Зустріч з роботодавцями ОП “Спеціальна освіта”

26 березня 2021 року відбулася зустріч з роботодавцями викладачів кафедри задля обговорення освітньої програми”Спеціальна освіта” другого бакалаврського рівня.
Роль роботодавців у формуванні та реалізації якісної освітньої програми – безсумнівна і незаперечна.
Спільно з колегами-фахівцями і керівником відділу виробничої (навчальної) практики університету Ярославою Василишин, працювали над удосконаленням, посиленням змістової складової ОП “Спеціальна освіта” спеціальності 016 Спеціальна освіта 016.01 Логопедія – вперше реалізованій у Прикарпатському націоналному університеті імені Василя Стефаника на кафедрі професійної освіти та інноваційних технологій.
До кола питань під час обоговорення освітньої програми “Спеціальна освіта” входили особливості організації та проведення навчальної та виробничої практик, звітної документації, деонтологічних питань її проведення, практикоорієнтованість змісту освітніх компонентів освітньої програми та залучення до викладання окремих дисциплін колег-практиків.