Данілавічутє Еляна Анатоліївна

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту спеціальної педагогіки і психології  імені Миколи Ярмаченка НАПН України, вчений секретар Вченої ради з захисту докторських і кандидатських дисертацій Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України.

Автор понад 70 публікацій  з проблем навчання, виховання і розвитку дітей дошкільного та шкільного віку з особливими освітніми потребами в спеціальних загальноосвітніх закладах та закладах з інклюзивною формою навчання, у тому числі, один з розробників Державного стандарту, Положення про організацію інклюзивного навчання, навчальних програм, перших в Україні підручників для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (свідоцтва про реєстрацію авторського права на підручники), співавтор навчально-методичних посібників з інклюзивної освіти.

 Освіта: вища (Київський державний педагогічний Університет ім. М. Горького, 1998; спеціальність – «Олігофренопедагогіка та логопедія»).

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 – «корекційна педагогіка» (1997, тема: «Порушення письма в учнів 2-4 класів з ДЦП»).

Свою наукову та практичну діяльність здійснює у таких напрямах: теоретичне узагальнення та інтерпретування існуючого науково-методичного забезпечення з позицій розуміння механізмів мовленнєвих порушень; розроблення наукового та методичного інструментарію для забезпечення корекційного навчання з розвитку мовлення школярів з тяжкими порушеннями мовлення; розроблення нормативно-правової бази спеціальної освіти дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку; здійснює науковий пошук у сфері лінгво-дидактичного забезпечення навчання іноземної мови дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку; є одним із розробників методичної системи виявлення і подолання порушень усного і писемного мовлення у дітей різних вікових груп.

Данілавічютє Еляна Анатоліївна вдало поєднує теоретичну та експериментальну роботу, надає наукову підтримку інноваційним пошукам закладів освіти дітей з тяжкими порушеннями мовлення, здійснює керівництво з написання дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук (під її керівництвом захищено чотири дисертації); бере активну участь в освітній і просвітницькій діяльності: здійснює навчання наукової англійської мови у контексті підготовки аспірантів закладу, проводить курси підвищення кваліфікації фахівців закладів освіти (у тому числі, у Словаччині, Польщі, Казахстані), є тренером у «Тренінг для тренерів» для фахівців Інклюзивно-ресурсних центрів (за підтримки ЮНІСЕФ і Фонду Марини Порошенко), «Сучасні Українські Технології Освіти» (СУТО) та лектором он-лайн курсу для вчителів початкової школи у контексті навчального модулю «Інклюзивна освіта» (MON-EDERA-OSVITORIA).

Данілавічютє Еляна Анатоліївна бере активну участь у організації й підтримці міжнародного співробітництва, є постійним учасником міжнародних заходів, на яких виголошує доповіді англійською мовою.

У 2009 році пройшла стажування за програмою “Alberta International Education Awards Ukraine” (Канада, Едмонтон).

З 2010 по 2013 роки здійснювала обов’язки наукового консультанта і тренера з впровадження інклюзивного навчання у контексті Канадсько-Українського проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» в пілотних експериментальних закладах з інклюзивною формою навчання.

З 2011 р. – один із засновників, а також науковий керівник та розробник модулю «Нейродинамічна корекція мовлення та дрібної моторики рук при ДЦП» у контексті програми «Рука-мозок» Європейської нейропсихопедагогічної лабораторії “EPSYNEL” Університету Я.Коменського (Словаччина, Братислава).

З 2017 р. – член редакційної колегії наукових виданья «Logopaedica Lodziensia» (Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego), м. Лодзь, Польща) і «Forum Logopedyczne» (Wydawca: Polske Towarzystwo Logopedyczne, Mysłowice), м. Мисловіце, Польща).

У 2019 році була науковим експертом у проекті з впровадження Міжнародної класифікації функціонування, що націлений на зміцнення фахової компетенції працівників закладів середньої освіти та спеціалістів інклюзивно-ресурсних центрів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, і триває у контексті виконання угоди про співробітництво Дитячого фонду Організації Об’єднаних Націй та Урядом України, річного плану діяльності ЮНІСЕФ в Україні.

За «пропаганду досягнень наукового прогресу, творчу й наполегливу працю, вагомий внесок у зміцнення Української держави» отримала відзначення високою нагородою: диплом (№ 464) і медаль «Народна шана українським науковцям 1918-2018» за результатами участі у Всеукраїнському заході Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» 26 листопада 2019 року.