Тематика курсових і дипломних робіт

Рекомендації-до-написання-дипломної-роботи

Вимоги до написання курсової роботи

Титульний аркуш курсової роботи

Орієнтовна-тематика-курсових-робіт-СОЛ

Орієнтовна-тематика-дипломних-робіт-СОЛ

Завдання-на-дипломну-роботу

Силабус_Курсова робота (логопедія)

Силабус_Курсова робота (спеціальна педагогіка)