Мицько Володимир Мирославович

 

доцент кафедри логопедії

та інноваційних технологій в інклюзії

 

E-mail: volodymyr.mytsko@pnu.edu.ua

 

Персональна інформаціяВідзнаки і нагородиОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта: вища (Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, 2001; спеціальність – “Психологія», кваліфікація: «Психолог. Викладач»; диплом магістра психології з відзнакою).

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (“Психологічні особливості аксіогенезу майбутніх психологів”, 2007).

Вчене звання: доцент (2015).

Наукові інтереси: психологія розвитку, вікова психологія, психологія віртуального середовища і медіапсихологія, когнітивно-поведінкова психотерапія, новітні психотерапевтичні практики.

Професійна громадська діяльність

 • Голова правління ГО «Центр психічного здоров’я і реабілітації – СОФІЯ»
 • Співробітник Науково-дослідного центру когнітивної психології та психотерапії Прикарпатського  національного університету імені Василя Стефаника
 • Член ГО “Українська асоціація когнітивно-поведінкової психотерапії” 

Участь у міжнародних і всеукраїнських проєктах

 • Проєкт “Психічне здоров`я дітей та підлітків: досвід США для України” (з 28 вересня до 7 жовтня 2020р. у онлайн-форматі) за сприяння посольства Швейцарії у рамках проєкту MH4U та у співпраці з Центр здоров’я та розвитку “Коло сім’ї”, Центр розвитку особистості “Навички життя” та ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.
 • Проєкт ECHO® (Extension for Community Healthcare Outcomes / Розповсюдження результатів охорони здоров’я в громаді): на підставі договору між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та ECHO-Інститутом Центру медичних наук Університету Нью-Мексико (University of New Mexico, the Health Sciences Center) (фаховий експерт проєкту, з листопада 2020 року й досі).

Наукове стажування

 • Докторантура ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (2014 – 2017)
 • Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра психіатрії, наркології та медичної психології (тема: «Діагностика психічних порушень та практика застосування сучасних методів психотерапії дітей різного віку” (Івано-Франківськ, 16 листопада 2020 – 31 грудня 2020)

Підвищення кваліфікації

    Навчальна програма підготовки з когнітивно-поведінкової терапії  Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії (2017-2021)

Навчальний семінар «КПТ посттравматичного стресового розладу. Майндфулнес у КПТ» Українського  інституту когнітивно-поведінкової терапії  (Львів, 31 січня – 02 лютого 2019 р., 19 год.). 

Навчальний семінар «КПТ генералізованого тривожного розладу» Українського  інституту когнітивно-поведінкової терапії (Львів, 18-20 квітня 2019 р., 19 год.)

Навчальний семінар «Супервізії за методом «Тренінг реципрокної імітації» Науково-дослідного центру когнітивної психології та психотерапії Наукового парку «Прикарпатський університет». (Івано-Франківськ, 17-18 червня 2019 р., 16 год.)

Навчальний семінар «Психодіагностичний метод для дітей з розладами спектру аутизму «Неструктурована оцінка імітації» Науково-дослідного центру когнітивної психології та психотерапії Наукового парку «Прикарпатський університет» (Івано-Франківськ, 19 червня 2019 р., 8 год.)

Навчальний семінар «Розвиток соціальної ініціативності та експресивної комунікації» Науково-дослідного центру когнітивної психології та психотерапії Наукового парку «Прикарпатський університет» (Івано-Франківськ, 20 червня 2019 р., 8 год.)

Навчальний семінар «Тренінг стратегій розвитку гри» Науково-дослідного центру когнітивної психології та психотерапії Наукового парку «Прикарпатський університет». (Івано-Франківськ, 20 червня 2019 р., 5 год.)

Навчальний семінар «КПТ панічного розладу, розладу тривоги за здоров’я, при соматичних розладах та хронічному болю» Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії (Львів, 5-7 вересня 2019 р., 19 год.)

Навчальний семінар «Науково-обгрунтовані методи діагностики й терапії опозиційно-викличного розладу поведінки» Науково-дослідного центру когнітивної психології та психотерапії Наукового парку «Прикарпатський університет» (Івано-Франківськ, 26-27 вересня 2019 р., 16 год.)

Навчальний семінар «Рання діагностика нейророзвиткових розладів» Науково-дослідного центру когнітивної психології та психотерапії Наукового парку «Прикарпатський університет» (Івано-Франківськ, 26 вересня 2019 р., 8 год.) 

Навчальний семінар «Розвиток мовленнєвих навичок у дітей з розладами спектру аутизму» Науково-дослідного центру когнітивної психології та психотерапії Наукового парку «Прикарпатський університет» (Івано-Франківськ, 27-28 вересня 2019 р., 8 год.) 

Навчальний семінар «Особливості підліткового дозрівання у дітей з розладами спектру аутизму. Високофункційний аутизм» Науково-дослідного центру когнітивної психології та психотерапії Наукового парку «Прикарпатський університет» (Івано-Франківськ, 27-28 вересня 2019 р., 16 год.) 

Навчальний семінар «Методи діагностики аутизму: DSM–V, CARS–2, супервізії STAT» Науково-дослідного центру когнітивної психології та психотерапії Наукового парку «Прикарпатський університет» (Івано-Франківськ, 27 вересня 2019 р., 2 год.) 

Навчальний семінар «Психологія трансгендеру: науково-обґрунтовані підходи надання допомоги» Науково-дослідного центру когнітивної психології та психотерапії Наукового парку «Прикарпатський університет» (Івано-Франківськ, 28 вересня 2019 р., 5 год.) 

Навчальний семінар «КПТ розладів харчової поведінки. КПТ Дизморфофобічного розладу» Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії (Львів, 23 січня – 25 січня 2020 р., 19 год.) 

Навчальний семінар «КПТ залежностей від психоактивних речовин» Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії (Львів, 14 травня – 17 травня 2020 р., 19 год.) 

Навчальний семінар «КПТ втрати, суїцидальності, самопошкодження» Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії (Львів, 24 вересня – 27 вересня 2020 р., 19 год.)

Навчальний семінар «КПТ інтерперсональних проблем» Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії (Львів, 26 листопада – 28 листопада 2020 р., 19 год.) 

Coursera. Навчальний семінар: “Intro to Scheduling with When I Work”. (2020).

Coursera. Навчальний семінар: “The Science of Well-Being” (2020).

 Базовий курс Схема-терапії від Міжнародної  асоціації схема-терапії (ISST) (2023,  75 год.)

 

Подяка Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради  (2020)

Подяка Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника  (2020)

Подяка Благодійного фонду «Карітас»  (2020)

Подяка ГО «Мами Прикарпаття»  (2020)

Монографії

 Аксіопсихологія людської деструктивності: від анатомії до профілактики: Монографія. За заг. ред. З. С. Карпенко; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника».  Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2016. (Мицько В.М. Семантико-статистичне дослідження особливостей використання деструктивних лексем користувачами веб-сайтів. С. 84 – 99). 

Навчально-методичні посібники

Когутяк Н.М., Мицько В.М., Сидорик Ю.Р. Дитяча психологія з практикумом. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни. Івано-Франківськ: НАІР. 2020. 124 с

Статті в наукових фахових виданнях та виданнях,

що індексуються в міжнародних наукометричних базах 

 1. Мицько В.М., Безп’ята М.М. Психолого-педагогічні умови упровадження інклюзивного навчання в діяльність закладу дошкільної освіти. Теорія і практика сучасної психології: Збірник наукових праць. 2020. Випуск № 1. Том 3. С. 153-156.
 2. Когутяк Н. М., Мицько В. М. Поведінкові індикатори уваги до емоцій у дітей із розладами спектру аутизму. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА, червень 2020. № 11. С. 126–130.
 3. Мицько В.М., Сидорик Ю.Р., Когутяк Н.М. Тривожність як наслідок материнської депривації у дітей молодшого шкільного віку Теорія і практика сучасної психології: Збірник наукових праць. Запоріжжя (Класичний приватний університет), 2020. Випуск № 2. С. 153-156.   
 4. Когутяк Н., Мицько В. Дослідження ефективності тренінгу реципрокної імітації для дітей із розладами спектру аутизму. Інсайт: психологічні виміри суспільства. 2023. No 10. С. 339–359. https://doi.org/10.32999/2663-970X/2023-10-17

  .

Матеріали конференцій

 1. Мицько В. М. Психологічна феноменологія материнської депривації. Дослідження різних напрямів розвитку психології та педагогіки: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (15–16 листопада 2019 р., м. Одеса). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2019. Ч. 1. С.  64-68.
 2.  Мицько В., Сидорик Ю. Психологічна зрілість як умова професійної ефективності та стресостійкості вчителів інклюзивних класів. Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції  (Чернівці, 22 листопада 2019 р.). Чернівці : Технодрук, 2019. С. 209-211.
 3. Sydoryk Y., Hryhoruk I., Kogutiak N., Mytsko V. Features of social network in students with different levels of subjective welfare. Happiness And Contemporary Society : Conference Proceedings Volume (Lviv, March, 20-21, 2020). Lviv: SPOLOM, 2020. P. 251-254.

Організація міжнародних навчально-наукових і просвітницьких заходів

 1. Організація та проведення Круглого столу «Менеджмент розвитку дітей із розладами спектру аутизму: досвід США для України» (м. Івано-Франківськ, 14 вересня 2017 року) за участі дитячих психіатрів, докторів медицини Linda Schmidt та Robert Nickel (США).
 2. Організація та проведення лінійки навчальних семінарів «Первинна та вторинна допомога при аутизмі» (м. Івано-Франківськ, 4-6 жовтня 2018 року) за участі дитячих психіатрів, докторів медицини, клінічних психологів Linda Schmidt, Robert Nickel, Allison Wainer, Emi Svensson (США).
 3. Організація та проведення лінійки навчальних семінарів «Рання психологічна допомога дітям з аутизмом» (Івано-Франківськ, 16 червня – 3 липня 2019 року) у рамках Fulbright Specialist Program, спікер семінарів – PhD in Clinical Psychology – Allison Wainer (США)
 4. Організація та проведення лінійки навчальних семінарів «Психічне здоров’я дітей та підлітків: досвід США для України» (м. Івано-Франківськ, 26-28 вересня 2019 року) за участі дитячих психіатрів, докторів медицини, клінічних психологів Linda Schmidt, Robert Nickel, Hannah Sanford-Keller, Tatiana Terdal (США).
 5. Організація та проведення англомовного телемосту між студентами ПНУ ім. В. Стефаника та RUSH University of Chicago. Час і дата проведення: 02.2020р. з 20.00 до 21.30. Місце проведення: Центр інноваційних освітніх технологій PNU Ecosystem, ПНУ ім. В. Стефаника https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2325051014460512&id=1809796045986014&__xts__[0]=68.ARBBpFHhHhSGb255W764qU2noseXa6KMxfchh3k1nnFqg3MQQW9ZCvNUTcpLmdIcD4HVXPHNd29TevlcQZaBMuOMwcsHwaJBLpVx_eITxUMdPkOQOUtblRw-uFAK1G-0qTt-NL95tQ__4oNjS_eQY3jXOZianqOZ-VPMW1VFHHRP_34W_xliJQ33XuNvs4PCiEMccCkx5GQ6UehPMLl7uEKpC4N23tlG1sjeYQJ-ku4VuI_dTUrfWLowN9cr2OVrcy6PCeurXacLDMlnf1asQTAGOo6fnGGvX12QGrxv6hPvJWB2Go5fR8Bz29c0iYJrLZ6h8RMt3k7QMxQx-h5akIHQUnJY&__tn__=-R

Організація Всеукраїнської наукової конференції, круглих столів

 1. Організація та проведення до Міжнародного дня захисту дітей Онлайн-форуму «Психологія щасливого дитинства». Час і дата проведення: 1 червня 2020 року о 15.00-18.30. Місце проведення: онлайн-подія, система дистанційної комунікації ZOOM. https://www.facebook.com/mytskovm/posts/1513676302127533
 2. Організація та проведення семінару-практикуму «Логопедія і дитяча психологія у Прикарпатському університеті: переваги, перспективи, працевлаштування» Дата проведення: 05.2020 року. https://kpoit.pnu.edu.ua/2020/05/07/онлайн-семінар-логопедія-і-дитяча-пси/
 3. Співорганізатор проекту «Психологічний кіноклуб».

 

Профорієнтаційна робота – виступи offline / online, в соціальних мережах, телебаченні

 1. «Форум Супер МаТатусі» (Форум-інтенсив для батьків, які все вміють, але хочуть краще). Організатор: Caritas. (22 лютого 2020р.) Місце: м. Івано-Франківськ, молодіжний центр “Параграф”, вул. Шевченка 57.

Тема виступу: «Психологія дитячої сором’язливості та невпевненості». (https://www.facebook.com/kozak.liliya/posts/2904606282894261)

 1. Участь у ранковому шоу «Ранковий гість» Івано-Франківської обласної телерадіокомпанії «UA: Карпати». Час і дата проведення: 02.2020р. з 7.40 по 9.30. Місце проведення: Філія публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «регіональна дирекція UA: КАРПАТИ» м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 30А

Тема обговорення: «Проблеми психічного здоров’я українців та якісна психологічна допомога» (в межах популяризації ОПП «Дитяча психологія та психологічна практика»).

https://www.facebook.com/mytskovm https://www.youtube.com/watch?v=Wlug44TWYes&t=14s

 1. Інтерв’ю для міського онлайн-журналу «Куфер». Журналіст – Ілона Шевченко. Тема: «Жити зі страхами. Що таке фобії та як з ними боротися?» (в межах популяризації ОПП «Дитяча психологія та психологічна практика»). Дата проведення: 20.03.2020 р. Місце проведення: Центр когнітивної психології та психотерапії. Дата публікації: 18.05.2020.

https://kufer.media/gajdy/zhyty-zi-strahamy-shho-take-fobiyi-ta-yak-z-nymy-borotysya/

 1. Інтерв’ю для Суспільно-політичного порталу Івано-Франківська та Прикарпаття – «МІСТО». Журналіст – Наталія Джулай. Тема: «Кастрація педофілів: покарання = лікування». Дата публікації: 5 жовтня 2019 р. Стаття опублікована в журналі МІСТО № 28. https://mi100.info/2019/10/05/kastratsiya-pedofiliv-pokarannya-likuvannya/

Організація профорієнтаційної роботи 

 1. Організація та проведення семінару-практикуму «Логопедія і дитяча психологія у Прикарпатському університеті: переваги, перспективи, працевлаштування» Дата проведення: 05.2020 року. https://kpoit.pnu.edu.ua/2020/05/07/онлайн-семінар-логопедія-і-дитяча-пси/
 2. Організація та проведення семінару «Бути професійним психологом – це…» (23 липня і 6 серпня 2020 року) https://www.facebook.com/events/2361757464120506/
 3. Організація та проведення семінару «Хочу бути психологом! Як не помилитися обираючи університет» (20 серпня 2020 року) https://www.facebook.com/events/3556447971055211/