Навчально-методична робота

Літературно-освітній воркшоп «Інноваційні підходи у філологічній освіті»

16 – 17 жовтня 2018 року з ініціативи професора кафедри Ольги Деркачової відбулися міжуніверситетський літературно-освітній воркшоп «Інноваційні підходи у філологічній освіті» та студентська наукова постер-сесія «Інклюзія у просторі літератури».

Співорагнізаторами заходів виступили кафедра української та зарубіжної літератури Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького та кафедра професійної освіти та інноваційних технологій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Літературно-освітньому воркшопу «Інноваційні підходи у філологічній освіті» передувала екскурсія-лекторій «Символічний простір Івано-Франківська: формування нового меморативного канону», яку 15 жовтня провів доктор політичних наук, професор Іван Монолатій.

Літературно-освітній воркшоп розпочався вітальною словом проректора з науки, професора Андрія Загороднюка та доповіддю кандидата філолологічних наук, доцента, завідувача кафедри української і зарубіжної літератури Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького Тетяни Шарової «Використання електронних засобів навчального призначення з історії української та зарубіжної літератури для проведення інтермедіальних зв’язків при вивченні світового літературного процесу».

Кандидат філолологічних наук, доцент кафедри української і зарубіжної літератури Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького Аліна Землянська продовжила захід виступом «Соціальна компетентність майбутніх вчителів як необхідна умова розвитку сучасного фахівця».

Професор кафедри професійної освіти та інноваційних технологій Ольга Деркачова донесла до учасників інформацію про «(Не)присутність Іншого в художній літературі.

Завершив літературно-освітній воркшоп майстер-клас аспірантки Прикарпатського університету Олесі Дибовської «Інтерактивні методи роботи з текстом».

17 жовтня відбулася постер-сесія «Інклюзія в літературному просторі (контекст: «Про це говорять лише з кроликами» Анни Хьоґлунд, організована студентами університетів під керівництвом вище означених викладачів. Вона викликала жваву дискусію та обмін думками з приводу важливих питань інклюзії в сучасній школі і поза нею.

Завершився захід врученням відповідних сертифікатів та поетичною зустріччю з Богданом Томенчуком.

 

Науково-методичний семінар  “Нова Українська школа і система післядипломної педагогічної освіти”

(17-26 квітня 2018 року)

17 – 26 квітня 2018 року відбувся науково-методичний семінар “Нова Українська школа і система післядипломної педагогічної освіти”.

Програма семінар НУШ 2018

У перший день семінару студенти спеціальності “Початкова освіта”, “Дошкільна освіта” ОР “магістр” відвідали й обговорили інтегровані уроки у пілотних класах (1-А і 1-Б) Івано-Франківської загальноосвітньої школи І ступеня № 9 м. Івано-Франківська, які працюють за програмою проекту «Нова українська школа».

А також взяли участь у презентації творчого доробку доктора педагогічних наук, професора, академіка НАПН України Євтуха Миколи Борисовича, яку підготувала Наукова бібліотека університету (вчений подарував університету близько 100 праць), та прослухали його відеолекцію “Мої університети”.

Своїми враженнями про видатного науковця, педагога, викладача поділилися проректор з науково-педагогічної роботи, професор Галина Михайлишин, доцент Любов Іванова, аспірант університету Тарас Паска.

18 квітня були проведений тренінг завідувачем кафедрою управління та бізнес-адміністрування Валентиною Якубів – «Медіаграмотність як важлива складова підготовки працівників педагогічної сфери у системі післядипломної освіти».

Завідувач кафедри професійної освіти та інноваційних технологій Оксана Джус провела семінар-тренінг «Європейська освіта, Концепція «Нова українська школа» та Державний стандарт початкової освіти (в контексті реалізації швейцарсько-українського проекту DOCCU – Розвиток громадянських компетентностей в Україні)».

Зокрема, проаналізувала зміст Концепції “Нова українська школа” та швейцарсько-українського проекту DOCCU, сутність та основні принципи запровадження освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ), охарактеризовано концептуальні міжнародні документи та зарубіжний досвід щодо ОДГ/ОПЛ, Хартію Ради Європи з ОДГ/ОПЛ та нормативно-правове забезпечення ОДГ/ОПЛ в Україні, акцентовано на важливості збереження ідентичності особистості дитини як найвищої громадянської чесноти. Були використані такі методичні матеріали, як мультфільми «School factory», «Make your voice heard», «Colour your wordl», вправи «Ми всі маємо упередження», «Найцінніше», «Усі ми різні, але всі рівні».

Оскільки більшість студентів – уже вчителі з досвідом, багато уваги було приділено методичному забезпеченні проекту DOCCU, посібникам з освіти для демократичного громадянства, які можна і варто використовувати як під час уроків, так і в позаурочній чи позашкільній діяльності.

Доцент Любов Іванова презентувала студентам тімбілдінг «Основи ефективної взаємодії», який сприяв згуртуванню студентів, розкриттю творчого потенціалу учасників. Відомо, що успішність тімбілдінгу залежить від доцільних методів, серед яких важливе місце належить грі. В арсеналі вчителя початкової школи завжди мають бути ігри – ігри на знайомство (в адаптаційний період першокласників), ігри на перерві, ігри з залом, ігри на підвищення мотивації до навчання, міжособистісне спілкування, пізнавальні ігри тощо. Яскравим та ефективним є прийом роботи з так званим «командним художником», коли вся група працює злагоджено, оскільки від дій кожного члена команди залежить успішний результат.

19 квітня був проведений тренінг «Театралізовані форми роботи в педагогічній практиці” (доцент Любов Іванова).

20 квітня студенти набували практичних умінь у педагогічній майстерні «Ігрові технології в Новій українській школі: зміст, методи, форми» (доцент Любов Іванова)

та під час практикуму «Корекційно-розвивальна робота щодо подолання психофізичних і мовленнєвих порушень у дітей в умовах інклюзивного навчання» (асистент Мар’яна Фіцич).

21 квітня студенти І курсу ОР «магістр» спеціальності «Початкова освіта» в рамках вивчення курсу «Європейська освіта» під керівництвом завідувача кафедрою Оксани Джус аналізували місце і роль освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини як важливого чинника реалізації Концепції «Нова українська школа».

Студентами було окреслено провідні європейські цінності, які актуальні для розбудови громадянського суспільства, здійснено порівняльний аналіз стану освіта з прав людини у європейських державах та Україні, простежено зародження, становлення та сучасний стан вищої європейської освіти.

Жваві дискусії викликали питання співвідношення національного і загальнолюдського у розвитку особистості, важливості освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини у розбудові незалежної України як європейської держави.

Вправа «Усі різні, усі рівні» викликала обговорення й рефлексії національної та громадянської ідентифікації. А ролик «Україна в серці кожного» дозволив відчути, «пережити» емоції, які важко передати словами, але які спонукають до висновку, що національно-патріотичне виховання є невід’ємною складовою формування громадянина незалежної держави:

Кожен з присутніх “віддав” Україні своє серце з побажаннями, які, переконані, будуть реалізовані в нашій державі, і в УКРАЇНСЬКОМУ Криму також.

Однак, варто розрізняти націоналізм здоровий, конструктивний і «звірячий», який може призвести до зневаги і вивищення однієї нації над іншими, як результат, – мільйонних жертв і всесвітньої трагедії. Якщо дорослі, засліплені амбіціями і жагою до влади, не можуть вирішити конфлікти, то дітям це під силу. І цьому, переконані, сприяє освіта для демократичного громадянства та освіта з прав людини (ОДГ/ОПЛ)

Читання уривків з книги Джона Бойна «Хлопчик у смугастій піжамі» покликав студентів до розмірковування над ключовими ОДГ/ОПЛ: ідентичність, різноманітність і плюралізм, відповідальність, конфлікт, правила і закони, уряд і політика, рівноправність, свобода, медіа:

« …– Я ніколи не зустрічав хлопця, якого звали б Шмуль, – сказав Бруно.

– По цей бік загорожі є десятки Шмулів, – Можливо, й сотні. Мені хотілося б мати ім’я, яке належало б тільки мені.

– А я ніколи не зустрічав когось, кого би звали Бруно, – сказав Бруно. – Крім себе самого, звісно. Схоже, що я один Бруно у світі.

– Тоді ти щасливий, – сказав Шмуль…»

Важко, жахливо констатувати, що у ХХ столітті у «цивілізованій» Європі були концтабори, був голодомор, голокост… А в ХХІ столітті цивілізований світ є свідком розгортання воєн. І те, що слово “війна” ввійшло у щоденний лексикон українців.

Ім’я – це не лише усвідомлення власного «Я», це національна і громадянська ідентифікація. Як зауважили Ірина Сковронська, «все, що є у моїй школі, моєму селі, моєму місті, моїй державі – все мене стосується»:

23 квітня студентам І курсу ОР “магістр” спеціальності “Дошкільна освіта” були прочитані лекції “Методологічні засади психолого-педагогічних досліджень” (доцент Юрій Сидорик) та “Дитяча психологія у структурі сучасних психологічних досліджень як важлива складова організації Нової української школи” (доцент Володимир Мицько).

24 квітня відбулася інформаційна зустріч-презентація проекту ERASMUS+ «MoPED – Модернізація вищої педагогічної освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (№ 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) в рамках науково-методичного семінару “Нова Українська школа і система післядипломної педагогічної освіти”.

Керівник академічної групи проекту, доктор педагогічних наук, професор Олена Будник у своєму виступі ознайомила присутніх із основними завданнями та очікуваними результатами проекту, у загальних рисах окреслила інструменти електронного навчання, завдання щодо формування медіаграмотності в студентів університету та учнів загальноосвітньої школи та ін.

З магістрантами спеціальності «Початкова освіта» проведено тренінг «Методика дослідницького STEAM-навчання у Новій українській школі», під час якого Олена Будник продемонструвала створені викладачами та магістрантами Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника в рамках окресленого проекту дослідницькі середовища українською мовою (http://www.golabz.eu/spaces).

Доцент Тетяна Близнюк виступила з презентацією на тему «Рекомендації щодо створення нових навчальних курсів через призму особистості сучасного студента» та провела тренінг, який мав на меті створення портрета особистості сучасного учня. Під час тренінгу магістранти й викладачі виявили свою креативність та оригінальність у командній роботі, під час представлення групових проектів було використано різні типи навчальної діяльності,  обґрунтовано доцільність їх впровадження у практику професійної діяльності вчителя Нової української школи.

У результаті обговорення слухачі виявили бажання долучитися до проведення низки заходів в рамках проекту МоPED, розроблення методичних рекомендацій з використання ІКТ у педагогічному процесі початкової школи.

25 квітня доцент Юрій Сидорик прочитав лекцію “Найбільш поширені розлади психіки і поведінки у дітей та підлітків”  для студентів І курсу ОР “магістр” спеціальності “Дошкільна освіта”.

26 квітня студенти І курсу спеціальності “Початкова освіта” ОР “магістр” мали змогу прослухати лекцію проректора Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Любов Шелемей “Особливості підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації вчителів в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа».

Науково-методичний семінар “Нова Українська школа і система післядипломної педагогічної освіти” завершив роботу проміжним звітом-атестацією студентів І курсу ОР “магістр” спеціальності “Початкова освіта”, “Дошкільна освіта” та презентацією збірника наукових праць студентів кафедри професійної освіти та інноваційних технологій.

***

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки
Кафедра професійної освіти та інноваційних технологій
ГО «Асоціація сприяння розвитку безперервної освіти громадян»

ШКОЛА ПЕДАГОГА-ОРГАНІЗАТОРА

запрошує на навчання креативних, енергійних, цікавих, тих, хто не сидить на місці та прагне професійного і особистісного зростання.

        Навчання відбуватиметься з використанням інтерактивних форм роботи, відео-лекторіїв, майстер-класів, тренінгів, презентацій тощо.
Це дасть змогу опанувати новітніми методиками роботи з тимчасовим дитячим колективом, дізнатися про найоптимальніші схеми планування оздоровчо-виховного процесу, познайомитися з освітньо-виховними напрямами роботи різноманітних дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
 Керівник: Іванова Любов Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, співорганізатор дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Артек-Карпати-Буковель», працівник МДЦ «Артек» (1976-2014, АР Крим).
  Цільова аудиторія:  педагоги-організатори, вихователі, методисти дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, чи ті, хто має намір ними стати, культорганізатори, аніматори.
  Результати навчання:

– спеціальні компетентності, які стануть корисними не лише у роботі педагога-організатора, а й у подальшому фаховому зростанні й буденному житті;
– уміння створювати команду, презентувати лідерські якості, проектні, організаційні уміння, підготовка сценарних розробок колективних творчих справ тощо;
– сертифікат, який засвідчує навчання у школі педагога-організатора і дає можливість працювати у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку Івано-Франківської області.

Щоб приєднатися до нас, просимо заповнити анкету (додається) та надіслати її за адресою: svituspisnij@gmail.com

Контактні телефони: +38 (050) 76 66 377, +38 (096) 7634419

Анкета учасника Школа педагога-організатора  – Анкета ШПО 2018

Програма і тематичний план ШПО-2018

 

 

 

Орієнтовна тематика курсових робіт ОР “бакалавр”

ОР-бакалавр-курсові-роботи-ДО-2019

Орієнтовна тематика дипломних робіт ОР “магістр”

ОР-магістр-ДОЛ-2019

ОР-магістр-СР-2019

ОР-магістр-ПО-2019

Зразок оформлення завдань на магістерську роботу та підготовку відгуку наукового керівника

Зразок-завдань-та-відгуку-дипломна-робота-2019-20-н.-р.

Методичні рекомендації до написання та захисту дипломної роботи за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Рекомендації-до-написання-МР-2019

Список літератури складається за алфавітом згідно з чинним ДСТУ 8302:2015

 

 

 

Розподіл спеціалізацій та дисциплін вільного вибору студентів