Січкарчук Наталія Дмитрівна

 

доцент кафедри

логопедії

та інноваційних технологій в інклюзії

(сумісництво)

 

E-mail: nataliya.sichkarchuk@pnu.edu.ua

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи Вишгородської районної спеціальної загальноосвітньої школи “Надія”, вчитель-дефектолог: http://surl.li/pflps

Освіта: вища:

Національний педагогічний університет імені М.І.Драгоманова, 2003; спеціальність – «Дефектологія», кваліфікація – “Викладач логопедії і спеціальної психології; вчитель допоміжної школи, логопед” ;  диплом спеціаліста з відзнакою.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка («Формування емоційно-оцінної лексики у дітей старшого дошкільного віку з моторною алалією засобами художньо-мовленнєвої діяльності», 2011).

Наукові інтереси: логопедія, спеціальна психологія, новітні технології в педагогіці та психології, підготовка фахівців до роботи в умовах інклюзивного навчання.

Публікації

Січкарчук Н.Д. Дистанційна освіта у підготовці фахівця-логопеда під час складних суспільно-політичних обставин. Парадигма вищої освіти в умовах війни та глобальних викликів XXІ століття : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 18 липня – 28 серпня 2022 року. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022.С.410-414.

Січкарчук Н.Д. Розвиток асоціативних зв’язків в процесі формування емоційно-оцінної лексики у старших дошкільників з моторною алалією. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Зб. наукових праць. К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012.  Вип. 19. С. 253-257.

Січкарчук Н.Д. Використання невербальних засобів спілкування на логопедичних заняттях зі старшими дошкільниками з моторною алалією. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Зб. наукових праць. К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012.  Вип. 22. С. 243-246.

Січкарчук Н. Д. Науково-теоретичне обґрунтування методики формування емоційно-оцінної лексики у старших дошкільників з моторною алалією. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 19. «Корекційна педагогіка та спеціальна психологія»: зб. наук. праць. К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. Вип. 16.  С. 186–193.