СТУДЕНТАМ

Студентський путівник

Студентський_путівник_2019-20-24.11-1

Орієнтовна тематика курсових робіт ОР “бакалавр”

ОР-бакалавр-курсові-роботи-ДО-2019

Орієнтовна тематика дипломних робіт ОР “магістр”

ОР-магістр-ДОЛ-2019

ОР-магістр-СР-2019

ОР-магістр-ПО-2019

Зразок оформлення завдань на магістерську роботу та підготовку відгуку наукового керівника

Зразок-завдань-та-відгуку-дипломна-робота-2019-20-н.-р.

Методичні рекомендації до написання та захисту дипломної роботи за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Рекомендації-до-написання-МР-2019

Список літератури складається за алфавітом згідно з чинним ДСТУ 8302:2015

Розподіл спеціалізацій та дисциплін вільного вибору студентів