Освітня програма

ПРОЕКТ ОПП ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

Освітньо-професійна програма 

«СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 016 Спеціальна освіта 016.01 Логопедія 

галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

Кваліфікація: Бакалавр спеціальної освіти. Логопед 

ОПП 016.01 Спеціальна освіта. Логопедія

Відгуки та коментарі можна надсилати на адресу: kpoit@pnu.edu.ua