Міжкафедральна всеукраїнська співпраця:”Стан та перспективи розвитку спеціальної освіти та інклюзії”

27 квітня 2023 року відбулася спільна науково-практична конференція “Стан та перспективи розвитку спеціальної освіти та інклюзії”, організована кафедрою спеціальної педагогіки і психології та інклюзивної освіти КЗ “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради та кафедрою професійної освіти та інноваційних технологій.

Програма конференції 27 квітня 2023_Івано-Франківськ-Харків

У роботі конференції взяли участь  викладачі і студенти обидвох кафедр, зокрема:

  • Оксана Джус, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри (“Спеціальнопедагогічний та інклюзивний вектори порівняльної педагогіки”);
  • Зоряна Ленів, кандидат педагогічних наук, доцент («Мовно-мовленнєві проблеми і тенденції корекційно-терапевтичного впливу”);
  • Галина Лукачович, асистент кафедри, аспірантка Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (“Теоретичні аспекти використання  тренінгу для підвищення екологічної компетентності логопедів”);
  • Баранович Христина,  СОЛ-21  (“РДУГ: характеристика проявів”);
  • Уляна Мицак,  СОЛ-31 (“Дослідження звукової культури мовлення у дітей старшого дошкільного віку із дислалією”);
  • Леся Гандзюк, СОЛз-21 ст («Розвиток дрібної моторики рук як ефективний засіб корекції розладів мовлення у дітей дошкільного віку»);
  • Богдана Панькович, СОЛ-21  (“Сучасні наукові уявлення про структуру мовленнєвих порушень”);
  • Марія Кудибин, СОЛ-21  (“Психолінгвістичні підходи до аналізу мовленнєвого розвитку дитини і його формування в процесі онто- та патоґенезу”).

До обговорень і дискусії долучилися також стейкголдери ОП “Спеціальна освіта” ОР “бакалавр” (голова Ради стейкголдерів Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки Прикарпатського національного університету імені Васля Стефаника Оксана ЯКИМІВ) та випускники ОП.