Прикарпатський університет сприяє розвитку професійної освіти

Сьогодні відбулась зустріч ректора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігоря Цепенди з директором вищого професійного училища №21 м. Івано-Франківськ Михайлом Баб’яком.

Сторони обговорили та уклали договір про співпрацю в сфері науково-дослідної, навчально-методичної, організаційної, культурної, виховної, профорієнтаційної роботи та іншої діяльності в рамках здійснення освітнього та наукового процесу.

Договір укладається з метою сприяння розвитку професійної освіти, вищої освіти у науки з урахуванням досягнень провідних вітчизняних і світових шкіл, а також для підвищення ефективності і якості виконуваних науково-дослідних робіт, методичної, викладацької та інших видів діяльності сторін.

У розмові взяли участь перша проректорка Прикарпатського університету Валентина Якубів, завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних систем ПНУ Юрій Іляш, голова циклової комісії комп’ютерного і економічного напрямів Ольга Берладин та методист ВПУ21 м. Івано-Франківська Ірина Вовк.

Співпраця здійснюється за такими основними напрямками:

– Надання взаємної можливості проведення лекцій, семінарів та навчань за участю фахівців сторін.

– Розробка ефективних методів мотивації і стимулювання навчальної діяльності здобувачів освіти, проведення конкурсів, семінарів та конференцій.

– Співпраця у науково-дослідній і конструкторсько-технологічній роботі, сприяння організації спільних науково-дослідних лабораторій та експериментально-виробничих дільниць.

– Надання можливості підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників.

– Реалізація спільних науково-дослідних проектів і розробок з актуальних проблем у сфері міжнародних відносин та інформаційних технологій.

– Взаємне рецензування науково-дослідних робіт, дисертацій, методичних розробок, навчальних посібників, підручників, статей, звітів та інших видань.

– Організація та координація виконання спільних навчально-наукових проектів, грантів, конкурсів та інших форм залучення наукових інвестицій.

– Взаємний обмін інформацією про науково-дослідні та освітні проекти в сфері міжнародних відносин, які проводяться в Україні та за кордоном.

– Надання можливості вступу випускників Училища до Університету.

– Обмін навчально-методичними матеріалами, бібліографічною й довідковою літературою.

– Організація спільних спортивних та інших культурно-масових заходів.

– Обмін досвідом проектно-грантової діяльності.

– Співпраця в інших напрямах на основі взаємної зацікавленості сторін.

– Сторони користуються незалежністю щодо власної діяльності.

– Відносини між Сторонами мають некомерційну основу й не передбачають отримання прибутку.

Детальніше: https://pnu.edu.ua/blog/2023/04/06/46143/