Сидорик Юрій Романович

 

доцент кафедри професійної освіти та інноваційних технологій

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Юрій Сидорик, к.психол.н., психолог, психотерапевт

Директор лабораторії когнітивного моделювання http://cml.pnu.edu.ua

Освіта: 

 • 1987-1991 рр. – Івано-Франківське базове медичне училище, кваліфікація: фельдшер
 • 1993-1998 рр. – Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, спеціальність: Психологія, кваліфікація: психолог, викладач

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук, спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія;

Наукові інтереси: клінічна психологія, психотерапія, експериментальна психологія, інноваційні методи психодіагностики, Data Science

 

Неформальна освіта:

 • Системна сімейна психотерапія, 2000-2004 рр. (Українська Спілка Психотерапевтів);
 • EMDR і травматерапія простих і комплексних форм посттравматичного стресового розладу, 2013-2015 рр. (викладачі/супервізори Австрійського і Німецького товариства EMDR маг. Ева Мюнкер-Крамер, др. Сільвія Вінтерсбергер).
 • Майндфулнес-орієнтована когнітивна терапія, 2015 р. (викладачі: Крістіна Сураві і Тім Свіні, Оксфордський центр майндфулнес).
 • Когнітивно-поведінкова терапія, 2014-2017 рр. (Українська асоціація когнітивно-поведінкової терапії)
 • Когнітивно-поведінкова терапія дітей та підлітків, 2015-2017 рр. (Українська асоціація когнітивно-поведінкової терапії)
 • Емоційно-фокусована терапія, 2018-2020 рр. (викладачі: Зоя Сімаходська, Нью-Йорк, США)
 • Мотиваційне інтерв’ю, 2020 р. (викладач: Анна Пєжхальська, Poza Schematami)

 

Стажування:

 • Навчання у докторантурі за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (2012-2015 рр.).
 • Cтажування (підвищення кваліфікації) в Івано-Франківський національний медичний університет з 16 листопада 2020 р. по 31 грудня 2020 р. без відриву від освітнього процесу на кафедру психіатрії, наркології та медичної психології. Тема стажування: “Диференційна діагностика психічних розладів та особливості організації надання психологічної допомоги в психіатричному стаціонарі різновіковим групам хворих”. Наказ № 687 від 19.11.2020р.
 • Сидорик Ю.Р. Проблеми сімейних взаємин як можливі причини вживання наркотичних речовин і скоєння суїциду / Ю.Р. Сидорик //Актуальні проблеми психології. Том 3.: Консультативна психологія і психотерапія: Збірник наукових праць Інституту психології ім.. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка, З.Г. Кісарчук – К.: Міленіум, 2003. – Вип. 2. – С. 221–226. – ФАХОВЕ ВИДАННЯ.
 • Сидорик Ю.Р. Особливості життєвих перспектив особистості студентів з хронічними захворюваннями, які потребують допомоги батьків / Ю.Р. Сидорик // Наукові записки Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України / За ред. академіка С.Д. Максименка. – К.: Міленіум, 2006. – Вип. 27. – С. 527–535. – ФАХОВЕ ВИДАННЯ.
 • Сидорик Ю.Р. Взаємини батьків і дітей в контексті актуальних конструктів студентства та основних положень системної психотерапії / Ю.Р. Сидорик // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. – №15 (39). – С. 59–64. – ФАХОВЕ ВИДАННЯ.
 • Сидорик Ю.Р. Особливості життєвих перспектив у студентів із різним типом взаємин із своїми батьками / Ю.Р. Сидорик // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ, ВДВ ЦІТ, 2007. – Вип. 12. – Ч. 2. – С. 203–212. – ФАХОВЕ ВИДАННЯ.
 • Сидорик Ю. Психологічні особливості становлення життєвих перспектив особистості в юнацькому віці та в період ранньої дорослості / Ю.Р. Сидорик // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т. Біленко (головний редактор), Н. Скотна, В. Татенко та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2007. – Випуск дев’ятнадцятий. Психологія. – С. 45–55. – ФАХОВЕ ВИДАННЯ.
 • Sydoryk Y., Hryhoruk I., Kogutiak N., Mytsko V. Features of social network in students with different levels of subjective welfare // Happiness And Contemporary Society : Conference Proceedings Volume (Lviv, March, 20-21, 2020). Lviv: SPOLOM, 2020. P. 251-254.
 • Когутяк Н.М., Сидорик Ю.Р. Особливості взаємин у найближчому соціальному оточенні матерів дітей з розладами спектру аутизму // Матеріалах наук.-прак. конф. “Людина з обмеженими можливостями: соціально-психологічний та культурний виміри”, 28-29 січня 2014 р.,Львів, С. 94-102.
 • Sydoryk Y. Social network of the Ukrainian teenagers whose parents are long time abroad / Y. Sydoryk, N. Kogutiak // November issue of the “IntellectualArchive” journal (ISSN 1929-1329, Canada), p. 39-43
 • Сидорик Ю.Р. Порівняльний аналіз змісту поняття «соціально-психологічна адаптація» у дисертаційних дослідженнях із спеціальності 19.00.05 в Україні / Ю.Р. Сидорик //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Світоглядні орієнтації особистості у сучасних соціокультурних умовах: міждисциплінарні аспекти» (2-3 жовтня 2015 р., м. Полтава). – 247 с., С. 209–212.
 • Сидорик Ю.Р. Сезонні та інформаційні фактори пошуку психотерапевтичної допомоги / Ю.Р. Сидорик // 5 Українська науково-практична конференція з КПТ “КПТ у клінічній практиці”, 1-2 червня 2018: збірка наукових статей / [Українська асоціація когнітивно-поведінкової терапії]. – Львів, 2018. С. 121–127.
 • Сидорик Юрій, Когутяк Надія, Мицько Володимир. Машинне навчання та використання моделей психічної діяльності /Ю.Р.Сидорик, Н.М.Когутяк, В.М.Мицько // Свідомість, мозок, мова: актуальні проблеми та міждисциплінарні досягнення: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 19-20 квітня 2018 р.). – Львів, 2018. – 232 с.
 • Sydoryk Y., Hryhoruk I., Kogutiak N., Mytsko V. Features of social network in students with different levels of subjective welfare // Happiness And Contemporary Society : Conference Proceedings Volume (Lviv, March, 20-21, 2020). Lviv: SPOLOM, 2020. P. 251-254.

 

УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЯХ ТА СЕМІНАРАХ:

 • Konferencja Naukowa «NOWE IDEE W PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ» Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (Wrocław, 9-10 kwietnia 2014)
 • Виступ на Третій українській науково-практичній конференції з когнітивно-поведінкової терапії (17-19 липня 2015 року, Гранд-готель “Пилипець”, Міжгірський район, Закарпатська область, с. Пилипець) з темою: “Розлади поведінки та їх філогенетичні кореляти”;
 • Виступ на звітній науковій конференції філософського факультету із темою доповіді «Психосоціальні чинники депресивних розладів» (2015 року).
 • П’ятий Всеукраїнський науковий семінар «Методологічні проблеми психології особистості» (м. Івано-Франківськ, вересень 2015 року) з темою виступу «Біологічні фактори депресивних розладів».
 • Всеукраїнська науково-практичної конференції з міжнародною участю «Світоглядні орієнтації особистості у сучасних соціокультурних умовах: міждисциплінарні аспекти». – Полтава, 2015. Тема виступу: ” Порівняльний аналіз змісту поняття «соціально-психологічна адаптація» у дисертаційних дослідженнях із спеціальності 19.00.05 в Україні”.
 • Виступ на Четвертій українській науково-практичній конференції з когнітивно-поведінкової терапії «Творімо спільноту КПТ» (м. Львів, 9-10 червня 2017 року) з темою: ” Сезонні та інформаційні фактори пошуку психотерапевтичної допомоги”;
 • Сьомий Всеукраїнський науковий семінар «Методологічні проблеми психології особистості» (м. Івано-Франківськ, 28-29 вересня 2017 року) з темою виступу «Прогностичні моделі психосоціальних факторів депресивних розладів».
 • Міжнародна науково-практична конференція «Свідомість, мозок, мова: актуальні проблеми та міждисциплінарні досягнення» (Львів, 19-20 квітня 2018 року) з темою виступу: “Машинне навчання та використання моделей психічної діяльності”.
 • Науково-методичний семінар «Нова українська школа і система післядипломної педагогічної освіти» (Івано-Франківськ, 17-26 квітня 2018 року). Тема доповіді: «Розлади поведінки у дітей та підлітків» (23 квітня 2018 року).
 • Наукова доповідь з публікацією матеріалів на 5-ій Українській науково-практичній конференції з когнітивно-поведінкової терапії «КПТ у клінічній практиці» (1-2 червня 2018 року).
 • Навчальний семінар «Наукові дослідження у сфері охорони психічного здоров’я» (22-23 червня 2018 року).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій» (Івано-Франківськ, ПНУ ім. В. Стефаника, 11-12 жовтня 2018 року).
 • Всеукраїнський науково-методичний семінар “Нова українська школа: співпраця закладів загальної середньої та вищої освіти як підґрунтя підвищення якості професійної підготовки учителів» (Івано-Франківськ-Бурштин, 8-10 квітня 2019 р.). Тема виступу: “Поведінкові розлади дітей та підлітків”
 • 6-та Українська науково-практична конференція з когнітивно-поведінкової терапії «КПТ впродовж різних етапів життя» (Львів, 7-8 червня 2019 року). Тема виступу: «Динаміка поширеності тривожних розладів у дітей та підлітків в Україні та за кордоном».
 • Наукова доповідь з публікацією матеріалів “Features of social network in students with different levels of subjective welfare”Перша Міжнародна Наукова Конференція “Щастя та сучасне суспільство” (Львів, Україна. 30-31 жовтня (20-21 березня 2020))

Організація міжнародних навчально-наукових, просвітницьких заходів:

 1. Організація та проведення Круглого столу «Менеджмент розвитку дітей із розладами спектру аутизму: досвід США для України» (м. Івано-Франківськ, 14 вересня 2017 року) за участі дитячих психіатрів, докторів медицини Linda Schmidt та Robert Nickel (США).
 2. Організація та проведення лінійки навчальних семінарів «Первинна та вторинна допомога при аутизмі» (м. Івано-Франківськ, 4-6 жовтня 2018 року) за участі дитячих психіатрів, докторів медицини, клінічних психологів Linda Schmidt, Robert Nickel, Allison Wainer, Emi Svensson (США).
 3. Організація та проведення лінійки навчальних семінарів «Рання психологічна допомога дітям з аутизмом» (Івано-Франківськ, 16 червня – 3 липня 2019 року) у рамках Fulbright Specialist Program, спікер семінарів – PhD in Clinical Psychology – Allison Wainer (США)
 4. Організація та проведення лінійки навчальних семінарів «Психічне здоров’я дітей та підлітків: досвід США для України» (м. Івано-Франківськ, 26-28 вересня 2019 року) за участі дитячих психіатрів, докторів медицини, клінічних психологів Linda Schmidt, Robert Nickel, Hannah Sanford-Keller, Tatiana Terdal (США).
 5. Організація та проведення англомовного телемосту між студентами ПНУ ім. В. Стефаника та RUSH University of Chicago. Час і дата проведення: 02.2020р. з 20.00 до 21.30. Місце проведення: Центр інноваційних освітніх технологій PNU Ecosystem, ПНУ ім. В. Стефаника https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2325051014460512&id=1809796045986014&__xts__[0]=68.ARBBpFHhHhSGb255W764qU2noseXa6KMxfchh3k1nnFqg3MQQW9ZCvNUTcpLmdIcD4HVXPHNd29TevlcQZaBMuOMwcsHwaJBLpVx_eITxUMdPkOQOUtblRw-uFAK1G-0qTt-NL95tQ__4oNjS_eQY3jXOZianqOZ-VPMW1VFHHRP_34W_xliJQ33XuNvs4PCiEMccCkx5GQ6UehPMLl7uEKpC4N23tlG1sjeYQJ-ku4VuI_dTUrfWLowN9cr2OVrcy6PCeurXacLDMlnf1asQTAGOo6fnGGvX12QGrxv6hPvJWB2Go5fR8Bz29c0iYJrLZ6h8RMt3k7QMxQx-h5akIHQUnJY&__tn__=-R

 

Участь у міжнародних проектах:

 • Організація навчання «Тренери для тренерів дітей з аутизмом» разом із OHSU (Oregon Health & Science University) та RUSH-University (Schmidt L,* Nickel R,* Wainer A,* Romanchuk O, Brzhezytska V, Kogutiak N., Mytsko V., Sydoryk Y. Community-based participatory research and training on the identification and treatment of children with Autism Spectrum Disorder and other mental health challenges)
 • Співорганізатор Host Institution Project Fulbright Specialist Program (16 червня – 3 липня 2019р.)
 • Проєкт “Психічнездоров`ядітейтапідлітків: досвідСШАдляУкраїни” (з 28 вереснядо 7 жовтня 2020р. уонлайн-форматі) засприянняпосольстваШвейцаріїурамкахпроєкту MH4U тауспівпрацізЦентрздоров’ятарозвитку “Колосім’ї”, Центррозвиткуособистості “Навичкижиття” таДВНЗ “ПрикарпатськийнаціональнийуніверситетіменіВасиляСтефаника”.
 • Проєкт ECHO “Аутизмтаповедінковірозладиудітейтапідлітків” (США-Україна) Project ECHO (спільноз  University of New Mexico’s Health Science Centr).

 

Організація Всеукраїнської наукової конференції, круглих столів:

 1. Організація та проведення до Міжнародного дня захисту дітей Онлайн-форуму «Психологія щасливого дитинства». Час і дата проведення: 1 червня 2020 року о 15.00-18.30. Місце проведення: онлайн-подія, система дистанційної комунікації ZOOM. https://www.facebook.com/mytskovm/posts/1513676302127533
 2. Організація та проведення семінару-практикуму «Логопедія і дитяча психологія у Прикарпатському університеті: переваги, перспективи, працевлаштування» Дата проведення: 05.2020 року. https://kpoit.pnu.edu.ua/2020/05/07/онлайн-семінар-логопедія-і-дитяча-пси/
 3. Співорганізатор проекту «Психологічний кіноклуб».

 

Членство у професійних громадських організаціях:

– ГО «Центр психічного здоров’я і реабілітації – Софія»;

– Української асоціації когнітивно-поведінкових терапевтів (з 2015 року);

– Асоціації ЕМДР в Україні – фахового об’єднання зі спеціальної травматерапії” (з 2013);

– Українська асоціація емоційно-фокусованої терапії (з 2020);

– директор лабораторії когнітивного моделювання Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

 

Професійне підвищення кваліфікації, неформальна освіта, участь у вебінарах, що підтверджено сертифікатом:

 1. Семінар «Стабілізація і активізація ресурсів при EMDR» (2013)
 2. Семінар «Основи психотравматології та травматерапії» (2013)
 3. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар Семінар «Коли жахливі події стаються в житті дітей: принципи першої психологічної допомоги дітям та підліткам, що пережили психотравмуючу подію» (2014)
 4. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар Семінар «Психологічна допомога при гострій травмі» (2014)
 5. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар Семінар «А-В-С психологічної допомоги потерпілим в зоні бойових дій та їх рідним» (2014)
 6. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар Семінар «Сучасні підходи допомоги дітям з розладами спектру аутизму» (2014)
 7. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар Семінар «Вступ у охорону психічного здоров’я дітей та підлітків. Наука та мистецтво обстеження» (2014)
 8. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар Семінар «Майндфулнес-орієнтована когнітивна терапія» (2014). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 40.
 9. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар Семінар «Вступ у КПТ. Обстеження та формулювання у КПТ» (2014). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 19 (10+9).
 10. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар Семінар «Базові навики та техніки КПТ» (2014). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 19 (10+9).
 11. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар Семінар «Травма-фокусована когнітивно-поведінкова терапія посттравматичного стресового розладу у дітей та підлітків» (2014). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 19 (10+9).
 12. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар Семінар «Розлад гіперактивності з дефіцитом уваги у дітей: основи діагностики та терапії» (2015). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 19 (10+9).
 13. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар Семінар «Тренінг батьківської компетентності» (2015). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 19 (10+9).
 14. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар Семінар «Когнітивні техніки в КПТ дітей та підлітків» (2015). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 19 (10+9).
 15. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар Семінар «Робота зі схемами та правилами життя у КПТ» (2015). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 19 (10+9).
 16. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар Семінар «Типові труднощі та помилки у застосуванні EMDR. Модель роботи з ускладненою реакцією втрати» (2015). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 19 (10+9).
 17. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар Семінар «EMDR Forgeschrittenenseminar» (2015). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 19 (10+9).
 18. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар Семінар «Схема-терапія подружніх пар» (2015). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 19 (10+9).
 19. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар Семінар «КПТ обсесивно-компульсивного розладу» (2015). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 19 (10+9).
 20. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар Семінар «КПТ ПТСР. КПТ ускладненої реакції втрати» (2015). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 19 (10+9).
 21. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар Семінар «КПТ дітей з селективним мутизмом» (2015). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 19 (10+9).
 22. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар Семінар «КПТ розладів видільних функцій» (2015). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 19 (10+9).
 23. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар Семінар «Вступний курс до методу Відео Інтерактивного Тренінгу» (2015). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 19 (10+9).
 24. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар Семінар «Поведінкова терапія поведінкових розладів» (2015). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 19 (10+9).
 25. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар Семінар «Схема-терапія» (2015). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 19 (10+9).
 26. Ukrainian Institute Of Cognitive Behavioral Therapy & International Society of Schema Therapy. Schema Therapy Training Program. Accredited by International Society of Schema Therapy. 40 hours Schema Therapy training module. 2015.
 27. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар Семінар «Вступ у КПТ тривожних розладів. КПТ простих фобій та панічного розладу» (2015). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 19 (10+9).
 28. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар Семінар «КПТ розладів харчової поведінки» (2016). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 19 (10+9).
 29. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар Семінар «КПТ при суіцидальності і самопошкоджуючій поведінці» (2016). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 19 (10+9).
 30. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар Сертифікат «Методи терапії зобов’язання та прийняття (АСТ)» (2016 рік); Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 19 (10+9).
 31. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар Семінар «КПТ генералізованого тривожного розладу» (2016)
 32. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар Семінар «КПТ при обсесивному тривожному розладі у дітей і підлітків. Сучасні підходи у США до охорони психічного здоровя у дітей та підлітків» (2016)
 33. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар Семінар «КПТ розладів регуляції злості та соціальної фобії» (2016)
 34. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар Семінар «Робота з комплексними формами ПТСР: типові труднощі та стратегії їх подолання у ТФ-КПТ» (2017)
 35. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар Семінар «КПТ з особами з соматичними розладами та хронічним больовим синдромом» (2017)
 36. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар Семінар «Схема-терапія з дітьми, підлітками та їх рідними» (2017)
 37. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар Сертифікат «КПТ порушень сну у дітей. КПТ з дітьми з особливими потребами та їх рідними. КПТ з дітьми з порушеннями розвитку мови, вимови та інтелектуальною неповносправністю» (2017)
 38. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар Семінар «КПТ розладів вживання психоактивних речовин. КПТ ігрового розладу. КПТ+» (2017)
 39. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар Семінар «Використання підходу майндфулнес та фокусування у психотерапевтичній практиці орієнтованій на побудову стосунків та регуляцію емоцій» (2017)
 40. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар Семінар «КПТ обсесивно-компульсивного розладу» (2017)
 41. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар «Розлади спектру аутизму: сучасні підходи до діагностики та терапії» (м. Львів, 11-13 вересня 2017 року). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 19 (10+9).
 42. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар Сертифікат «КПТ психотичних розладів та КПТ біполярного розладу» (2018)
 43. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар Сертифікат «Нейробіологія психіатрії» (2018). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 19 (10+9).
 44. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар Семінар «Навички раннього втручання. Скринінгова методика діагностики аутизму STAT. Вступ до терапії реципрокною імітацією RIT» (2018). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 19 (10+9).
 45. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар Семінар «Наукові дослідження у сфері охорони психічного здоров’я» (2018). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 19 (10+9).
 46. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар Семінар «Базовий тренінг емоційно-фокусованої терапії» (2018). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 19 (10+9).
 47. Асоціація ЕМТД Україна. Навчальний семінар: Declination and Opportunities in the Use of EMDR in Emergency and Group Context: Maxi-Emergencies Applications and Communication of Bed News (12-13 квітня 2019). Загальна кількість годин – 16.
 48. Четверта українська науково-практична конференція з когнітивно-поведінкової терапії «Творімо спільноту КПТ» (м. Львів, 9-10 червня 2017 року). Сертифікат. Загальна кількість навчальних годин – 20.
 49. Науково-дослідний центр когнітивної психології та психотерапії Наукового парку «Прикарпатський університет». Сертифікат. Навчальний семінар «Супервізії за методом «Тренінг реципрокної імітації» (Івано-Франківськ, 17-18 червня 2019 р.). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 16 (12+4).
 50. Науково-дослідний центр когнітивної психології та психотерапії Наукового парку «Прикарпатський університет». Сертифікат. Навчальний семінар «Психодіагностичний метод для дітей з розладами спектру аутизму «Неструктурована оцінка імітації» (Івано-Франківськ, 19 червня 2019 р.). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 8 (6+2).
 51. Науково-дослідний центр когнітивної психології та психотерапії Наукового парку «Прикарпатський університет». Сертифікат. Навчальний семінар «Розвиток соціальної ініціативності та експресивної комунікації» (Івано-Франківськ, 20 червня 2019 р.). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 8 (6+2).
 52. Науково-дослідний центр когнітивної психології та психотерапії Наукового парку «Прикарпатський університет». Сертифікат. Навчальний семінар «Тренінг стратегій розвитку гри» (Івано-Франківськ, 20 червня 2019 р.). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 5 (4+1).
 53. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії. Сертифікат. Навчальний семінар «КПТ панічного розладу, розладу тривоги за здоров’я, при соматичних розладах та хронічному болю» (м. Львів, 5-7 вересня 2019 р.). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 19 (10+9).
 54. Науково-дослідний центр когнітивної психології та психотерапії Наукового парку «Прикарпатський університет». Сертифікат. Навчальний семінар «Науково-обгрунтовані методи діагностики й терапії опозиційно-викличного розладу поведінки» (Івано-Франківськ, 26-27 вересня 2019 р.). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 16 (12+4).
 55. Науково-дослідний центр когнітивної психології та психотерапії Наукового парку «Прикарпатський університет». Сертифікат. Навчальний семінар «Рання діагностика нейророзвиткових розладів» (Івано-Франківськ, 26 вересня 2019 р.). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 8 (6+2).
 56. Науково-дослідний центр когнітивної психології та психотерапії Наукового парку «Прикарпатський університет». Сертифікат. Навчальний семінар «Розвиток мовленнєвих навичок у дітей з розладами спектру аутизму» (Івано-Франківськ, 27-28 вересня 2019 р.). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 8 (6+2).
 57. Науково-дослідний центр когнітивної психології та психотерапії Наукового парку «Прикарпатський університет». Сертифікат. Навчальний семінар «Особливості підліткового дозрівання у дітей з розладами спектру аутизму. Високофункційний аутизм» (Івано-Франківськ, 27-28 вересня 2019 р.). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 16 (12+4).
 58. Науково-дослідний центр когнітивної психології та психотерапії Наукового парку «Прикарпатський університет». Сертифікат. Навчальний семінар «Методи діагностики аутизму: DSM–V, CARS–2, супервізії STAT» (Івано-Франківськ, 27 вересня 2019 р.). Загальна кількість годин розвитку практичних навичок – 2.
 59. Науково-дослідний центр когнітивної психології та психотерапії Наукового парку «Прикарпатський університет». Сертифікат. Навчальний семінар «Психологія трансгендеру: науково-обґрунтовані підходи надання допомоги» (Івано-Франківськ, 28 вересня 2019 р.). Загальна кількість годин теорії і розвитку практичних навичок – 5 (4+1).
 60. Poza Schematami. Депресивні розлади та біполярний розлад у дітей та молоді. Ведуча: Мгр. Анна Цьвікліньська. Львів. 07-08 грудня 2019 року.
 61. Poza Schematami. Концептуалізація у пізнавально-поведінкової психотерапії. Ведучий: к.мед.н. Артур Колаковський. Львів. 21-22 травня 2019 року.
 62. Poza Schematami. Приязна біхевіоральна терапія дітей до 12 року життя. Ведуча: Мгр. Марта Єжак. Львів. 09-10 березня 2019 року.
 63. В межах проекту Project ECHO (спільно з  University of New Mexico’s Health Science Centr) перший вступний тренінг “ECHO Introduction”) – 12.05.2020р.
 64. Анорексія та булімія. Когнітивно-поведінкова психотерапія розладів харчової поведінки. (25-26.06.2020). – 20 годин. Ведуча: Катажина Смульська-Линка.
 65. Симпозіум 01. Протиепілептичні та антипсихотичні лікарські засоби в педіатричній практиці. Навчальний цикл online: Інновації у клінічній нейропсихофармакології. 11 червня 2020. В якості слухача отримав 2 бали за критеріями нарахування балів безперервного професійного розвитку відповідно до Порядку проведення атестації лікарів, затвердженого наказом МОЗ України від 22.02.2019 №446.
 66. Тривога як феномен і як психічний розлад. Що нового? – навчальний семінар з тестовими завданнями за навчальними матеріалами на платформі “Гіпократ”, Міністерство охорони здоров’я України. 20 червня 2020. Сертифікат 0011916.
 67. Шизофренія ламає долі. Це можливо змінити. – навчальний семінар з тестовими завданнями за навчальними матеріалами на платформі “Гіпократ”, Міністерство охорони здоров’я України. 19 травня 2020. Сертифікат 0008188.
 68. The International Centre of Excellence in Emotionally Focused Therapy. Сертифікат успішного завершення Поглибленого курсу по Емоційно-фокусованій терапії 1-3.07.2019, 29-30.06 і 3-4.07.2020. Львів, Україна.
 69. Когнітивно-поведінкова терапія розладів особистості по А.Фріману. Сертифікат заверешення тренінгу (30-31.05.2020, 20 годин). Ведуча: Анна Цьвікліньська
 70. Зміна фінансування в психіатричній службі України: від концепції до загрози колапсу системи. Сертифікат учасника №8497655. 02 червня 2020. В якості слухача отримав 1 бал за критеріями нарахування балів безперервного професійного розвитку відповідно до Порядку проведення атестації лікарів, затвердженого наказом МОЗ України від 22.02.2019 №446.
 71. Poza Schematami. Мотиваційне інтервю – поглиблений курс. Ведуча: Анна Пєжхальська. 10-11.10.2020, 14-15.11.2020, 19-20.12.2020
 72. Poza Schematami. Анорексія та булімія. Когнітивно-поведінкова психотерапія розладів харчування, 25-25.07.2020, 20 дидактичних годин (викладач: Катажина Смульська-Лінка, Poza Schematami)
 73. Фармакотерапія тривожних розладів: обсесивно-компульсивний розлад, 16.12.2020 (сертифікат: №4324984, ГО “Українська асоціація Нейропсихофармакології)
 74. Poza Schematami. Основи когнітивно-поведінкової психотерапії для дітей та підлітків. Вступ. Концептуалізація в когнітивно-поведінковій терапії. Ведучий: к.мед.н. Артур Колаковський. 16-17 січня 2021 року.

 

Coursera:

 

 1. Applied Social Network Analysis in Python, University of Michigan
 2. Testing and Debugging Python, Coursera Project Network
 3. Computational Social Science Methods, University of California, Davis
 4. Big Data, Artificial Intelligence, and Ethics, University of California, Davis
 5. An Introduction to Consumer Neuroscience & Neuromarketing, Copenhagen Business School
 6. Understanding Medical Research: Your Facebook Friend is Wrong, Yale University
 7. Sleep: Neurobiology, Medicine, and Society, University of Michigan
 8. The Addicted Brain, Emory University
 9. Social Network Analysis, University of California, Davis
 10. Python Data Structures, University of Michigan
 11. Use Canva to Create an Interactive Mind Map, Coursera Project Network
 12. Build an E-commerce Dashboard with Figma, Coursera Project Network
 13. Improving Deep Neural Networks: Hyperparameter tuning, Regularization and Optimization, DeepLearning.AI
 14. Creating Custom Callbacks in Keras, Coursera Project Network
 15. Introduction to Project Management with ClickUp, Coursera Project Network
 16. Neural Networks and Deep Learning, DeepLearning.AI
 17. Multiple Linear Regression with scikit-learn, Coursera Project Network
 18. Addiction Treatment: Clinical Skills for Healthcare Providers, Yale University
 19. Structuring Machine Learning Projects, DeepLearning.AI
 20. The Science of Well-Being, Yale University
 21. Sequences, Time Series and Prediction, DeepLearning.AI
 22. Predict Future Product Prices Using Facebook Prophet, Coursera Project Network
 23. Linear Regression with NumPy and Python, Coursera Project Network
 24. Convolutional Neural Networks in TensorFlow, DeepLearning.AI
 25. Logistic Regression with NumPy and Python, Coursera Project Network
 26. Natural Language Processing in TensorFlow, DeepLearning.AI
 27. Build a Data Science Web App with Streamlit and Python, Coursera Project Network
 28. Психодиагностика, National Research Tomsk State University
 29. Video Basics with OpenCV and Python, Coursera Project Network
 30. Successful Negotiation: Essential Strategies and Skills, University of Michigan
 31. Understanding Memory: Explaining the Psychology of Memory through Movies, Wesleyan University
 32. Neural Network Visualizer Web App with Python, Coursera Project Network
 33. Introduction to TensorFlow for Artificial Intelligence, Machine Learning, and Deep Learning, DeepLearning.AI
 34. Classification Trees in Python, From Start To Finish, Coursera Project Network
 35. Traffic Sign Classification Using Deep Learning in Python/Keras, Coursera Project Network
 36. Працюйте розумніше, а не більше: управління часом для особистої та професійної продуктивності, University of California, Irvine
 37. Intro to Scheduling with When I Work, Coursera Project Network
 38. Python and Statistics for Financial Analysis, The Hong Kong University of Science and Technology
 39. Managing Data Analysis, Johns Hopkins University
 40. Applied Text Mining in Python, University of Michigan
 41. ADHD: Everyday Strategies for Elementary Students, University at Buffalo, The State University of New York
 42. Reproducible Research, Johns Hopkins University
 43. Using Python to Access Web Data, University of Michigan
 44. Inferential Statistical Analysis with Python, University of Michigan
 45. R Programming, Johns Hopkins University
 46. Обучение на размеченных данных, Moscow Institute of Physics and Technology, Yandex, E-Learning Development Fund
 47. Зоопсихология, National Research Tomsk State University, Moscow Institute of Psychoanalysis
 48. Statistical Data Visualization with Seaborn, Coursera Project Network
 49. Теория игр (Game Theory), National Research University Higher School of Economics
 50. Programming for Everybody (Getting Started with Python), University of Michigan

 

 

Досвід практичної роботи за спеціальністю:

– приватна психотерапевтична практика (з 2000 р.)

– психолог обласного наркологічного диспансеру (1998-2000)

– психолог обласної психоневрологічної лікарні №3 (2005-2019)