Силабуси

Тренінг командоутворення у спеціальній освіті та інклюзії

Силабус_Екологічне виховання дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення

Силабус_Театр і театралізована діяльність у практиці логопедичної роботи

Силабус_Методики навчання дітей зі складними порушеннями мовлення

Артикуляційна гімнастика (практикум)

Силабус_Менеджмент у спеціальній освіті та інклюзії

Силабус_Методики роботи з дітьми з розладом дефіциту уваги та гіперактивністю 

Силабус_Методики роботи з дітьми з труднощами у навчанні_2

Силабус_Соціальна інклюзія

Силабус_Альтернативна комунікація

Силабус_Ігри-в-логопедичній-роботі

Силабус_Культура-і-техніка-мовлення-педагога

Силабус_Практикум з корекції немовленнєвих порушень

Силабус_Нейрокореція та сенсорна інтеграція в інклюзивному навчанні дітей з ОООП

В24_Методики-роботи-з-дітьми-з-труднощами-у-навчанні

Силабус_Логодидактика

Силабус_Рання логопедична корекція

Силабус_українська мова (за професійним спрямуванням)

Силабус_Історія України

Силабус_Фонетика та фонологія

Силабус_Філософія

Силабус_Фізична культура

Силабус_Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Силабус_Інформаційні технології в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами

Силабус_Спеціальна педагогіка

Силабус_Історія спеціальної педагогіки та спеціальної психології

Силабус_Історія науки

Силабус_Основи логоритміки

Силабус_Університетські студії_Вступ до спеціальності

Силабус_Загальна педагогіка і педагогічна деонтологія

Силабус Логопедія (ЗАЇКАННЯ. ПОРУШ. темп-ритм)

Силабус Логопедія (ОСНОВИ. ДИСЛАЛІЯ)

Силабус_Анатомія фізіологія та поталогія дітей з основами генетики

Силабус_Основи-медичних-знань-в-галузі-спеціальної-освіти

Силабус_Основи-невропатологii-та-патофiзiологii

Силабус_Вікова і педагогічна психологія

Силабус_Загальна психологія

Силабус_Соціальна адаптація та виховання дітей з особливими освітніми потребами

Силабус_Логопедія (алалія, афазія)

Силабус_Логоритміка з методикою

Силабус_Логопедія (дисграфія, дислексія)

Силабус_Мовленнєві-і-сенсорні-системи-та-їх-порушення

Силабус Логопедія (ДИЗАРТРІЯ)

Силабус Логопсихологія

Силабус Логопедія (РИНОЛАЛІЯ. ПОРУШ.ГОЛОСУ)

Силабус_Комплексна діагностика при порушенні мовлення з консультуванням

Силабус_Спеціальна психологія

Силабус_Діагностика логопедичних порушень з логопропедевтикою

Силабус_Нейродинамічні основи логопедії

Силабус_Курсова робота (спеціальна педагогіка)

Силабус_Курсова робота (логопедія)

Силабус_Інклюзивна освіта

Силабус_Організація діяльності асистента вчителя в інклюзивному освітньому середовищі

Силабус_Практикум Англійська мова та інклюзія

Силабус_Навчальна практика

Силабус_Виробнича практика

Силабус_Основи інклюзивного навчання

Силабус_Технології інклюзивного навчання

Силабус_Тренінг командоутворення

Силабус_Тренінгові технології в корекційно-реабілітаційному процесі

Силабус_Сучасні методики інтегрованого навчання

Силабус_Тренінг соціальних навичок

Силабус_Тренінг розвитку емпатії та професійних навичок

Силабус_Психологія професійного здоровя

Силабус_Дитяча когнітивна психологія

Силабус_Психологія зрілості та акмеологія

Силабус_Пренатальна психологія

Силабус_Основи логопедичного масажу

Силабус_Психологія щастя

Силабус_Музикотерапія з практикумом

Силабус_Сенсорна-інтеграція-та-Монтессорі-терапія

Силабус_Арт-технологiї в iнклюзивному навчанні

Силабус_Нейропсихологія в логопедичній практиці

Силабус Артикуляційна гімнастика (практикум)

Силабус Методики раннього втручання

Силабус_Організація індивідуального навчання дітей з системними порушеннями мовлення

Силабус Практикум з виховної роботи з дітьми з ООП

Силабус_Комунікація з учнями з ООП

Силабус_Дитинознавство

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Історія України

Політологія

Фiзична культура

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Iсторiя спецiальноi педагогiки, спецiальноi психологii та реабiлiтологii

Логопедія

Вступ до спеціальності Спеціальна освіта

Педагогіка і педагогічна майстерність

Логопедія з практикумом

Анатомія, фізіологія та патологія дітей з основами генетики

Вікова і педагогічна психологія

Загальна психологiя

Культура і техніка мовлення педагога

Фiлософiя

Iнформацiйнi технологii в роботi сучасного педагога

Спеціальна та інклюзивна педагогіка

Організація індивідуального навчання з системними порушеннями мовлення

Логопедiя з основами логоритмiки

Основи медичних знань в галузі спеціальної освіти

Основи невропатологii та патофiзiологii

Логопсихологiя

Спеціальна психологія

Практикум з логопсихології

Арт-технологii в iнклюзивній освіті

Практикум з музикотерапії

Методики роботи з дітьми з порушенням зору

Методики роботи з дiтЬми з порушенням слуху

Кондуктивна педагогіка

Основи логопедичного масажу

Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення

Спецметодики викладання дисциплін у ЗЗСО (№1)

Спецметодики навчання дітей із тяжкими порушеннями мовлення

Методики інтегрованого навчання

Навчальна практика

Музикотерапія з практикумом

Технології інклюзивного навчання

Методика формування готовності дитини з ООП до навчання у школі

Загальна реабілітологія та інтегральні реабілітаційні технології

Сучасні логопедичні технології у дітей із мовленнєвими порушеннями

Спецметодики викладання дисциплін у ЗЗСО (№2)

Виробнича практика

Спецметодики зображувальної діяльності

Сенсорна інтеграція та Монтессорі-терапія

Інклюзивна та загальна освіта дітей з порушенням опорно-рухового апарату і слуху

Інклюзивна та загальна освіта дітей із РАС

Спецметодики з ігрової діяльності

Анімалотерапія в реабілітації дітей з ООП

Особливості навчання дітей із дислексією, порушеннями мовлення та синдромом Дауна

Практикум з альтернативних методів комунікації

Методики роботи з дітьми з розладом дефіциту уваги та гіперактивністю

Методики навчання дітей зі складними порушеннями розвитку

Інклюзивна освіта

Історія науки

Методика виховної роботи з дітьми з ООП