016 Спеціальна освіта 016.01 Логопедія: ОП “Інклюзія в освіті” (ОР “магістр”), ОП “Спеціальна освіта” (ОР “бакалавр”)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА “ІНКЛЮЗІЯ В ОСВІТІ”

Освітній ступінь: Магістр

Тип освітньої програми: Освітньо-професійна

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 016 Спеціальна освіта

Спеціалізація: 016.01 Логопедія

Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки

Кафедра професійної освіти та інноваційних технологій.

Кваліфікація: Магістр зі спеціальної освіти за спеціалізацією логопедія.

Мета освітньо-професійної програми: теоретична і практична підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері інклюзії, здатних на високому професійному рівні здійснювати та організовувати освітню діяльність з дітьми із особливими освітніми потребами, які мають мовленнєві порушення, а також науково-практичну й управлінську діяльність з урахуванням сучасних євроінтеграційних процесів задля утвердження цінностей інклюзії.

Можливості працевлаштування:

інклюзивно-ресурсні центри, відділи та департаменти освіти, спеціальні заклади дошкільної та загальної середньої освіти, заклади дошкільної та загальної середньої освіти зі спеціальними та інклюзивними групами/класами, позашкільні заклади освіти, навчально-реабілітаційні центри, реабілітаційні та медичні установи, інші заклади системи Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я, які надають психолого-педагогічні, корекційно-розвиткові та реабілітаційні послуги дітям з особливими освітніми потребами та особам        з інвалідністю.

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА “СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА”

Освітній ступінь: Бакалавр

Тип освітньої програми: Освітньо-професійна

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 016 Спеціальна освіта

Спеціалізація: 016.01 Логопедія

Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки

Кафедра професійної освіти та інноваційних технологій.

Кваліфікація: Бакалавр спеціальної освіти.

Метою освітньо-професійної програми є підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних на засадах нової філософії освіти професійно застосовувати на практиці фундаментальні знання з теорії та практики організації освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, спеціальних та реабілітаційних закладах освіти; спроможних розв’язувати складні задачі і практичні проблеми у цій сфері з метою корекції і компенсації порушень психофізичного розвитку осіб з особливими    освітніми    потребами    різних    вікових    груп,    насамперед,  з акцентуацією на здобутті навичок та знань у сфері навчання, виховання, корекції та реабілітації дітей з порушенням мовлення.

Можливості працевлаштування:

заклади спеціальної освіти, заклади дошкільної та загальної середньої освіти зі спеціальними та інклюзивними групами/класами, позашкільні заклади освіти, навчально- реабілітаційні центри, реабілітаційні та медичні установи, інші заклади системи Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я, які надають психолого-педагогічні, корекційно-розвиткові та реабілітаційні послуги дітям з особливими освітніми потребами та особам з інвалідністю.

Наявність акредитації: відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 14 грудня 2021 р. освітню програму “Спеціальна освіта” з галузі знань (спеціальності) 01 Освіта/Педагогіка 016 Спеціальна освіта (016.01 Логопедія) акредитовано до 01 липня 2027 р. (протокол № 19 (3) від 14-15.12.2021 р.

 

Наші координати

Сайт Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки

Сайт університету

 

 

 

Огляд матеріально-технічної бази ОП “Спеціальна освіта”

Звертайтеся за додатковою інформацією на кафедру професійної освіти та інноваційних технологій Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (104 аудиторія гуманітарного корпусу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника).