“Мова, мовлення, терапія: міждисциплінарний підхід”: всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю

21-22 квітня 2023 року відбулася  всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Мова, мовлення, терапія: міждисциплінарний підхід”, організована ГО “Міжнародний інститут інклюзії”.

У ній взяли участь викладачі кафедри: кандидат педагогічних наук, доцент Зоряна ЛЕНІВ – ініціатор, організатор і модератор заходу;

завідувач кафедри, доктор педагогічних наук Оксана ДЖУС (доповідь – «Лінгводидактичні аспекти у творчій спадщині Софії Русової»),

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри професійної освіти та інновацйних технологій і докторант Інституту спеціальної педагогіки і психології НАПН України Еляна ДАНІЛАВІЧЮТЄ (“Фахівець ХХІ сторіччя як автентична модель логопедичного супроводу”).

А також член проєктної групи ОП “Інклюзія в освіті” ОР магістр спеціальності 016 Спеціальна освіта спеціалізації о16.01 Логопедія, яка цьогоріч упроваджена на кафедрі прфоесійної освіти та інноваційних технологій, доктор медичних наук, професор, професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії  Прикарпатського національного університету  імені Василя Стефаника Лідія ШЕРЕМЕТА («Фармакотерапія, мовленнєва та фізична терапія: взаємозв‘язок, взаємодія, прогнозовані результати»).