Силабуси

Обов’язкові освітні компоненти

1 семестр

Університетські студії: вступ до спеціальності “Спеціальна освіта”

Загальна педагогіка і педагогічна деонтологія

Інклюзивна освіта

Загальна психологія

Анатомія, фізіологія та патологія дітей з основами генетики

Історія України

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Фізична культура

2 семестр

Спеціальна педагогіка (2 і 3 семестр)

Логопедія (основи, дислалія)

Історія спеціальної педагогіки та спеціальної психології

Історія науки

Фонетика та фонологія

Вікова і педагогічна психологія

Практикум «Англійська мова та інклюзія»

3 семестр

Логопедія (дизартрія)

Соціальна адаптація та виховання дітей з особливими освітніми потребами

Організація діяльності асистента вчителя в інклюзивному освітньому середовищі

Спеціальна психологія

Основи медичних знань у галузі спеціальної освіти

Основи невропатології та патофізіології

Вибіркові освітні компоненти

4 семестр

Логопедія (порушення темпо-ритмічної сторони мовлення, заїкання)

Логопсихологія

Філософія

Інформаційні технології в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами

Курсова робота (спеціальна педагогіка)

Навчальна практика

Вибіркові освітні компоненти

5 семестр

Логопедія (алалія, афазія) (5-6 семестри)

Логопедія (ринолалія, порушення голосу)

Основи логоритміки

Навчальна практика

Вибіркові освітні компоненти

6 семестр

Нейродинамічні основи логопедії

Мовленнєві і сенсорні системи та їх порушення

Комплексна діагностика при порушенні мовлення з консультуванням

Курсова робота (логопедія)

Виробничі практика

Вибіркові освітні компоненти

7 семестр

Логопедія (дисграфія, дислексія)

Логоритміка з методикою

Діагностика логопедичних порушень з логопропедевтикою

Виробнича практика

Вибіркові освітні компоненти

8 семестр

Виробнича практика

Вибіркові освітні компоненти

 Вибіркові освітні компоненти

Силабус_Соціальна інклюзія