.03 – Фізична реабілітація (“Фізична реабілітація слабочуючих дітей старшого дошкільного віку після кохлеарної імплантації”), 2016.

Наукові інтереси: порушеннями мовлення дітей з затримкою психомоторного розвитку, зниженням гостроти слуху; фізична терапія, ерготерапія; реабілітація в педіатрії.

Членство у професійних об’єднаннях, професійна діяльність

 • Голова громадської організації «Глухота не вирок»
 • Засновник і провідний фахівець реабілітаційного центру “Моя Надія”
 • Співзасновник Реабілітаційного- оздоровчого центру реабілітації св. ЮДИ -ТАДЕЯ 
 • Досвід практичної діяльності в реабілітації слабочуючих дітей після кохлеарної імплантації, дітей з затримкою психомоторного розвитку та комрбідною патологією – 10 років

Публікації

 • Заставна О. М. Оцінка стану здоров’я та рухової активності дітей шкільного віку з сенсоневральною приглухуватістю ІІ-ІІІ ступеня за опитувальниками. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. Вип. 5 К (113). С. 140-143.
 • Nataliia Golod, Oleksandra Kuzenko, Olga Zastavna. The influence of early social rehabilitation on the personal development of children with cerebral palsy / current problems of harmonization of personality development in the modern educational space. Monograph. Opole: the academy of management and administration in opole, 2021; р. 305-318 (pp. 433, illus., tabs., bibls.) https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/11_2021.pdf 
 • Afanasieva, N., Qordeeva, K., Muskharina, Y., Zastavna, O., Shuppe, l., & andreikova, i. (2022). Neuropsychological factors and practical methods of maintaining mental health in special conditions. Brain. Broad research in artificial intelligence and neuroscience13(2), 130-151. Https://doi.org/10.18662/brain/13.2/336 vol. 13 no. 2 (2022): brain. Broad research in artificial intelligence and neuroscience
 • Voichyshyn, L., Golod, N., Marchuk, O., Zastavna, O., Chepurna, L., Rybalko, P., Khomenko, S., Kuzmik, V., Kolisnyk, S., & Babii, I. (2022). Physical Rehabilitation of Adolescents with Postural Disorders in the Sagittal Plane and its Relation to Neurophysiology. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 13(1), 61-87. https://doi.org/10.18662/brain/13.1/269 SCOPUS
 • В.Г. Тудоси, І.К. Чурпій, Л.І. Войчишин, О.М. Заставна, Н.Р. Голод, О.В.Янів, М.І. Кравчук. Методики дослідження функціонального стану вестибулярного апарату у дітей з сенсоневральною втратою слуху. Art of Medicine. 2 (18) квітень-червень, 2021, С. 135-139 DOI: 10.21802/artm.2021.2.18.135
 • Zastavnaya O., PopovychV., Voichishin L., Bohoslavets R. Complex Rehabilitation Program for Children with Sensorineural Hearing Loss. Paediatrics. Eastern Europe 2021, volume 9, № 1 pp. 54-62. DOI: https://doi.org/10.34883/PI.2021.9.1.005 SCOPUS
 • Hrytsuliak B.,  Ostapiak Z.,  Polataiko Y.,  Herych R., LisovskyiB., Lapkovskyi E., Karpenko H., Vojchyshyn L., ZastavnO., Sheremeta L., Berezna T., Herych O. Dynamics of balance indicators, activities of daily living, and quality of life of elderly suffering from Parkinson’s disease and frailty after proximal humerus fracture following physiotherapeutic functional training. Journal of medicine and life. 2022. VOL: 15 ISSUE: 1. 98-103. DOI 10.25122/jml-2021-0386

  Наукові профілі:

  https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=ILGqpkoAAAAJ 

  ORCID  000-0001-5446-5995

Наукове стажування, підвищення кваліфікації

1. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Сертифікат №457 від 27.02.2021, тема: “Інноваційна діяльність викладача в закладі вищої освіти”; 30 годин (1.0 кредит ЄКТС).

2. Волинський національний університет імені Лесі Українки. Тема: «Навчання фахівців із питань фізичної терапії, ерготерапії та медицини». 08.04.2021 р. Посвідчення про підвищення кваліфікації: АС № 064-01 (60 год, 2 кредити ЄКТС).

3. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Міжнародне післядипломне практичне закордонне стажування Польща, тема : «New and innovative teaching methods» 26.03.2021 р. Сертифікат (NR 2643/MSAP/2021), (120 годин) 4 кредити ЄКТС.

4. Університет Катовіце, Nowoczesne Technologie Innowacyjne I Informacyjne W Rozwoju Społeczeństwa 2 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, тема «Інноваційні технології в освіті» 1 – 3 kwietnia 2019. Сертифікат 18 годин.

5. “Звідувач логопедичного пункту, учитель-логопед, учитель-дефектолог” (Свідоцтво про підвищення кваліфікації Іван-Франківського інституту післядиполмної педагогічної освіти ПК 0213637665519, випусковий проєкт – “Супровід дітей із важкими мовденнєвими порушеннями ддо навчання в школі”, 2019, 140 год.)

6. Науково-практичне стажування Польща, Краків, Реабілітаційний центр функціональної реабілітації: «Методика реабілітації пацієнтів з ураженням опорно-рухового апарату та черепно-мозкових травм» 22.06.2018 р. Сертифікат, (54 години).