Кафедральний науково-методологічний семінар «Дотримання академічної доброчесності під час написання курсових і дипломних робіт студентами спеціальностей «Спеціальна освіта» та «Психологія»: методологія, творчий підхід, практика»

8 лютого 2023 року з ініціативи доцента кафедри професійної освіти та інноваційних технологій Зоряни ЛЕНІВ у змішаному форматі відбувся черговий науково-методологічний семінар  «Дотримання академічної доброчесності під час написання курсових і дипломних робіт студентами спеціальностей «Спеціальна освіта» та «Психологія»: методологія, творчий підхід, практика».

Викладачі кафедри за участі директора інституту Михайла НАГОРНЯКА у змішаному форматі  обговорили шляхи допомоги та співпраці зі студентами задля запобігання  плагіату в кваліфікаційних роботах і оптимізації часу студентської наукової праці, а також підтримки в пошуку джерельної бази й організації експериментельних досліджень.

 Наближаємо науку і практику зі студентських лав!