Міжуніверситетський лекторій: гостьова лекція «Забезпечення умов для ефективної інклюзії: від законодавства до технологій»

23 жовтня 2023 року в рамках співпраці з кафедрою спеціальної та інклюзивної освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки відбулася  гостьова онлайн-лекція  «Забезпечення умов для ефективної інклюзії: від законодавства до технологій» доцента кафедри, кандидата педагогічних наук Зоряни ЛЕНІВ для здобувачів вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта обидвох університетів.
Сучасні підходи й умови вимагають якісно нового рівня освіти, зокрема використання активних методів навчання у закладі вищої освіти. Актуальна тема об’єднала віртуальну та реальну студентсько-викладацьку й наукову спільноту навколо важливої проблеми сьогодення – інклюзивної освіти: термінологічне поле інклюзії, умови забезпечення і технології інклюзивного навчання, інклюзивну компетентність. 
Спільно плекаємо нові покоління відданих справі фахівців спеціальної та інклюзивної освіти!
На зображенні може бути: 1 особа та текст