Лукачович Галина Олександрівна

  асистент кафедри логопедії

та інноваційних технологій в інклюзії

 

E-mail: halyna.lukachovych@pnu.edu.ua

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікації

Освіта: вища:

Аспірантура  Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (ІІІ курс, Спеціальна освіта).

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; 2022; спеціальність – Спеціальна освіта, спеціалізація Логопедія; диплом магістра з відзнакою.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2020; спеціальність – Дошкільна освіта; кваліфікація – вихователь дітей дошкільного віку, диплом бакалавра з  відзнакою.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2011; спеціальність – Екологія і охорона навколишнього природнього середовища, кваліфікація – еколог.

Наукові інтереси: спеціальна освіта, логопедія, інклюзія в освіті, загальне недорозвинення мовлення.

Членство у професійних об’єднаннях

 • ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів»

Професійна практична діяльність

     Вчитель-логопед Центру розвитку мовлення та психологічної допомоги “Основа”: http://surl.li/pbury

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Лукачович Г.О. Методичні аспекти збагачення лексичного запасу старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення засобами природничо-екологічного виховання. Актуальні питання корекційної освіти. Випуск 21. 2023. С. 75-88.
 2. Лукачович Г. О. Теоретичні засади опанування лексикою природничого змісту дошкільниками із загальним недорозвиненням мовлення. Інноваційна педагогіка. 2022. Випуск 50. Том 1. С.119-124. 
 3. Джус О., Лукачович Г. Брендинг вихователя закладу дошкільної освіти як інноваційна технологія. Вісник Національного університету Чернігівський колегіум імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Випуск 11 (161). с. 52-59. 2020.

 

Публікації у збірниках наукових праць і конференцій

 1. Лукачович Г.О. Проблема екологічно доцільної поведінки дошкільників з загальним недорозвиненням мовлення. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. Вип. 15. 360 с. С.245-247. 

 2. Лукачович Г.О. До питання методики формування природничо екологічної лексики у дошкільників з загальним недорозвиненням мовлення. Психолого-педагогічний супровід дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах спеціальної та інклюзивної освіти: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 9 листопада 2023 р. / за ред. Т.О. Докучиної, відп. секретар О.І. Дмітрієва. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. 343 с. С. 165-167.
 3. Лукачович Г.О. Вивчення ставлення педагогів до використання природничо-екологічних знань у корекційному навчанні дошкільників з загальним недорозвиненням мовлення. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. Вип. 22. 714 с. C. 354 -356.
 4. Лукачович Г. О. Можливості використання інтернет інструментів для дистанційної роботи з дітьми дошкільного віку з особливими освітніми потребами. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції. м. Кам‘янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. 2021. 354 с. С. 223-225. 
 5. Лукачович Г.О. Використання дидактичних онлайн- і офлайн-ігор для лексичного розвитку дошкільників з загальним недорозвиненням мовлення. Збірник наукових праць молодих вчених та аспірантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець – Подільський  2022. Випуск 13. 84 с. С. 58-59. 
 6. Лукачович Г.О. Мовленнєва компетентність дошкільників з загальним недорозвиненням мовлення у контексті природничо-екологічного виховання. Педагогічна освіта у світлі реформ та викликів: матеріали Другої (ІІ) Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Львів, 24-25 лютого 2022 року). Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 240 с.
 7. Лукачович Г.О., Мілевська О.П. Специфіка становлення лексико-семантичних умінь у дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення. Основні напрями розвитку педагогічної науки: традиції та інновації (м. Ужгород, 11-12 лютого 2022 р.). Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2022. 
 8. Лукачович Г.О. Корекційні можливості природничо-екологічного виховання у логопедичній роботі з дошкільниками з загальним недорозвиненням мовлення. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. 2022. Вип. 21. 368 с. С 220. 
 9. Лукачович Г.О. Доцільність використання комп’ютерних ігор природничо-екологічного змісту для розвитку дошкільників з загальним недорозвиненням мовлення. Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: збірник матеріалів VІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Вінниця, ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 6-7 липня 2022 р.) / за ред. Н.О. Пахальчук; О.П. Демченко; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, факультет дошкільної і початкової освіти імені Валентини Волошиної. Вінниця: ТОВ “Меркьюрі-Поділля”, 2022. Вип. 11. 675 с. С. 424-428. 
 10. Лукачович Г.О. Стан проблеми екологічної освіченості дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення у науковій літературі. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. Випуск 14. 73 с. С.58-59.  
 11. Лукачович Г.О. Теоретичні аспекти використання тренінгу для підвищення екологічної компетентності логопедів. Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2022 рік Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 3–7 квітня 2023 р., м. Івано-Франківськ. Електронне видання. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2023. 339 с. (С. 29-31).

Відзнаки, нагороди

 • Подяка Департаменту освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації  (2023)