Тонюк Діана Михайлівна

 

асистент

кафедри логопедії

та інноваційних технологій в інклюзії

 

E-mail: diana.toniuk@pnu.edu.ua

 

Освіта: вища:

Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, 2023; спеціальність – «Спеціальна освіта», диплом магістра зі спеціальної освіти за спеціалізацією логопедія.

Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, 2021; спеціальність – «Спеціальна освіта», диплом бакалавра зі спеціальної освіти з відзнакою.

Наукові інтереси: логопедія, спеціальна освіта, інклюзивне навчання дітей з мовленнєвими порушеннями.

Практична професійна діяльність

  • логопед освітнього простору «Територія розвитку «Кмітлива Сова» (Івано-Франківськ)
  • приватна логопедична практика,  “Логотека”

Публікації

  Тонюк Д. Використання інноваційних технологій у корекцій роботі логопеда. Інформаційний бюлетень кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика: матеріали Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної онлайн-конференції здобувачів вищої освіти різних рівнів “Розвиток сучасної науки та освіти в Україні та зарубіжжі:  історія, інновації, перспективи”. 2023. 27 квітня. № 39. Спецвипуск. Івано-Франківськ. 2023. С. 153-156.

  Тонюк Д., Джус О. Обстеження стану сформованості усного мовлення у старших дошкільників. Освітня інноватика. Українсько-польський збірник студентських наукових праць / за заг. ред. проф. Будник О.Б., літ. ред. проф. Качак Т.Б.; Центр інноваційних освітніх технологій «PNU EcoSystem». Випуск 3. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2021. С. 123-126.

Підвищення кваліфікації

Онлайн-курс «Артикуляційний праксис як основа звуковимови» ( 6 січня 2024; 4 год)

Конгрес Асоціації логопедів України «Важливість мультидисциплінарного підходу при подоланні порушень мовлення» (4 листопада 2023; 15 год.)

Практичний онлайн-курс «Первинна логопедична діагностика та розробка первинного маршруту» (7 жовтня 2023; 4 год.)

Онлайн-курс «Вступ до раннього втручання» (17 вересня 2023; 30 год.)

Онлайн-курс «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами» (10 вересня 2023; 30 год.)

Стажування «Сенсорна алалія» (1 серпня 2023; 10 год.)

Стажування « Сучасна логопедія» (2 листопада 2022; 30 год.)

Семінар-практикум «Стратегії запуску мовлення від діагностики до корекції» (Івано-Франківськ, 15 жовтня 2022; 8 год.)

Вебінар «Розвиток мовлення в дітей дошкільного віку» (26 червня 2022; 8 год.)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Рівні серед рівних: інноваційні підходи до навчання дітей з особливими освітніми потребами» (Київ, 17 грудня 2021; 8 год.)

Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція «Інновації в діяльності сучасного логопеда» (30 червня 2021; 6 год.)

Онлайн-логофорум (Київ, 14-15 квітня 2020; 12 год.)

Онлайн-курс «Недискримінаційний підхід у навчанні» (березень 2020; 32 год.)

Онлайн науково-практична конференція «Заїкання: сучасні технології комплексного супроводу дітей та дорослих» (12 вересня 2020; 8 год.)

Семінар-практикум з елементами тренінгу «Технології інклюзивного навчання»( Івано-Франківськ, 2 жовтня 2019; 6 год.)