Лукачович Галина Олександрівна

  асистентка кафедри професійної освіти

та інноваційних технологій, логопед,

спеціальний педагог (дефектолог)

 

 

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Джус О., Лукачович Г. Брендинг вихователя закладу дошкільної освіти як інноваційна технологія. Вісник Національного університету Чернігівський колегіум імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Випуск 11 (161). с. 52-59. 2020.
 2. Лукачович Г. О. Теоретичні засади опанування лексикою природничого змісту дошкільниками із загальним недорозвиненням мовлення. Інноваційна педагогіка. 2022. Випуск 50. Том 1. С.119-124. 
 3. Лукачович Г.О. Методичні аспекти збагачення лексичного запасу старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення засобами природничо-екологічного виховання. Актуальні питання корекційної освіти. Випуск 21. 2023. С. 75-88.                                                                                                                                                          Публікації у збірниках наукових праць і конференцій
 1. Лукачович Г. О. Можливості використання інтернет інструментів для дистанційної роботи з дітьми дошкільного віку з особливими освітніми потребами. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції. м. Кам‘янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. 2021. 354 с. С. 223-225. 
 2. Лукачович Г.О. Використання дидактичних онлайн- і офлайн-ігор для лексичного розвитку дошкільників з загальним недорозвиненням мовлення. Збірник наукових праць молодих вчених та аспірантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець – Подільський  2022. Випуск 13. 84 с. С. 58-59. 
 3. Лукачович Г.О. Мовленнєва компетентність дошкільників з загальним недорозвиненням мовлення у контексті природничо-екологічного виховання. Педагогічна освіта у світлі реформ та викликів: матеріали Другої (ІІ) Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Львів, 24-25 лютого 2022 року). Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 240 с.
 4. Лукачович Г.О., Мілевська О.П. Специфіка становлення лексико-семантичних умінь у дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення. Основні напрями розвитку педагогічної науки: традиції та інновації (м. Ужгород, 11-12 лютого 2022 р.). Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2022. 
 5. Лукачович Г.О. Корекційні можливості природничо-екологічного виховання у логопедичній роботі з дошкільниками з загальним недорозвиненням мовлення. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. 2022. Вип. 21. 368 с. С 220. 
 6. Лукачович Г.О. Доцільність використання комп’ютерних ігор природничо-екологічного змісту для розвитку дошкільників з загальним недорозвиненням мовлення. Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: збірник матеріалів VІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Вінниця, ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 6-7 липня 2022 р.) / за ред. Н.О. Пахальчук; О.П. Демченко; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, факультет дошкільної і початкової освіти імені Валентини Волошиної. Вінниця: ТОВ “Меркьюрі-Поділля”, 2022. Вип. 11. 675 с. С. 424-428. 
 7. Лукачович Г.О. Стан проблеми екологічної освіченості дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення у науковій літературі. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. Випуск 14. 73 с. С.58-59.  
 8. Лукачович Г.О. Вивчення ставлення педагогів до використання природничо-екологічних знань у корекційному навчанні дошкільників з загальним недорозвиненням мовлення. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. Вип. 22. 714 с. C. 354 -356 
 9. Лукачович Г.О. Теоретичні аспекти використання тренінгу для підвищення екологічної компетентності логопедів. Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2022 рік Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 3–7 квітня 2023 р., м. Івано-Франківськ. Електронне видання. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2023. 339 с. С. 29-31