Поп’юк Микола Васильович

 

викладач кафедри 

логопедії

та інноваційних технологій в інклюзії

E-mail: mykola.popiuk@pnu.edu.ua

 

 

Освіта: вища:

ДВНЗ “Прикарпатський університет імені Василя Стефаника”, 2005; спеціальність – «Початкове навчання», кваліфікація: «Початкове навчання», вчитель початкових класів, практичний психолог в закладах освіти, диплом магістра.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки («Реформування початкової освіти в державах Вишеградської четвірки», 2013).

Наукові інтереси: інклюзія в освіті, спеціальна освіта, історія педагогіки.

Публікації

  1. Білавич Г.В., Борис У.З., Поп’юк М.В., Cавчук Б.П. Самовдосконалення вчителя початкової школи в процесі післядипломної освіти: сучасний та історико-педагогічний контексти. Перспективи та інновації науки. 2023. № 15(33). С. 82-94.
  2. Поп’юк М. Українські компаративісти про розвиток освіти в країнах Вишеградської четвірки. Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти: Науково-методичний журнал.  Чернівці: Черемош, 2010. С. 33 – 35.
  3. Поп’юк М. Провідні тенденції процесу інтеграції системи початкової освіти Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини до європейського освітнього простору. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. Вип. ХLІІ. Івано-Франківськ, 2012. С. 162 – 165.
  4. Поп’юк М. Тенденції управління початковою освітою Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 52. Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. С. 124 – 126.

Підвищення кваліфікації

Онлайн-курс «Участь батьків у організації інклюзивного навчання» (3 год., 17.09.2023: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/4702c1aadef14310803a9ea40b1b91dd/valid.html)

Онлайн-курс «Diversity and Inclusion in Education» (17 год., 16.09.2023: https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/TBJD2ZVX8DZ2)

Онлайн-курс «Академічна доброчесність в університеті» (3 год.,14.12.2023. Онлайн-доступ: https://vumonline.ua/wp-content/plugins/wp-courseware/pdf_create_certificate.php?certificate=06d3c356900afa8ea47c5d831312323a)