Проект програми ЄС Еразмус + КА2

Проект програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти з проектом «MoPED – Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (№586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP)

Мета проекту: Модернізація навчальних планів педагогічних вищих навчальних закладів України шляхом впровадження найсучасніших методик викладання із використанням інформаційно-комунікаційних технологій та методів дослідження результатів. MoPED покликаний вплинути на якість вищої педагогічної освіти та покращити цифрові та дидактичні компетенції майбутніх вчителів шкіл, що, своєю чергою, повністю відповідає проблемам та вимогам педагогічної вищої школи та підтримує амбіційні широкомасштабні освітні реформи в Україні.
Контактна особа і координатор проекту: Любов ЗІНЮК, начальник Відділу управління проектами.
Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments
Project goals: To modernize curricula for Pedagogical Schools of Ukraine by incorporating new courses of top-notch ICT teaching tools and inquiry methods. By answering the contemporary challenges and requirements, and supporting ambitious large-scale educational reforms in Ukraine, the project will impact the quality of pedagogical higher education and enhance digital and didactic competences of future school teachers.
Contact person and project coordinator: Ms. Lyubov ZINYUK, Head of the Project Management DepartmentДетальніше про проект/More about the project: http://projects.pu.if.ua/erasmus-plus/moped/
MoPED – Відділ управління проектами

Проект MоPED  у соціальних мережах: https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-M%D0%BEPED-713356185520558/

Шановні колеги!

Ми починаємо процедуру відбору на БЕЗКОШТОВНИЙ он-лайн курс «English for Educators» з акцентом на професійну педагогічну лексику.

Даний он-лайн курс розроблений в рамках проекту Erasmus + KA 2 «Модернізація педагогічної вищої освіти за допомогою інноваційних навчальних матеріалів / MoPED» (586098) Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника (ПНУ)

Курс триває 10 місяців – з 15 лютого по 15 грудня 2018 року.

Курс складатиметься з 3 занять/тиждень (4 робочих години кожного тижня):

–          1 заняття з граматики (60 хвилин)

–          2 комунікативні сесії (90хв кожнa)

 

Кінцевий термін подачі он-лайн заявок на участь: 05.02.2018 р.

Вимоги до кандидатів:

  • Середній рівень володіння англійською мовою (Low intermediate/Intermediate)
  • Висока вмотивованість до створення нових навчальних матеріалів та діяльності у рамках проекту.

Для того, щоб програма відповідала рівню знань учасників, ми попросимо Вас заповнити анкету та обговорити Ваші очікування стосовно даного курсу (строк виконання 10.02.2018)

Відбір на участь у курсі складається з наступних етапів:

  1. Збір заявок, перший відбір (05.02.2018)
  2. Анкетування та проведення співбесід (10.02.2018)
  3. Заключний відбір та оголошення інформації про зарахування на проходження курсу (12.02.2018)

Зареєструйся на БЕЗКОШТОВНИЙ он-лайн курс: https://goo.gl/forms/uQ3N544ZA8ofv4pA2

Кількість учасників обмежена.

У разі виникнення запитань:

e-mail: kovtunok@ukr.net

Тел.: +38 063 448 2043

 

Dear colleagues!

We are beginning with selecting procedure for «English for Educators» FREE online course with emphasis on Professional Pedagogical Vocabulary.

The online course is developed within the framework of the Erasmus + KA 2 “Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments / MoPED” (586098) project by Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (PNU)

The course duration is 10 months from February, 15 to December, 15 , 2018

The course will include 3 lessons per week (4 hours of work every week):

–          1 grammar lesson (60 minutes)

–          2 communication sessions (90 min each)

 

Deadline for submitting online applications for participation: 05.02.2018.

Requirements for candidates:

  • Level of English language knowledge (Low intermediate/Intermediate)
  • Strong motivation to create new learning materials and teaching activities in frame of the project.

In order to create the programme to fit participants’ knowledge we will ask you to fill out the questionnaire and discuss your expectation from this course (deadline 10.02.2018)

The selection for participation in the course consists of the following stages:

  1. Applications’ collection, first selections (05.02.2018)
  2. Questionnaire and discussion conducting (10.02.2018)
  3. Final selection and information about enrollment in the course (12.02.2018)

Register for this FREE online course:   https://goo.gl/forms/uQ3N544ZA8ofv4pA2

The number of participants is limited.

If you have questions, please contact:

e-mail: kovtunok@ukr.net

Tel.: +38 063 448 2043