Самостійна робота студентів

Методичні рекомендації до змісту та організації самостійної роботи студентів

Графік контролю самостійної роботи студентів: