Силабуси

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Історія України

Політологія

Фiзична культура

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Iсторiя спецiальноi педагогiки, спецiальноi психологii та реабiлiтологii

Логопедія

Вступ до спеціальності Спеціальна освіта

Педагогіка і педагогічна майстерність

Логопедія з практикумом

Анатомія, фізіологія та патологія дітей з основами генетики

Вікова і педагогічна психологія

Загальна психологiя

Культура і техніка мовлення педагога

Фiлософiя

Iнформацiйнi технологii в роботi сучасного педагога

Спеціальна та інклюзивна педагогіка

Організація індивідуального навчання з системними порушеннями мовлення

Логопедiя з основами логоритмiки

Основи медичних знань в галузі спеціальної освіти

Основи невропатологii та патофiзiологii

Логопсихологiя

Спеціальна психологія

Практикум з логопсихології

Арт-технологii в iнклюзивній освіті

Практикум з музикотерапії

Методики роботи з дітьми з порушенням зору

Методики роботи з дiтЬми з порушенням слуху

Кондуктивна педагогіка

Основи логопедичного масажу

Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення

Спецметодики викладання дисциплін у ЗЗСО (№1)

Спецметодики навчання дітей із тяжкими порушеннями мовлення

Методики інтегрованого навчання

Навчальна практика

Музикотерапія з практикумом

Технології інклюзивного навчання

Методики роботи з дітьми з труднощами у навчанні

Методика формування готовності дитини з ООП до навчання у школі

Загальна реабілітологія та інтегральні реабілітаційні технології

Сучасні логопедичні технології у дітей із мовленнєвими порушеннями

Спецметодики викладання дисциплін у ЗЗСО (№2)

Виробнича практика

Спецметодики зображувальної діяльності

Сенсорна інтеграція та Монтессорі-терапія

Інклюзивна та загальна освіта дітей з порушенням опорно-рухового апарату і слуху

Інклюзивна та загальна освіта дітей із РАС

Спецметодики з ігрової діяльності

Анімалотерапія в реабілітації дітей з ООП

Особливості навчання дітей із дислексією, порушеннями мовлення та синдромом Дауна

Практикум з альтернативних методів комунікації

Методики роботи з дітьми з розладом дефіциту уваги та гіперактивністю

Методики навчання дітей зі складними порушеннями розвитку

Інклюзивна освіта

Історія науки

Методика виховної роботи з дітьми з ООП