Участь викладачів кафедри у проекті

Популяризація STEM-освіти серед учнівської молоді

13 січня в Центрі інноваційних освітніх технологій «PNU EcoSystem» Прикарпатського національного університету пройшли безкоштовні заняття для дітей викладачів та працівників університету з робототехніки.

Захід відбувся в рамках міжнародного проєкту програми ЄС Еразмус+ «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання – MoPED» (№ 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP).

 

Детальніше: https://pnu.edu.ua/blog/2020/01/13/17648/?fbclid=IwAR0dmmqcSA78r8H47UPjo6hXVKWDbfDNA5mTGIZ9kIidPWBki96ZRl0kDVM

Участь викладачів кафедри у міжнародній конференції «Нові педагогічні підходи в STEAM освіті»

26-27 вересня 2019 року  завідувач кафедри Оксана Джус та професор Олена Будник у складі делегації викладачів Прикарпатського національного університету, котрі активно працюють у Центрі інноваційних освітніх технологій «PNU EcoSystem», взяли участь у міжнародній конференції «Нові педагогічні підходи в STEAM освіті» у рамках проекту програми ЄС Еразмус + «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання (MoPED)» (№ 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP).
У Київський університеті імені Бориса Грінченка, де відбувся захід, прибуло близько 200 учасників з різних країн, зокрема Польщі, Німеччини, Нідерландів, Іспанії, Кіпру та ін.
З вітальним словом до учасників конференції звернулися ректор Київського університету імені Бориса Грінченка академік НАПН України, професор Віктор Огнев’юк і ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника професор Ігор Цепенда.
Серед поважних зарубіжних спікерів – Тон де Йон (Ton de Jong), професор, завідувач кафедрою методики викладання (Університет Твенте, Нідерланди), Ян М. Павловскі (Jan M. Pawlowski), доктор наук, професор з інформаційних систем для бізнесу (Інститут інформатики, Університет прикладних наук Рур Вест, м. Мюльхайме-на-Руре, Німеччина), Катаржина Гдовська(Katarzyna Gdowska), Гірничо-металургійна академія імені Станіслава Сташиця, м. Краків (Польща) та ін. У конференції взяли участь: Володимир Бахрушин, доктор наук, професор, публічний експерт у сфері освітньої політики України, член Національної команди експертів з реформування вищої освіти України; Світлана Шитікова, директор Національного Еразмус+ офісу в України, Ольга Дзябенко, співкоординатор проекту MoPED (Університет Деусто, Іспанія) та ін.

Навчальні тренінги з підвищення кваліфікації для вчителів ЗЗСО в рамках проекту програми ЄС Еразмус+ №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «MoPED»

Упродовж 18-20 червня відбулися навчальні тренінги з підвищення кваліфікації для вчителів ЗЗСО в рамках проекту програми ЄС Еразмус+ №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання – MoPED»«КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ: ВІД ІНТЕРАКТИВУ ДО НАВИЧОК ХХІ СТОЛІТТЯ».


Тренер – член академічної групи проекту, завідувач кафедри Оксана Джус , тьютор – доцент кафедри Ірина Кучерак, яка пройшла навчання в рамках проекту, отримавши відповідні сертифікати.


До кола питань, які опановували педагоги упродовж триденного навчання увійшли: “Модернізація освіти в умовах сьогодення: виклики, проблеми, перспективи”, “Проектування нового освітнього середовища засобами web-технологій (BYOD в освіті, Quick Response, Plickers)”, “Жінки в STEM-освіті: історії-міфи-реалії”, “Розвиток критичного мислення в умовах сучасної школи: можливості і перспективи”, “Класний менеджмент й інклюзивне освітнє середовище”, “Креативні педагогічні стратегії як запорука професійного становлення вчителя”, “«Учитель-антрепренер» і практики уважності (майндфулнес) в умовах Нової української школи”.

Близько 70 вчителів зі шкіл Івано-Франківська та Івано-Франківської області опанували навички проектування освітнього середовища засобами web-технологій; втілювали в життя вирішені проблемні ситуації, які щоденно постають перед фахівцями-практиками у спілкуванні з учнями, їх батьками, колегами.

Цікавим і продуктивними виявилися бачення учителями постаті Нового учителя Нової української школи, який повинен іти в ногу з часом, систематично і постійно навчатися, часом – випереджувати його. І при цьому залишатися впевненим у своїх силах і бажанні долучатися до розбудови української держави шляхом виховання громадян – освічених, активних, вільних і відкритих до всього нового.

Варто наголосити на неймовірно продуктивній, активній, затишній, комфортній, і доброзичливій атмосфері, що панувала у різновіковому і «різностатусному» (директори, завучі, вчителі початкових класів і середньої ланки освіти) педагогічному колективі. А також на бажанні продовжувати співпрацю.

Більше

Відеоряд першого і другого днів тренінгів:

Навчальні тренінги з підвищення кваліфікації для вчителів ЗЗСО в рамках проекту програми ЄС Еразмус+ №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «MoPED»

Упродовж 29-31 травня 2019 року в університеті пройшли навчальні тренінги для викладачів в рамках проекту програми ЄС Еразмус+ «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних технологій викладання – MoPED» (№586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP).
Навчання здійснювалися за результатами стажувань академічної групи проекту в європейських університетах (Кіпрський університет, Університет Деусто, Краківська гірничо-металургійна академія).
У тренінгах, які проходили одночасно у трьох групах, взяли участь 80 викладачів з усіх факультетів та інститутів нашого університету , на яких готують майбутніх фахівців спеціальностей 013 Початкова освіта та 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями).

Упродовж роботи тренінгів учасникам були запропоновані такі теми: Методика дослідницького навчання (Inquiry Based Learning). Онлайн/віртуальні лабораторії та симуляції. Цифрові інструменти навчання (професор Олена Будник); Особливості створення та використання дослідницьких навчальних середовищ (Inquiry Learning Spaces). Перевернуте навчання» (Flipped Learning) у закладі вищої освіти (доцент Вікторія Гнєзділова); Ціннісні орієнтири модернізації сучасної вищої педагогічної освіти. Управління класом: «учитель – антрепренер» (доцент Оксана Джус), Критичне мислення як засіб протидії маніпуляцій і фейків. Техніки зворотнього зв’язку у процесі взаємодії викладача і студента (доцент Інна Червінська); Формувальне та сумативне оцінювання результатів навчання. Відкрита школа: вітчизняний і зарубіжний досвід (доцент Тетяна Близнюк).
Більше

MoPED відповідає на виклики масштабних освітніх реформ в Україні

MoPED відповідає на виклики масштабних освітніх реформ в Україні

Детальніше

Навчальні тренінги в рамках діяльності міжнародного проекту програми ЄС ERASMUS+ КА2 – № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних технологій викладання – MoPED»

Упродовж 6-9 квітня 2019 року в рамках діяльності міжнародного проекту програми ЄС ERASMUS+ КА2 – № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних технологій викладання – MoPED» у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» пройшли тренінги для творчих й мотивованих до змін та інновацій учителів початкової ланки освіти.

Вчителі початкових класів Івано-Франківської області взяли участь у навчальних тренінгах і семінарах, спрямованих на вдосконалення професійної майстерності, медіаосвітньої грамотності та цифрової компетентності.
Тренінгові заняття та практичні семінари організовано членами академічної групи Міжнародного проекту MoPED – доцентами ДВНЗ «Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника» Оксаною Джус та Інною Червінською.
Програма тренінгів включала роботу навчального семінару «Професійна мобільність педагога початкової освіти в контексті суспільних змін та трансформацій». Учасники довідалися про сутність професійної мобільності та її види, визначили складники та орієнтовну тематику засідань методичних об’єднань і семінарів. Цікавими були мікродослідження та проекти педагогів. За результатами спільної діяльності визначено тематику «методичних мостів» для розвитку колективного та критичного мислення педагога.
Проблема розвитку креативного мислення учнів шляхом використання елементів STEM-освіти в освітньому процесі ЗЗСО представлена в доповіді на тему: «Розвиток креативного мислення учнів з використанням елементів STEM-освіти під час вивчення англійської мови», реалізувалася через низку практико-зорієнтованих завдань та інтерактивних вправ (тьютор – Оксана Дерев’янко).
Під час другого дня тренінгів учасники вивчали способи застосування інноваційних технік зворотнього зв’язку у процесі взаємодії: вчителя та учня (педагогіка партнерства), викладача та студента (методи та види зворотнього зв’язку під час дистанційного навчання). Заняття розпочалося з лекції-презентації на тему: «Застосування інноваційних технік зворотнього зв’язку у процесі взаємодії педагога та учня», яка знайшла своє логічне продовження під час практичних воркшопів з відпрацювання технік зворотнього зв’язку, під час яких учасники тренінгів ознайомилися з сучасною моделлю застосування інноваційних технологій зворотнього зв’язку як засобу підвищення якості освіти (Technology as Facilitator of Quality Education). Друга частина тренінгового дня була присвячена знайомству та набуттю вчителями початкових класів практичних навичок роботи з програмою «Open Shot Video Editor»(тьютор – Наталія Никорак. Учителі виступили в ролі креативних режисерів, які можуть самостійно підібрати компоненти (елементи) відео-презентації, акцентуючи увагу на тому чи іншому освітньому моменті, реалізуючи поставлену мету та розв’язуючи конкретні освітні завдання.
Під час третього дня тренінгів Оксана Джус, кандидат педагогічних наук, доцент, зосередила увагу учасників заходу на важливих менеджерських пріоритетах сучасного вчителя. Під час тренінгу «Управління класом: «учитель-антрепренер» було проаналізовано сутність класного менеджменту, який дасть змогу створити необхідну комфортну (з відчуттям безпеки і «неагресії») атмосферу в класі, що сприятиме якнайкращому засвоєнню матеріалу дітьми.

Педагоги розглянули складові ефективного управління класом, правила і рутини в класі й умови успішного їх виконання, ознайомилися з типовими помилками освітян у класному менеджменті. Доповідь-презентація «Навчальне середовище змішаного навчання в освітньому процесі Нової української школи», запропонована доцентом Оксаною Джус, була присвячена технології навчання ХХІ століття, яка покликана дати відповідь на вічне питання: як забезпечити постійне зростання ефективності навчання та отримати якісну систему освіти.
Під час четвертого тренінгового дня відбувся практичний інтенсив з проблем медіаосвіти та медіаграмотності педагога. Спікер Інна Червінська під час доповіді-презентації «Використання інноваційних медіатехнологій в освітньому процесі Нової української школи» розкрила потенційні можливості медійних засобів навчання та інноваційних мультимедійних технологій, продемонструвала способи їх застосування у навчальному процесі Нової української школи.

Навчальні тренінги для вчителів початкової школи Івано-Франківської області були організовані за результатами навчальних практик та семінарів європейських та українських партнерів проекту.
По завершенні тренінгових занять усі учасники отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.

Участь професора Олени Будник і викладача Наталії Никорак у Міжнародному проекті програми ЄС Erasmus+ KA2 №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання – MoPED»

Упродовж 11-15 березня 2019 року професор кафедри ОЛЕНА БУДНИК  та викладач кафедри НАТАЛІЯ НИКОРАК взяли участь у тижневій серії тренінгів і семінарів у рамках Міжнародного проекту програми ЄС Erasmus+ KA2 №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання – MoPED», що відбувся на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».


Навчання здійснювали викладачі з університету Деусто (Іспанія) – партнери проекту.  • Предметом обговорення стали питання оновлення змісту освіти у закладах вищої освіти засобами педагогічних інновацій, зокрема: проблеми формування критичного мислення студентів, розвитку їх дослідницьких навичок з використанням платформи GO-LAB;
 • моделювання результатів навчання та методів їх оцінювання (зокрема, з використанням методики «перевернутого» навчання), цифрових навичок у проектуванні уроку, підприємницької компетентності тощо.

Учасники тренінгу ознайомилися з сучасними інструментами для створення навчальної інфографіки, відео, а також взяли участь у сесіях «Модель відкритої школи», «Дівчата в STEAM» та ін.

Оголошення про навчальні семінари та тренінгів для вчителів початкової школи

Шановні колеги!

Запрошуємо творчих і мотивованих педагогів до участі в навчальних тренінгах і семінарах, спрямованих на вдосконалення професійної майстерності, медіаосвітньої грамотності та цифрової компетентності вчителів початкових класів у рамках діяльності міжнародного проекту програми ЄС ERASMUS+ № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних технологій викладання – MoPED».

Навчальні семінари і тренінгові заняття будуть проводитися в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» з 06 по 09 квітня 2019 року. Тривалість занять – 09:00-17:00 год.

ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНИХ СЕМІНАРІВ ТА ТРЕНІНГІВ

«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»

Професійна мобільність педагога початкової освіти в контексті суспільних змін та трансформацій.

Розвиток креативного мислення учнів з використанням елементів STEM-освіти під час вивчення англійської мови.

Здоров’язбережувальні технології в освітній діяльності педагога з використанням ресурсів платформи Go-Lab.

Застосування інноваційних технік зворотнього зв’язку у процесі взаємодії педагога та учня.

Медіаосвіта та медіаграмотність сучасного педагога.

Формування цифрових навичок педагога на основі застосування програми Open Shot Video Editor.

Управління класом: «учитель-антрепренер».

Навчальне середовище змішаного навчання в освітньому процесі Нової української школи. 

Цільова аудиторія: педагогічні працівники, вчителі початкових класів.

Після успішного завершення тренінгових занять учасники отримають:

 1. Програму тренінгових занять та додаткові матеріали.
 2. Презентації до тренінгів.
 3. Сертифікат, що підтверджує участь у тренінгових заняттях.

Вимоги до учасників тренінгів :

 • позитивна мотивація до інновацій та змін;
 • бажання здобути новий досвід та удосконалити комунікативні навики;
 • володіння комп’ютером.

ТРЕНЕРИ:

Червінська Інна Богданівна, Ph D., кандидат педагогічних наук, доцент.

Джус Оксана Володимирівна, Ph D., кандидат педагогічних наук, доцент.

Тьютори:

Дерев’янко Оксана Андріївна, кандидат філологічних наук, доцент.

Кулеша-Любінець Мирослава Миронівна, кандидат психологічних наук, доцент.

Никорак Наталія Юріївна, магістр педагогіки, викладач.

 

Кількість учасників обмежена.

Покликання для реєстрації: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqayY2oL1_ROctxj6chOeMTN0557w4o_Nn56e3jwYKirT_fw/viewform

Контакти:

E-mail: chervinska.inna@gmail.com

dzhus1@ukr.net

Тел.:

+ 38 050 67161006 – Червінська І.Б.

+ 38 068 1045000 – Джус О.В.

 

ERASMUS+ «MoPED – Модернізація вищої педагогічної освіти

5-6 грудня 2018 року завідувач кафедри Оксана Джус і доцент кафедри Ірина Кучерак взяли участь у серії майстер-класів з інноваційних методів та методик викладання STEAM предметів в освіті в рамках міжнародного освітнього проекту 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «MoPED: Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання» програми ЄС Еразмус+ КА2.

Під час майстер-класів Естела Даукджієна, менеджер з проектів та онлайн програм Інституту інноваційного навчання Університету Вітовта Великого (Литва), поділилась досвідом використання сучасних інструментів і методів інтернаціоналізації, які можна застосовувати для проведення дистанційного навчання з студентами різних країн через віртуальну мобільність.

Науковий співробітник кафедри педагогічної освіти Університету Турку (Фінляндія) Коен Веерманс ознайомив з методикою використання ігор та симуляцій в освітньому процесі. Він також зосередив увагу присутніх на доцільності впровадження окремих видів симуляції для вивчення певних предметів, зокрема STEAM предметів у школах.

Учасники майстер-класів взяли участь у дискусії щодо питань, пов’язаних із використанням цих інструментів викладання.

14-15 листопада 2018 року професор Олена Будник і завідувач кафедри Оксана Джус взяли участь у  координаційній зустрічі учасників проекту ERASMUS+ «MoPED – Модернізація вищої педагогічної освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (№ 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP), яка відбулася в Південноукраїнському національному університеті імені К. Д. Ушинського (Одеса).

В обговоренні результатів роботи за звітний період і перспектив подальшої співпраці взяли участь вітчизняні університети-партнери, а також представники від європейських вишів: Ольга Дзябенко (Університет Деусто, Іспанія), Маріос Папаєвріпідов (Кіпрський університет, Кіпр) та Бартек Гавель (Гірничо-металургійна академія імені Станіслава Сташиця, Польща).

План роботи координаційної зустрічі включав в себе висвітлення наступних питань:

«Методологічний та технічний дизайн інноваційного класу (зміст рекомендацій)» (WP1, Р5);

 • стан розробки концепції та дорожньої карти ICR, зовнішня оцінка концепції ICR (WP 2, Р8);
 • представлення графіка та шаблонів оголошень проведення партнерами ЄС тренінгів у 2019 році, обговорення та затвердження критеріїв відбору учасників тренінгів (WP 3, Р6);
 • презентація та обговорення концепції навчальних курсів (WP 4, Р1);
 • представлення плану експлуатації результатів проекту, презентація та обговорення плану стабільного розвитку проекту (WP 6, Р9);
 • контроль якості та моніторинг виконання проекту (WP 5, Р10);
 • поширення та експлуатація результатів проекту (WP 6, Р7);
 • підготовка до проміжного звіту, фінансові звіти (WP 7, Р1);
 • виконання вправ розроблених NEAs (Р1, Р2), довідкова інформація щодо проведення майстер-класів (Р1, Р2).

 

Міжнародний інформаційний тиждень Програми ЄС Еразмус+ в Україні 2018

7-8 листопада 2018 року завідувач кафедри Оксана Джус і професор кафедри Олена Будник у складі академічної групи міжнародного проекту ERASMUS+ «MoPED – Модернізація вищої педагогічної освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (№ 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника взяли участь у міжнародному інформаційному тижні Програми ЄС Еразмус+ в Україні 2018.

В рамках заходу Світлана Шитікова, Жанна Таланова (Національний Еразмус+ офіс в Україні, НЕО) закцентували на актуальності співпраці з ЄС у сфері вищої освіти в рамках програми Еразмус+ задля сприяння в реалізації освітніх реформ в Україні, що було корисним для виконавців проектів, потенційних учасників і зацікавлених осіб.


Під час кластерного семінару «Забезпечення якості освітніх програм у відповідності до Болонського процесу, Європейського простору вищої освіти та законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» заступник міністра МОН України Юрій Рашкевич детально інформував про вимоги до розробки освітніх програм щодо підготовки фахівців у закладах вищої освіти відповідно сучасного нормативно-правового забезпечення (трициклова структура вищої освіти, ЄКТС, НРК, компетентності та результати навчання).

Як член Національної команди експертів із реформування вищої освіти України Ю.Рашкевич наголосив на потребі врахування у практичній діяльності прогресивного міжнародного досвіду та документів Європейського простору вищої освіти. Змістовними й інформаційно насиченими були виступи першого віце-президента НАПН України Володимира Лугового, проректора Національного університету «Одеська міська академія» Вадима Захарченка, доцента Київського національного університету імені Тараса Шевченка Андрія Ставицького та ін., які представили різні аспекти національної стратегії впровадження Болонського процесу в Україні.

«День напряму Жан Моне» сприяв підвищенню поінформованості про основні вимоги та особливості проектної діяльності в руслі євроінтеграційних процесів.

Участь викладачів кафедри в організації тренінгу для вчителів закладів середньої освіти «Спільне створення дослідницьких середовищ до уроку з допомогою екологічної системи Go-Lab»

Упродовж 19 –  21 вересня 2018 р. викладачі кафедри (Оксана Джус і Олена Будник) долучилися до організації  на базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника тренінгу для вчителів закладів середньої освіти «Спільне створення дослідницьких середовищ до уроку з допомогою екологічної системи Go-Lab» у рамках міжнародних проектів MoPED і NextLab.

Тренінг провела професор Університету Деусто (Іспанія) Ольга Дзябенко, яка ознайомила педагогів Прикарпаття з методикою дослідницького навчання (Inquiry Based Science Education), інструментарієм порталу Go-Lab (http://www.golabz.eu/http://graasp.eu/): онлайн-лабораторіями, середовищами дослідницького навчання, засобами підтримки та тьюторства.

Учасники тренінгу виявили зацікавлення у проектуванні власних середовищ дослідницького навчання онлайн і бажання подальшої співпраці у Міжнародному проекті ЄС Еразмус+ КА2 «MoPED – Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання», № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP.

 

 

 

Участь викладачів кафедри як представників робочих груп консорціуму університетів – учасників проекту MoPED програми ЄС Еразмус+

17-19 вересня 2018 року викладачі кафедри – завідувач Оксана Джус і професор Олена Будник – взяли участь у черговій зустрічі представників робочих груп консорціуму університетів – учасників проекту ЄС Еразмус+ КА2 «MoPED – Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (№ 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP), яка відбулася в нашому університеті.

 

Важливим аспектом цієї зустрічі було проходження превентивного моніторингу проекту MoPED за участі представників національного Еразмус+ офісу в Україні Світлани Шитікової і Жанни Таланової та європейського координатора з Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури Белен Енсіко, під час якого учасниками робочих груп українських університетів-партнерів було представлено і схвалено проміжні результати роботи щодо виконання завдань проекту.

 

На зустрічі обговорено концепцію інноваційного класу, який буде створено в кожному вітчизняному університеті, тематику запланованих навчальних курсів, їхнє цільове призначення щодо підготовки майбутніх учителів Нової української школи та ін.

Значна увага була приділена забезпеченню сталості проекту, зокрема плануванню системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників засобами інноваційних освітніх технологій, що є предметом вивчення та апробації академічної групи проекту MoPED.

Детальніше

 

У рамках міжнародного проекту MOPED викладачі здійснили навчальний візит в Кіпрський університет

Упродовж 4-8 червня професор Олена Будник та доцент Тетяна Близнюк як учасники академічної групи проекту MoPED «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (№ 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) в рамках програми ЄС Erasmus+К2 спільно з учасниками-партнерами проекту здійснили навчальний візит в Кіпрський університет.

Під час навчання вони ознайомилися з педагогічним досвідом кіпрських колег щодо інноваційних форм та інструментів навчання, зокрема: «The Black-box», дослідницьке середовище Go-Lab, програми Inspiration та Kahoot, електронної навчальної платформи Blackboard, навчальних ігор в режимі онлайн для початкової школи тощо.

Детальніше

Інформаційна зустріч в рамках проекту ERASMUS + MoPED (№586098-EPP-1-2017-UA-EPPKA2-CBHE-JP)

29 травня 2018 року у читальній залі імені проф. Богдана Гаврилишина Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбулася інформаційна зустріч-презентація у рамках міжнародного проекту ERASMUS+ «MoPED – Модернізація вищої педагогічної освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (№ 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) за участю учасників академічної групи проекту: професора Олени Будник (керівник), завідувача кафедри Оксани Джус, доцентів Тетяни Близнюк, Інни Червінської викладачів та студентів університету та вчителів ЗОШ Івано-Франківська.
Професор Олена Будник у загальних рисах ознайомила присутніх з конкретними цілями проекту, ходом його реалізації та результатами навчальних візитів у закордонні університети. У ході зустрічі учасникам представлено інноваційні технології дослідницького онлайн-навчання при викладанні STEAM-предметів у загальноосвітній школі, а також ознайомлено із дослідницькими середовищами українською мовою (ILS), створеними викладачами та магістрантами ПНУ (http://www.golabz.eu/spaces). Присутні автори створених ILS (доцент Тетяна Близнюк, Сергій Микицей, Сніжана Негрук, Ліля Клюс, Ольга Бойчук, Іра Загаровська, Ліліана Побережник та ін.) розповіли про переваги та труднощі у практичному використанні розроблених електронних інструментів навчання, а також продемонстрували практичні моменти щодо їх застосування у педагогічному процесі Нової української школи.
Всі учасники зустрічі, котрі долучилися до створення інноваційного дослідницького середовища для навчання онлайн, відзначені сертифікатами. У результаті обговорення слухачі виявили бажання й надалі брати активну участь у розробленні інноваційних інструментів електронного навчання дітей і молоді.

***

Інформаційна зустріч в рамках проекту ERASMUS + MoPED (№586098-EPP-1-2017-UA-EPPKA2-CBHE-JP)

19 травня 2018 року завідувач кафедри Оксана Джус провела інформаційну зустріч у рамках проекту ERASMUS + MoPED (№586098-EPP-1-2017-UA-EPPKA2-CBHE-JP) на тему “Відкрита освіта: зміст, проблеми, перспективи” для студентів І курсу ОР “магістр” спеціальності “Початкова освіта” та викладачів кафедри професійної освіти та інноваційних технологій.

Оксана Джус зосередила увагу присутніх на ключових засадах “відкритої освіти”, яка передбачає використання демонстрації і практичного втілення спеціалізованих технологій і засобів навчання, характеризується домінуванням тестового контролю якості знань, економічною ефективністю, гнучкістю (можливість навчатися в зручний час, у зручному місці і в зручному темпі), модульністю (можливістю формування індивідуального навчального плану, що відповідає особистим потребам, з набору незалежних навчальних курсів), паралельністю (можливість навчання у поєднанні з основною професійною діяльністю), асинхронністю (реалізацією технології навчання за зручним для кожного слухача розкладом), оновленою роллю викладача (координуванням пізнавального процесу, коригуванням змісту дисципліни, консультаціями під час складання індивідуального навчального плану, керівництвом навчальними проектами за допомогою інформаційних та телекомунікаційних технологій), новою роллю студента-слухача (підвищенням вимог до самоорганізації, вмотивованості, навичками самостійної роботи), впровадженням інформаційних і телекомунікаційних технологій у навчання; інтернаціональністю (можливість експорту та імпорту освітніх послуг) тощо.
Спільно зі студентами було також проаналізовано інструменти для розвитку креативного і критичного мислення учнівської і студентської молоді та варіанти їх втілення в інноваційному класі.

***

24 квітня 2018 року на кафедрі професійної освіти та інноваційних технологій ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» відбулася інформаційна зустріч-презентація проекту ERASMUS+ «MoPED – Модернізація вищої педагогічної освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (№ 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) в рамках науково-методичного семінару “Нова Українська школа і система післядипломної педагогічної освіти”.

Керівник академічної групи проекту, доктор педагогічних наук, професор Олена Будник у своєму виступі ознайомила присутніх із основними завданнями та очікуваними результатами проекту, у загальних рисах окреслила інструменти електронного навчання, завдання щодо формування медіаграмотності в студентів університету та учнів загальноосвітньої школи та ін. З магістрантами спеціальності «Початкова освіта» проведено тренінг «Методика дослідницького STEAM-навчання у Новій українській школі», в ході якого проф. Олена Будник продемонструвала створені викладачами та магістрантами Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника в рамках окресленого проекту дослідницькі середовища українською мовою (http://www.golabz.eu/spaces).

Доцент Тетяна Близнюк виступила з презентацією на тему «Рекомендації щодо створення нових навчальних курсів через призму особистості сучасного студента» та провела тренінг, який мав на меті створення портрета особистості сучасного учня. Під час тренінгу магістранти й викладачі виявили свою креативність та оригінальність у командній роботі, під час представлення групових проектів було використано різні типи навчальної діяльності,  обґрунтовано доцільність їх впровадження у практику професійної діяльності вчителя Нової української школи.

У результаті обговорення слухачі виявили бажання долучитися до проведення низки заходів в рамках проекту МоPEDрозроблення методичних рекомендацій з використання ІКТ у педагогічному процесі початкової школи.

***

ІНФОРМАЦІЙНА ЗУСТРІЧ-ПРЕЗЕНТАЦІЯ

проекту ERASMUS+ «MoPED – Модернізація вищої педагогічної освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (№ 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP)

 

24 квітня 2018 року на кафедрі професійної освіти та інноваційних технологій ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» відбулася інформаційна зустріч-презентація проекту ERASMUS+ «MoPED – Модернізація вищої педагогічної освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (№ 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) в рамках науково-методичного семінару “Нова Українська школа і система післядипломної педагогічної освіти”.

Керівник академічної групи проекту, доктор педагогічних наук, професор Олена Будник у своєму виступі ознайомила присутніх із основними завданнями та очікуваними результатами проекту, у загальних рисах окреслила інструменти електронного навчання, завдання щодо формування медіаграмотності в студентів університету та учнів загальноосвітньої школи та ін. З магістрантами спеціальності «Початкова освіта» проведено тренінг «Методика дослідницького STEAM-навчання у Новій українській школі», в ході якого проф. Олена Будник продемонструвала створені викладачами та магістрантами Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника в рамках окресленого проекту дослідницькі середовища українською мовою (http://www.golabz.eu/spaces).

Доцент Тетяна Близнюк виступила з презентацією на тему «Рекомендації щодо створення нових навчальних курсів через призму особистості сучасного студента» та провела тренінг, який мав на меті створення портрета особистості сучасного учня. Під час тренінгу магістранти й викладачі виявили свою креативність та оригінальність у командній роботі, під час представлення групових проектів було використано різні типи навчальної діяльності,  обґрунтовано доцільність їх впровадження у практику професійної діяльності вчителя Нової української школи.

У результаті обговорення слухачі виявили бажання долучитися до проведення низки заходів в рамках проекту МоPEDрозроблення методичних рекомендацій з використання ІКТ у педагогічному процесі початкової школи.

***

Професор Олена Будник та доцент Тетяна Близнюк упродовж 10-13 квітня у Краківській гірничо-металургійній академії на факультеті менеджменту тривали тренінгові заняття учасників-партнерів проекту MoPED: «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (№586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) в рамках програми ЄС Erasmus+К2.

http://www.pu.if.ua/uk/7240-vykladachi-universytetu-vzialy-uchast-u-navchalnykh-studiiakh-v-ramkakh-proektu-moped.html

***

Упродовж 19 -23 березня завідувач кафедри Оксана Джус, професор кафедри Олена Будник, доцент кафедри Тетяна Близнюк спільно з проректором з науково-педагогічної роботи університету професором Галиною Михайлишин як члени академічної групи проекту програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти з проектом «MoPED – Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (№586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) в рамках його діяльності взяли участь у навчанні в Університету Деусто (Іспанія).

Учасники тренінгу під час навчання ознайомилися із:

·                 системою освіти Іспанії та організацією навчального процесу в Університеті Деусто; імплементацією інновацій; методом Case Study в початковій школі, моделлю відкритої школи, представленої у вигляді екосистеми, досвідом роботи з мікро-MOOC;

·                 технологіями формування та розвитку комп’ютерного мислення студентів, методикою навчання STEAM через ігрову онлайн платформу STEAM Decks, специфікою та характеристиками блокового програмування на платформі Кodetu;

·                 досвідом впровадження навчання онлайн, сервісами електронного середовища, які є доступними для студентів в Університеті Деусто; організацією навчання, побудованого на дослідженнях із використанням віддалених лабораторій; інструментами створення контенту для досліджень;

·                 особливостями дослідницького навчання (Inquiry Based learning), засобами оцінювання платформи PLATON, методологією тюнінгу (Tuning) та ключовими компетентностями, якими повинен володіти сучасний учитель;

·                 методологією навчання з використанням ігрових технологій, програмою формування медіаграмотності та впровадженням мультикультуралізму в сучасній школі.

Крім того, всі учасники навчання мали можливість попрацювати в соціальній мережі «Social Lab», яка розроблена в Університеті Деусто для демонстрування загроз у соціальних мережах і формування інформаційно-комунікативної культури студентів. Також побували в лабораторії Fab-lab. Учасники проекту мали можливість ознайомитися з основним призначенням та обладнанням лабораторії, роботою 3D-принтера.

Академічна група нашого університету в рамках програми тренінгів представила власний проект інтерактивного навчання, а також створені українською мовою дослідницькі середовища для онлайн-навчання (http://www.golabz.eu/spaces).

Підсумком плідної роботи усіх учасників проекту стало вручення сертифікатів про проходження навчальних студій. Отриманий досвід викладачі нашого університету зможуть використати у підготовці вчителів до роботи в Новій українській школі.

http://www.pu.if.ua/uk/7195-vykladachi-universytetu-vzialy-uchast-v-roboti-navchalnykh-studii-v-ramkakh-proektu-moped-prohramy-yes-erazmus-ka2.html

15 лютого 2018 року в Івано-Франківському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти відбулась інформаційна зустріч представників академічної групи міжнародного проектуERASMUS+ «MoPED – Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative TeachingInstruments / Модернізація вищої педагогічної освіти з використання інноваційних інструментів викладання», № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP з учителями початкових класів Івано-Франківської області.

Керівник академічної групи проекту доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки початкової освіти Олена Будник у своєму виступі ознайомила присутніх із основними завданнями проекту, висвітлила сутність та особливості електронного навчання у роботі з учнями початкових класів, у загальних рисах окреслила методику дослідницького STEAM-навчання та представила майбутнім тренерам з підготовки вчителів Нової української школи конкретний інструментарій онлайн навчання, доступні дослідницькі середовища, технології мобільного навчання та ін.

Кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри професійної освіти та інноваційних технологій Оксана Джус наголосила на місці і ролі інноваційного комп’ютерного класу для підготовки вчителів до використання інноваційних інструментів викладання, підвищення якості вищої педагогічної освіти, що є важливим завданням представленого проекту. У результаті обговорення вчителі виявили бажання долучитися до роботи у проекті на етапі розроблення методичних рекомендацій з використання ІКТ у педагогічному процесі та втілення результатів у практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів регіону.

http://www.pu.if.ua/uk/7063-informatsiina-zustrich-predstavnykiv-akademichnoi-hrupy-mizhnarodnoho-proektu-moped.html

12 лютого 2018 року на кафедрі професійної освіти та інноваційних технологій відбулася зустріч викладачів університету-учасників проекту, присвячена організації навчання в рамках он-лайн курсу «English for Educators» з акцентом на професійну педагогічну лексику.

14-15 грудня 2017 року професор кафедри Олена Будник взяла участь у координаційній зустрічі учасників міжнародного проекту програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти з проектом «MoPED – Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (№586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) в Університеті Деусто, (Більбао, Іспанія).

Предметом обговорення стали питання щодо реалізації основних завдань проекту, проведення тренінгових занять, розробка інноваційних інструментів викладання у підготовці вчителя. У зустрічі взяли участь делегації п’яти українських університетів-партнерів, AGH Університет науки і технологій (Республіка Польща), Кіпрський університет (Кіпр), Університет Деусто (Іспанія), а також ТзОВ “Quality Ukraine” – експерт з якості.

http://www.pu.if.ua/uk/novyny/6964-vidbulasia-persha-koordynatsiina-zustrich-partneriv-proektu-moped

 

21 листопада 2017 року відбулася прес-конференція для представників засобів масової інформації щодо участі Прикарпатського національного університету у проектах програми ЄС Еразмус+ КА2 Розбудова потенціалу вищої освіти, зокрема по проекту «MoPED – Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (№586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP). Участь у заході взяли ректор університету, професор Ігор Цепенда, начальник відділу управління проектами університету Любов Зінюк. Зазначимо, що цьогоріч саме Прикарпатський національний університет став переможцем конкурсу і вперше в історії Програми Темпус та Еразмус+ український університет виступає грантоотримувачем і координатором проекту.

Це перший проект за все існування програм TEMPUS та ERASMUS+ КА2 Розбудова потенціалу вищої освіти, де головним бенефіціаром та координатором виступає український вищий навчальний заклад. MoPED покликаний вплинути на якість вищої педагогічної освіти та покращити цифрові та дидактичні компетенції майбутніх вчителів шкіл, що, своєю чергою, повністю відповідає проблемам та вимогам вищої школи та підтримує амбіційні широкомасштабні освітні реформи в Україні.

http://www.pu.if.ua/uk/novyny/6815-pres-konferentsiia-shchodo-uchasti-universytetu-v-proektakh-prohramy-yes

8-9 листопада 2017 року проректор університету з науково-педагогічної роботи Галина Михайлишин, завідувач кафедри Оксана Джус, професор Олена Будник, доцент Тетяна Близнюк взяли участь у тренінгу «Методика дослідницького STEAM-навчання: середовище та інструменти», який відбувся на базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника в рамках проекту програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти з проектом «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) – №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP, що стартував 15 жовтня ц.р.

Ініціатором і тренером виступила представниця Університету Дуесто (Іспанія), співкоординатор проекту Ольга Дзябенко. Основна мета тренінгу – опанування сучасних методик викладання, використання інноваційних інструментів технології MoPED у педагогічному процесі загальноосвітньої й вищої школи, що є актуальним у руслі реформування сучасної освіти України.
У тренінгу взяли участь також доценти університету Інна Червінська, Ольга Дудка, Любов Костишин, Олеся Власій, викладачі Андрій Червінський, Ярослав Никорак, студенти та магістранти педагогічного факультету, факультету природничих наук, факультету математики та інформатики, вчителі загальноосвітніх шкіл міста Івано-Франківська.

  

6-7 листопада 2017 року проректор університету з науково-педагогічної роботи Галина Михайлишин, завідувач кафедри Оксана Джус, професор Олена Будник, доцент Тетяна Близнюк взяли участь у робочій зустрічі учасників проекту програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти з проектом «MoPED – Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (№586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) за участі представника Університету Дуесто (Іспанія) Ольги Дзябенко, членів делегацій українських університетів-партнерів проекту (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника – організатор зустрічі, грантоотримувач і координатор проекту, Київський університет імені Бориса Грінченка, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського», ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка») та фахівців з якості освіти компанії «Quality Ukraine».

http://www.pu.if.ua/uk/novyny/6743-v-universyteti-vidbulasia-robocha-zustrich-uchasnykiv-proektu-prohramy-yes-erazmus-ka2