ОР “магістр” Освітня програма “Інклюзія в освіті” 016 Спеціальна освіта 016.01 Логопедія

016 Інклюзія в освіті

Освітній ступінь: Магістр

Тип освітньої програми: Освітньо-професійна

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 016 Спеціальна освіта

Спеціалізація: 016.01 Логопедія

Факультет управління

Кафедра логопедії та інноваційних технологій в інклюзії

Кваліфікація: Магістр зі спеціальної освіти за спеціалізацією логопедія

Мета освітньо-професійної програми: теоретична і практична підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері інклюзії, здатних на високому професійному рівні здійснювати та організовувати освітню діяльність з дітьми із особливими освітніми потребами, які мають мовленнєві порушення, а також науково-практичну й управлінську діяльність з урахуванням сучасних євроінтеграційних процесів задля утвердження цінностей інклюзії.

Можливості працевлаштування:

інклюзивно-ресурсні центри, відділи та департаменти освіти, спеціальні заклади дошкільної та загальної середньої освіти, заклади дошкільної та загальної середньої освіти зі спеціальними та інклюзивними групами/класами, позашкільні заклади освіти, навчально-реабілітаційні центри, реабілітаційні та медичні установи, інші заклади системи Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я, які надають психолого-педагогічні, корекційно-розвиткові та реабілітаційні послуги дітям з особливими освітніми потребами та особам        з інвалідністю.

  Обговорення освітньо-професійної програми  «Інклюзивна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта»:

  1. 09.12.2022 – 09.01.2023: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYxw116FffKFqzWCx3megArOAq7fA4IGjXEYdiIo6lrotKfQ/viewform
  2. 15.01.2024 – 15.02.2024: