ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Різноманітність та інклюзія в освіті»

14 березня 2024 року завідувач кафедри Оксана ДЖУС взяла участь у  ІІІ Міжнародній науково-практичній конференці «Різноманітність та інклюзія в освіті», яка відбулася на базі Центру інноваційного навчання та трансферу технологій Університету Григорія Сковороди в Переяславі.

“Еволюція безбар’єрності як філософії суспільства без обмежень” – саме цю тему було оприлюднено Оксаною ДЖУС у контексті  актуалізації викликів та перспектив формування інклюзивного суспільства в Україні в період війни та поствоєнної відбудови, визначення можливостей забезпечення рівного доступу до освіти на деокупованих територіях, формування візії розбудови інклюзивного суспільства на основі світового досвіду міжнародних колег.

У своєму виступі вона зосередила увагу на розумінні змусту понять “бар’єри і безбар’єрність”, сутності універсального дизайну, гендерних аспектів безбар’єрності, а також співвідношенні природовідповідності та безбар’єрності (плеканні талантів).

Конференція згуртували академічну спільноту, представників бізнесу та громадянського суспільства з метою синхронізації векторів формування механізмів підтримки різноманітності та інклюзії як в освіті, так і суспільстві зокрема.

 

Детальніше: http://surl.li/ruejm