Освітня програма

ООП_Спеціальна освіта 2020

ПРОЕКТ ОПП ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

Освітньо-професійна програма 

«СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 016 Спеціальна освіта 016.01 Логопедія 

галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

Кваліфікація: Бакалавр спеціальної освіти. Логопед 

https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2020/08/OP-016-bakalavr.pdf

Відгуки та коментарі можна надсилати на адресу: kpoit@pnu.edu.ua

Запитання, пропозиції, відгуки, рецензії на освітню програму “Спеціальна освіта” першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 016 “Спеціальна освіта” (016.01 логопедія) ПНУ ім. В.Стефаника