Джус Оксана Володимирівна/Oksana Dzhus

 

завідувач кафедри 

логопедії

та інноваційних технологій в інклюзії

 

 

E-mail: oksana.dzhus@pnu.edu.ua

 

 

Персональна інформаціяProfile ENОсновні публікаціїPublications ENДіяльністьActivity ENКонтактиContacts EN

Освіта: вища:

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2023; спеціальність – «Спеціальна освіта», диплом магістра з відзнакою.

Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, 1998; спеціальність – «Початкове навчання», кваліфікація: учитель початкових класів і музики; диплом магістра з відзнакою.

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки («Теорія і практика професійної підготовки молоді у закладах освіти української діаспори (XX століття)», 2020); кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки («Творча спадщина Софії Русової періоду еміграції (1922 – 1940 рр.)», 2002).

Вчене звання: професор (2022).

Наукові інтереси: інклюзія в освіті, спеціальна освіта, логопедія, інновації в освіті, історія педагогіки, історико- та соціально-педагогічні проблеми національного шкільництва, теорія і практика професійної підготовки молоді у закладах освіти української діаспори; творча спадщина Софії Русової.

Професійна громадська діяльність

 • Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (11 – Освітні, педагогічні науки, 13 – Початкова освіта) (протокол засідання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 5 (48) від 8 квітня 2021 р.)
 • Експерт з сертифікації педагогічних працівників (наказ Державної служби якості освіти № 01-11/17 від 1 квітня 2019 р.)
 • Тренер Нової української школи (сертифікат № 0014 від 28 лютого 2018 р., наказ МОН України № 252 від 19.03.2018 р.)
 • Член журі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2020» (https://mon.gov.ua/ua/konkursi-dlya-pedagogiv/konkurs-uchitel-roku/arhiv-konkursu-2017-2020/uchitel-roku-2020/zhuri-2020/pozashkilna-osvita-zhuri-2020/dzhus-oksana-volodimirivna), «Учитель року 2023» (https://mon.gov.ua/ua/konkursi-dlya-pedagogiv/konkurs-uchitel-roku/uchitel-roku-2023/zhuri-2023/pochatkova-osvita-2023/dzhus-oksana-volodimirivna )
 • Член редколегії наукового періодичного видання «Українська полоністика» (фаховий журнал з філології, філософії та педагогіки): http://polonistyka.zu.edu.ua/about/editorialTeam.
 • Гарант освітньої програми “Спеціальна освіта” спеціальності 016 Спеціальна освіта (016.01 Логопедія) першого бакалаврського рівня вищої освіти

Членство у спеціалізованих вчених радах

    Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника  Д 20.051.01  (Профіль ради з присудження наукового ступеня доктора наук: 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки», 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», наказ МОН України № 530 від 06.06.2022)

Членство у професійних об’єднаннях

 • ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів»
 • ГО “Українська асоціація дослідників освіти” (УАДО)
 • ГО “Українська асоціація викладачів та дослідників європейської інтеграції” (APREI)

 Участь у міжнародних і всеукраїнських проєктах

 • Проєкт програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти з проектом «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED)  –  №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP (22.11. 2017 – 21.04.2021 – член академічної групи)
 • Швейцарсько-український проєкт «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» (Ірпінь, Україна). Свідоцтво майстер-тренера з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини і розвитку громадянських компетентностей  № 22052018-43, березень – травень 2018; 150 год.)
 • Навчання за програмою тренінгу «Підготовка тренерів для навчання вчителів Нової української школи» (лютий  2018, Івано-Франківський інститут післядипломної педагогічної освіти; 120 год.), сертифікат тренера Нової української школи № 0014 від 28 лютого 2018 р. (наказ МОН України № 252 від 19.03.2018 р.)
 • Польсько-український проєкт «Нова українська школа – 2» у рамках програми польської закордонної допомоги Міністерства закордонних справ Республіки Польща (м. Сулеювек, Республіка Польща). Семінар для українських авторів Державного стандарту Нової української школи, реалізований Центром Розвитку Освіти (ОRЕ) у Варшаві та КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» під егідою Міністерства освіти і науки України. Свідоцтво № WA-WRKSO. 401.130.18.MW (1 – 7 липня 2018; 60 год.)
 • Українсько-норвезький проєкт «Україна-Норвегія» (програма «Підприємництво та лідерство») (вересень – грудень 2019 р.; 500 год.)
 • Проєкт «Фінська підтримка реформи української школи» (Інтенсивний курс «Педагогіка початкової школи: фінський досвід») (23-26 вересня 2019; 20 год.)
 • Українсько-норвезько-палестинський проєкт «Розвиток культури демократії в педагогічній освіті в Україні, Норвегії та Палестині» (CPEA–LT-2017/10037) (19 листопада 2018 – 30 квітня 2019; 72 год.)
 • «Trans. History». Online Seminar «Promoting Сіvil Society in Ukraine, the Visegrad Countries, and Moldova, Exploring local Jewish history with new media tools» (Ukraine, Moldova and the Visegrad countries, October 30 – November 1, 2020; 10 hours)
 • Проєкт Програми «РАЗОМ 2020: «Курс з підтримки інклюзії в Україні», організованого Громадською спілкою «Освіторія» та Громадською організацією «Бачити серцем» (21 лютого – 13 грудня 2020, Київ; 90 год. теорії і 28 год. практики)
 • Проєкт «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» (реалізується в Україні Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX, Академією української преси, Посольством США, Посольством Великої Британії за підтримки Міністерства освіти і науки України) (з березня 2020 й досі)

Наукове стажування

 • Київська школа державного управління імені Сергія Нижного (освітня програма «Освіта задля успіху українців. Освітня політика та освітні технології для післявоєнної України». Фінальний проєкт: “Реалізація інституційної спроможності професійної спільноти асистентів учителів” (Київ, 15 вересня – 21 жовтня 2023; 60 год.)
 • Літня школа з розвитку нанотехнологій, індустрії 4.0 та штучного інтелекту в Словенії (REGINA 4.0 Summer School) (3-16 липня 2023; 90 год.)
 • Національна академія педагогічних наук України. Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка, відділ психолого-педагогічного супроводу дітей із особливими потребами (тема: «Навчально-методичне та дидактичне забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей та молоді з особливими потребами» (Київ, 22 травня 2023 – 30 червня 2023; 180 год.)
 • Києво-Могилянська Бізнес Школа та ГО “Освіторія”: навчальна програма управлінського розвитку “Школа освітніх управлінців”. Фінальний проєкт: Освітня програма “Інклюзивна освіта” ОР “магістр” спеціальності 016 (Спеціальна освіта) спеціалізацієя 016.01 Логопедія (21 лютого – 13 грудня 2022 р.; 180 год.)
 • Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, кафедра корекційної освіти та спеціальної психології (тема: «Інноваційні технології в логопедії» (Харків, 01 жовтня – 12 листопада 2021; 180 год.)
 • Національна академія педагогічних наук України. Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка, відділ логопедії (тема: «Навчально-методичне та дидактичне забезпечення навчання дітей дошкільного віку та учнів закладів загальної середньої освіти з тяжкими порушеннями мовлення» (Київ, 19 квітня 2021 – 16 червня 2021; 180 год.)
 • Фундація Central European Academy Studies and Certifications (CEASC), ГО «Асоціація проектних менеджерів України» (практикум “Спеціальна та інклюзивна освіта в сучасній середній та вищій школі: моделі, інструменти, європейський досвід”  (15, 18-19.05.2021, 30 год.)
 • Установи-члени Міжнародної громадсько-професійної організації «European Academy of Education» («Європейська академія освіти)» (м. Леyсден (Leusden), Нідерланди (Netherlands) (теми: 1. “Innovative technologies for organizing an educational and professional project by means of event-management” (онлайн, 15 лютого по 27 квітня 2021; 180 год.); 2. «Coaching technologies in education: current status and prospects for development» (онлайн, 15 лютого – 27 квітня 2021; 180 год.)
 • Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра психіатрії, наркології та медичної психології (тема: «Психологічна складова інклюзивного навчання дітей та молоді з особливими освітніми потребами: психодіагностика, психокорекція, психологічний супровід батьків дітей з ООП» (Івано-Франківськ, 19 листопада 2020 – 26 березня 2021;180 год.)
 • Фундація Central European Academy Studies and Certifications (CEASC), ГО «Асоціація проектних менеджерів України» (практикум «Людина та її здатність до навчання: генетичні аспекти   (6-18 листопада 2020, Київ, 30 год.)
 • Academy of Management and Administration («Theory and Practice of Individualized Learning» (Opole, Poland June 25 – October 1, 2020, 180 год.)
 • Фундація Central European Academy Studies and Certifications (CEASC), ГО «Асоціація проектних менеджерів України» (онлайн-практикум «Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в онлайн-форматі» (липень 2020, 30 год.)
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, кафедра спеціальної освіти (тема: «Професійна підготовка вчителя-логопеда, асистента учителя та педагогів закладів загальної освіти з інклюзивною формою навчання до навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами» (Умань, 1 жовтня 2019 – 1 квітня 2020; 600 год.)
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, кафедра спеціальної освіти (тема: «Професійна підготовка вчителя-логопеда, асистента учителя та педагогів закладів загальної освіти з інклюзивною формою навчання до навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами» (Умань, 1 жовтня 2019 – 1 квітня 2020; 600 год.)
 • Закарпатський інститут післядипломної освіти, кафедра педагогіки та психології («Підготовка вчителя Нової української школи у системі післядипломної педагогічної освіти»), (Ужгород, 18 жовтня 2017 р. – 30 листопада 2017; 150 год.)
 • Докторантура ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (2014 – 2017).
 • Житомирський державний університет імені Івана Франка, кафедра педагогіки («Доуніверситетська і післядипломна освіта як засіб самореалізації та професійного вдосконалення особистості») (Житомир, 9 жовтня – 9 листопада 2012; 150 год.)
 • Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки. Лабораторія педагогічних інновацій (тема: «Освітні інновації в системі підготовки і перепідготовки педагогічних кадрів») (Київ, 1 листопада – 1 грудня 2007; 150 год.)
 • Аспірантура Прикарпатського університету імені Василя Стефаника (1998 – 2001).
 • Інститут професійного розвитку вчителів Канади (Торонто): слухачка курсів із проблем новітніх методик і програм початкового навчання й виховання (Торонто-Тернопіль-Львів, 7 липня 1997 – 18 липня 1997; 72 год.)

Підвищення кваліфікації

 • Майстер-клас “Виклики та проблеми в реабілітації пацієнтів з ампутаціями кінцівок внаслідок військової травми” (ГО “Українське товариство фізичної та реабілітаційної медицини”, Львів, 8 грудня 2023,10 б.)
 • Майстер-клас “Надання реабілітаційної допомоги пораненим та постраждалим під час війни в Україні (спінальна травма)” (ГО “Українське товариство фізичної та реабілітаційної медицини”, Львів, 7 грудня 2023, 10 б.)
 • Онлайн-курс ФОП “Логопросвіта” “Неврологічні основи логопедії-2” (5 грудня 2023, 10 год.)
 • Онлайн-курс SEE 101 «SEE Learning в освітньому середовищі» Університету Еморі (США) (9 листопада 2023, 8 год.)
 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми логопедії та логопсихології» (Київ, 18-19.10.2023; 16 год.)
 • Онлайн-курс ФОП “Логопросвіта” «Нейрологопедія» (серепень-вересень 2023 рр., 30 год.)
 • Онлайн квест-зустріч «Нормативно-правові та організаційні засади впровадження інклюзивного навчання» Міжнародного інституту інклюзії (31 серпня 2023;8 год.)
 • Цикл вебінарів «Дитяче психічне здоров’я» (квітень-серпень 2023, 9 год.)
 • Онлайн-курс «Uni-Biz Bridge від UGEN: адаптивність та гнучкість викладача» (29-31 серпня 2023, 8 год.)
 • Всеукраїнський науково-практичний симпозіум з міжнародною участю «Коучинг, менторинг, тьюторинг і фасилітація в інклюзії: стратегії відновлення» (23-24 серпня 2023 рр.; 30 год.)
 • Онлайн-тренінг Асоціації сучасних логопедів «Рівновага» «Управління конфліктами та протидія маніпуляціям» (7-16 серпня; 15 год.)
 • Літня школа резильєнтності для членів Української асоціації дослідників освіти (5-13 серпня 2023; 60 год.)
 • Тренінг для педагогічних працівників в межах ініціативи Summer Clubs «Ми вдома – в Україні” (4 серпня 2023, 30 год.)
 • “Кохлеарна імплантація та особливості слухомовленнєвого розвитку осіб із кохлеарними імплантантами”: 1 курс навчання, організованого ТОВ “Універсал. Медичне обладнання” (2022 – 2023, 11 год.)
 • Навчальний семінар Міжнародного проєкту «ECHO-Ukraine «Супервізії з американськими професорами. Втручання при поведінці самоушкодження для підлітків» (15 червня 2023, 2 год.).
 • Конференція від ІТ-компанії Genesis «Innovating Education: взаємодія держави та ІТ-бізнесу» (3 червня 2023, 6 год.)
 • Всеукраїнська науково-практична школа інклюзивної освіти «Якісна освіта для дітей з аутизмом: виклики та ресурси» (29 травня – 2 червня 2023, 15 год., 0,5 кредиту ЄКТС, Київ)
 • V Всеукраїнський тифлофорум «Психолого-педагогічна підтримка дітей з порушеннями зору в умовах нових викликів» (19 травня 2023, 10 год., 0,3 кредиту ЄКТС)
 • Навчальний семінар Міжнародного проєкту «ECHO-Ukraine «Супервізії з американськими професорами. Ехолалія та обробка гештальт-мови» (Івано-Франківськ, 25 травня 2023, 2 год.)
 • Навчальний семінар Міжнародного проєкту «ECHO-Ukraine «Супервізії з американськими професорами. Розвиваємо навички спілкування дітей у різних соціальних контекстах» (Івано-Франківськ, 27 квітня 20223, 2 год.)
 • Науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку спеціальної та інклюзивної освіти» (27 квітня 2023, 2 год., Харків-Івано-Франківськ)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Мова, мовлення, терапія: міждисциплінарний підхід” (21-22 квітня 2023, 15 год.)
 • Навчальна програма M.D.Лінди Шмідт “Пропедевтика психіатрії” (24 грудня 2022, 28 навч. год. і практичних навичок; YNV2022-115)
 • Підвищення кваліфікації “Діти НУШ: хто вони?”, тренер НУШ (22-28 листопада 2022, 30 год., ГО “Освіторія”; № 212299)
 • Навчальна програма для тренерів “Резилієнтні класи” (жовтень-грудень 2022, 14 год. (0,5  ЄКТ); YYSLOE-CE000087)
 • Навчальна програма для тренерів “Психологічне консультування техніками КПТ в моделі резилієнтності” (жовтень-грудень 2022, 14 год. (0,5  ЄКТ); LAP9KU-CE000039)
 • Навчальна програма для тренерів “Резилієнтні вчителі” (жовтень-грудень 2022, 14 год. (0,5  ЄКТ); DUA33W-CE000003)
 • Науково-методичний семінар з міжнародною участю “Міжкультурна комунікація: українсько-польський освітній діалог”, у межах якого відбулося засідання круглого столу “Інклюзія в освіті: європейський досвід” (17-23 жовтня 2022, 40 год., Слов’янськ-Дніпро) 
 • Практикум ГО “Розвиток громадянських компетентностей в Україні” – DOCCU для педагогічних та науково-педагогічних працівників “Використання онлайн-застосунків під час дистанційного навчання школярів” (22.09 – 14.10.2022, 0,8 кредту ЄКТС; № 14102022-253)
 • Вебінар “Діагностика і корекція труднощів у навчанні молодших школярів” Центру компетенцій (КВЕД 85.59. ЖМ-10) (6 жовтня 2022, 2 год., 0,06 кредитів ЄКТС)
 • Проєкт з розвитку співпраці бізнесу та освіти “Uni-Biz-Bridge”, присвячений розвитку soft-skills (28-29 вересня 2022, 8 год.)
 • Тренінг для викладачів ЗВО “Психологічні травим війни: як впізнати і надати компетентну допомогу студентам” в рамках проєкту “Поруч” за підтримки Представництва Дитчого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні (15 серпня 2022, 0,25 кредити ЄКТС)
 • Модуль “Адвокатування європейських правил конкуренції” (в межах програми Еразмус+ Жана Моне) (18-22 липня 2022, Проєкт Жана Моне 101047657 AERS, 40 год., 1,3 кредити ЄКТС)
 • Проєкт з розвитку співпраці бізнесу та університетів “Uni-Biz Bridge”, присвячений розвитку soft-skills викладача (11-14 липня 2022, 10 год.)
 • VI Міжнародна конференція Української асоціації дослідників освіти “Українська освіта і освітні дослідження в умовах війни” (28 червня 2022)
 • Методичний вебінар для майстер-тренерів з ОДГ/ОПЛ “Методичний супровід педагогічних працівників щодо організації роботи літніх клубів для дітей з використанням навчально-методичних ресурсів з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини” в межах проєкту “Літні клуби для дітей і підлітків (6-16 років) у місті Чернігові та територіальних громадах Чернігівської області” (23-25 червня 2022, 1 кредит ЄКТС)
 • Онлайн-логофорум “Нейропсихологія для логопедів” (18 червня, 2022, 8 год.)
 • ІІ Міжнародна онлайн-конференція “Україно моя вишивана: етнокультуриний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки” (19 травня 2022, Київ-Івано-Франківськ, 7 год.)
 • Всеукраїнська  науково-практична конференція “Становлення особистості в умовах сучасного розвитку суспільства: соціально-педагогічний, психологічний, корекційний і медичний аспекти” (12-13 травня 2022, Полтава, 16 год.)
 • Курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів “KNU Teach Week 3” (7 лютого 2022, 15 год.)
 • Навчальний семінар Міжнародного проєкту «ECHO-Ukraine «Супервізії з американськими професорами: невербальні стратегії комунікації» (Івано-Франківськ, 3 лютого 2022, 2 год.)
 • Марафон “Арт-терапія в роботі спеціалістів допомогаючих професій” (1 лютого 2022, 4 год.)
 • Всеукраїнський науково-методичний семінар “Безбар’єрність в освіті: практичні аспекти та перспективи” (Умань, 19 січня, 2022, 3 год.)
 • “TEACHERS SMARTUP” course by Sigma Software University. Pather of the course – IT Ukraine Association (24.01.2022 – 28.01.2022, 30 hours)
 • Online educational activity titled “Covid-19 and Mental Health: Response and Management” (January 27, 2022)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція “Рівні серед рівних: інноваційні підходи до навчання дітей з особливими освітніми потребами” (Київ, 17 грудня 2021; 8 год.)
 • Курси на платформі Prometheus: «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах» (1 березня 2021); «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг» (10 січня 2021); «Комунікаційні інструменти для побудови репутації» (10 травня 2021)
 • Всеукраїнський науково-практичний семінар-тренінг «Сучасні тренди терапії мови та мовлення у процесі трансформаційних викликів» (Львів, 14 листопада 2021, 8 год.)
 • Навчальний семінар Міжнародного проєкту «ECHO-Ukraine «Супервізії з американськими професорами: невербальні стратегії комунікації» (Івано-Франківськ, 4 листопада 2021, 2 год.)
 • VІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки та психології «Діти з особливими потребами: від рівних прав – до рівних можливостей»   (Київ-Одеса, 7-8 листопада 2021; 15 год.)
 • Навчальний семінар Міжнародного проєкту «ECHO-Ukraine» «Супервізії з американськими професорами: Робота з селективним мутизмом» (Івано-Франківськ, 2 вересня 2021, 2 год.)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Логопедичні стратегії викликання мовлення у дітей з ООП» (Львів, 9 серпня 2021; 6 год.)
 • Тренінг Erasmus+Jean Monnet Module 599918-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE EUVOLIA «Ціннісний підхід у викладанні дисциплін гуманітарного циклу» (Запоріжжя, 28-29 травня 2021; 12 год.)
 • V Міжнародна конференція «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2021: інновації в освіті в контексті європеїзації та глобалізації» (Київ, 27-28 травня 2021; 12 год.)
 • «European values in Ukrainian education: challenges and frontiers»: International Scientific Conference (under Erasmus+ 599918-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE European Values in Literary Arts) (Zaporizhzhia, May 28–29, 2021; 12 hours)
 • Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Україно моя вишивана: етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишивки» (Київ-Івано-Франківськ, 20 травня 2021; 9 год.)
 • Всеукраїнський круглий стіл «Європейський Союз як глобальний актор» до Дня Європи у межах проєкту Еразмус+ напряму ім. Жана Моне «Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність» 621046-ЕРР-1-2020-1UA-EPPJMO-MODULE (Глухів-Львів-Київ-Мінськ (он-лайн), 18 травня 2021, 6 год.)
 • Онлайн-форум «Інклюзивчне навчання: досвід ефективних змін» (ГО «Волонтерський рух «Спільна допомога», Посольства США в Україні, Всеукраїнського фонду «Крок за кроком») (Київ, 27-28 квітня 2021; 12 год.)
 • V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти» (майстер-класу в рамках конференції «Логопедичне намисто – тренажер для м’язів артикуляційного апарату») (Вінниця, 23 квітня 2021; 3 год.)
 • Науково-практичний семінар «Стимуляція мовлення у дітей зі складними порушеннями мовлення» (Кам’янець-Подільський, 16 квітня 2021; 8 год.)
 • ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Спеціальна та інклюзивна освіта: проблеми та перспективи» (Кам’янець-Подільський, 15-16 квітня 2021; 16 год.)
 • Всеукраїнська міжгалузева науково-практична онлайн-конференція «Філософські, історіософські та педагогічні аспекти єдності українського суспільства» (Київ, 31 березня – 2 квітня 2021, 18 год.)
 • Навчальний семінар Міжнародного проєкту «ECHO-Ukraine» «Супервізії з американськими професорами: Як не допустити «відкатів» у мовленнєвих навичках дитини дошкільного віку з мікроцефалією?» (Івано-Франківськ, 4 березня 2021, 2 год.)
 • Міжнародна міждисциплінарна Асамблея «Посттравматичний стресовий розлад: війна, криза, пандемія» (Київ, 22-24 жовтня 2020, 24 год.)
 • VІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки та психології «Особливі діти»: освіта і соціалізація» (Київ-Запоріжжя, 1-2 жовтня 2020; 15 год.)
 • Scientific and Methodical Seminar «Theory and Practice of Individualized Learning» (Opole (Poland),  October 1, 2020; 5 hours)
 • International Scientific Conference «The role of information and technology in the construction of the post-coronavirus world» (Katowice (Poland), September 28-29, 2020; 12 hours)
 • Науково-практична конференція «Заїкання: сучасні технології комплексного супроводу дітей та дорослих» (Київ,12 вересня 2020; 8 год.)
 • Вебінар-тренінг «Організація дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти» (Київ, 21 серпня 2020; 4 год.)
 • Тренінг «Робота з 3 Dпринтером. Створення дизайну майбутнього виробу» (Івано-Франківськ, 20 серпня 2020; 1 год.)
 • Тренінг «Використання інноваційних медіаресурсів в освітній діяльності педагога» (Івано-Франківськ, 20 серпня 2020; 1 год.)
 • Тренінг «Сучасна українська література для дітей та юнацтва: нові методики розвитку читацької культури учнів» (Івано-Франківськ, 20 серпня 2020; 1 год.)
 • Тренінг «Цифрові інструменти в онлайн та офлайн навчанні» (Івано-Франківськ, 20 серпня 2020; 1 год.)
 • Тренінг «Як використовувати QR-код у дистанційному навчанні?» (Івано-Франківськ, 20 серпня 2020; 1 год.)
 • Тренінгова програма Академії D.TЄК «Управління проєктами» від Академії DTEK (Івано-Франківськ, 18 серпня 2020; 12 год.)
 • Вебінар «Інтеграція інфомедійної грамотності у викладанні у предмет педагогіка та медіапедагогіка» (Проєкт «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» (Київ, серпень 2020; 2 год.)
 • Вебінар «Методика проведення артикуляційної гімнастики» (ГО «SMART-Persone»,  31 липня 2020, Львів; 2 год.)
 • Вебінар-тренінг «Інтеграція інфомедійної грамотності у навчальні матеріали» для викладачів ЗВО та ІППО (Проєкт «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» (Київ8 липня 2020; 4 год.)
 • Вебінар «Розвиток програм турботи про психічне здоров’я дітей та молоді в школах: огляд міжнародного досвіду і рекомендованих практик» (Львів, 3 липня 2020; 2 год.)
 • Міжнародна конференція «Позашкільна освіта: вчора, сьогодні, завтра (до 20-річчя Закону України «Про позашкільну освіту») (Київ, 19-20 червня 2020; 16 год.)
 • Конференція Українсько-швейцарського проєкту «VH4U» «Розлад із дефіцитом уваги і гіперактивністю дітей: модель мережевого партнерства у втіленні міжнародних стандартів допомоги» (Львів, 10 червня 2020; 8 год.)
 • 1-а і 2-а сесія онлайн навчання з інфомедійної грамотності для викладачів закладів вищої освіти та інститутів післядипломної педагогічної освіти (Проєкт “Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність” (Київ, червень 2020; 7 год.)
 • Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Україно моя вишивана: етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишивки» (Київ-Івано-Франківськ, 21 травня 2020; 9 год.)
 • Семінар-практикум з елементами тренінгу у Міжнародній академічній школі «Академія педагогічної творчості» (Київ – Миколаїв – Львів – Кропивницький, 5-6 травня 2020; 8 год.)
 • Методологічний семінар з позашкільної освіти, on-line відкритої лекції «Інклюзивне навчання у закладах позашкільної освіти» (Київ, 23 квітня 2020; 8 год.)
 • Вебінар «Теорія поколінь: як достукатися до сучасної молоді?» (Київ, 8 квітня 2020; 2 год.)
 • Вебінар і тестування «Вебінар здорового глузду: медіаграмотність та критичне мисленя як найкраща профілактика» (Київ, 21 березня 2020; 2 год.)
 • Вебінар і тестування «Креативний контент для дистанційного навчання: як перетворити карантин на крутезний та ефективний освітній марафон» (Київ, 21 березня 2020; 2 год.)
 • Вебінар і тестування «Ефективний зворотний зв’язок онлайн: правила та інструменти» (Київ, 21 березня 2020; 2 год.).
 • V Міжнародна науково-практична конференція «Філософсько-психологічні аспекти духовності в діяльності громадських організацій» (Львів, 22 квітня 2020; 60 год.)
 • Тренінг «Акредитація освітніх програм за новою моделлю: сутність, перші уроки, шляхи вдосконалення» (Івано-Франківськ, 23-24 грудня 2019; 16 год.)
 • Міжнародна науково-практична конференція «Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії» (Чернівці, 22 листопада 2019; 8 год.)
 • Тренінг «Технології спільного викладання в інклюзивному освітньому просторі» (Івано-Франківськ, 19 листопада 2019; 7 год.)
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції» (Київ, 14-15 листопада 2019; 16 год.)
 • Міжнародна наукова конференція «Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий та вітчизняний вимір» (Львів, 24-25 жовтня 2019; 16 год.)
 • Міжнародна науково-практична конференція «Громадський активізм українських мігрантів Європи: згуртовані новими викликами» (Львів, 24 жовтня 2019; 8 год.)
 • Семінар-практикум з елементами тренінгу «Технології інклюзивного навчання» (Івано-Франківськ, 2 жовтня 2019; 6 год.)
 • Всеукраїнський форум з позашкільної освіти «День позашкілля» (Київ, 25 вересня 2019; 8 год.)
 • Міжнародна конференція (тренінг) «Інклюзія. Досвід, який спрацював. Голоси змін» (Львів, 14 вересня 2019; 10 год.).
 • International conference «New pedagogical approaches in STEAM education» (MoPED) – №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) (Kyiv, September 26-28, 2019; 24 hours)
 • Семінар-тренінг «Інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами» (Івано-Франківськ, 11-12 травня 2019; 18год.)
 • MoPED Training Session University of Cyprus (MoPED) – №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) (Odesa, May 13-16, 2019; 32 hours)
 • ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Спеціальна освіта: супровід без обмежень» (Кам’янець-Подільський, 18-19 квітня 2019; 16 год.).
 • Cемінар-тренінг «Розвиток мовлення дошкільників із особливими освітніми потребами в умовах інклюзії» (Київ, 5 – 6 квітня 2019; 12 год.)
 • Семінар «Innovative Teaching and Learning Methods at Higher Edycation» (українсько-естонський проект «Yep! Starter») (Київ, 19 березня 2019; 8 год.)
 • Вебінар «Навчально-методичне забезпечення учнів другого класу Нової української школи» (Київ, 28 лютого 2019; 3 год.)
 • Тренінг для навчання експертів з сертифікації педагогічних працівників (експерт з сертифікації педагогічних працівників, наказ Державної служби якості освіти № 01-11/17 від 1 квітня 2019 р.) (Київ, 15-16 січня 2019; 16 год.).

Відзнаки, нагороди

 • стипендіатка Кабінету Міністрів України для молодих учених (2001 – 2003)
 • звання «Молодий учений року» (2004): за досягнення в галузі науки й освіти нагороджена дипломом, пам’ятною медаллю і премією Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Івано-Франківської обласної ради
 • Подяка Міністерства освіти і науки України (2019)
 • Подяка Державної наукової установи “Інститут модернізації змісту освіти” (2023) 
 • Грамота Департаменту освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації  (2023)
 • Почесна грамота Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2020)
 • Диплом лауреата громадської відзнаки «Автор року – 2020» Національної академії педагогічних наук України та Всеукраїнської газети «Освіта і суспільство»
 • Подяка Швейцарсько-українського проєкту DECIDE за проведення навчання педагогічних працівників у межах ініціативи DECIDE Summer Clubs «Ми вдома – ми в Україні» (2023)
 • Подяка ГО «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» за спільну організацію та реалізацію проєкту «Літні активності для дітей  (6-16 років) міста Чернігова та територіальних громад Чернігівської області» і проведення ініціативи «KOLO Clubs» (2022)
 • Грамота ректора і голови профкому Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2021)
 • Подяка Міжнародного інституту освіти, культури та звя’зків з діаспорою (2018)
 • Подяка Ректора Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (2017)
 • Подяка від Союзу Українок України (2017)
 • Подяка дитячого табору «Артек-Буковель» (2017)
 • Подяка ДП «УДЦ «Молода гвардія» (2016)
 • Подяка за активну участь в організації та проведенні Міжнародного фестивалю PORTO-FRANKO (2017)
 • Подяка Ректора ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (2016)
 • Грамота з нагоди Дня працівника освіти від ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (2016)
 • Подяка за участь у Другому Світовому Конгресі Бойків (2010)
 • Грамота за співпрацю та співорганізацію Четвертих Всесвітніх Бойківських фестин (2007)
 •                                         Керівництво аспірантами (здобувачами наукових ступенів)
 • Пилипів О.З. Розвиток загальноосвітніх шкіл першого ступеня приватної форми власності в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століття): дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Київський ун-т імені Бориса Грінченка. Київ, 2021. 235 с. (Диплом ДК № 062725 від 27 вересня 2021 (рішення Атестаційної колегії МОН України)
 • Паска Т.В. Розвиток гуцульщинознавства в системі національної освіти і виховання дітей та молоді (кінець ХХ – початок ХХІ ст.): дис. … доктора філософії / Разова спеціалізована вчена рада ДФ 20 051.051  Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2023. 613 с.  (Диплом доктора філософії H23 № 000304 від 8 березня 2023 р. галузі знань “Освіта / Педагогіка” за спеціальністю  “Освітні, педагогічні науки”).

Oksana Dzhus

Profile

Education: in 1998 graduated with honors from Vasyl Stefanyk Precarpathian University (specialty – “Primary Education”, qualification: primary school and music teacher; master’s degree in pedagogy).

Scientific degree: Doctor of Pedagogical Sciences, specialty 13.00.01 – General Pedagogy and History of Pedagogy (“Theory and practice of vocational training of youth in educational institutions of the Ukrainian diaspora (XX century)”, 2020); PhD in Pedagogical Sciences, specialty 13.00.01 – General Pedagogy and History of Pedagogy (“Creative Heritage of Sofia Rusova during the Emigration Period (1922 – 1940)”, 2002).

Academic title: Associate Professor (2007).

Research interests: innovations in education, history of pedagogy, inclusion in education, professional, special and extracurricular education, historical and socio-pedagogical problems of national schooling, theory and practice of vocational training of youth in educational institutions of the Ukrainian diaspora; creative heritage of Sofia Rusova.

Professional public activity

 • Expert of the National Agency for Quality Assurance in Higher Education (11 – Educational, Pedagogical Sciences, 13 – Primary Education) (Minutes of the meeting of the National Agency for Quality Assurance in Higher Education № 5 (48) of April 8, 2021)
 • Expert on certification of pedagogical workers (order of the State Service for Education Quality № 01-11 / 17 of April 1, 2019)
 • Coach of the New Ukrainian School (certificate № 0014 dated February 28, 2018, order of the Ministry of Education and Science of Ukraine № 252 dated March 19, 2018)
 • Member of the jury of the All-Ukrainian competition “Teacher of the Year 2020” (https://mon.gov.ua/ua/konkursi-dlya-pedagogiv/konkurs-uchitel-roku/uchitel-roku-2020/zhuri-2020/pozashkilna-osvita-zhuri- 2020)
 • Member of the editorial board of the scientific periodical “Ukrainian Polish Studies” (professional journal of philology, philosophy and pedagogy): http://polonistyka.zu.edu.ua/about/editorialTeam.
Membership in professional associations
 • NGO “Ukrainian Association of Correctional Teachers”
 • Ukrainian Association of Teachers and Researchers of European Integration (APREI)
Participation in international and national projects
 • EU Erasmus + K2 project – Development of higher education potential with the project “Modernization of pedagogical higher education using innovative teaching tools” (MoPED) – №586098-EPP-1-2017-1-EN-EPPKA2-CBHE-JP (22.11. 2017 – 21.04.2021 – member of the academic group)
 • Swiss-Ukrainian project “Development of civic competencies in Ukraine – DOCCU” (Irpin, Ukraine). Certificate of master trainer on education for democratic citizenship and education on human rights and development of civic competencies № 22052018-43, March – May 2018; 150 years)
 • Program “Training of trainers for the training of teachers of the New Ukrainian School” (February 2018, Ivano-Frankivsk Institute of Postgraduate Pedagogical Education; 120 hours), certificate of the coach of the New Ukrainian School № 0014 from February 28, 2018 (order of the Ministry of Education and Science of Ukraine № 252 from March 19, 2018)
 • Polish-Ukrainian project “New Ukrainian School – 2” within the program of Polish foreign aid of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland (Sulejuwek, Republic of Poland). Seminar for Ukrainian authors of the State Standard of the New Ukrainian School, implemented by the Center for Educational Development (ORE) in Warsaw and KZ LOR “Lviv Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education” under the auspices of the Ministry of Education and Science of Ukraine. WA-WRKSO certificate. 401.130.18.MW (1 – 7 July 2018; 60 hours)
 • Ukrainian-Norwegian project “Ukraine-Norway” (program “Entrepreneurship and Leadership”) (September – December 2019; 500 hours)
 • Project “Finnish support for the reform of the Ukrainian school” (Intensive course “Primary school pedagogy: the Finnish experience”) (September 23-26, 2019; 20 hours)
 • Ukrainian-Norwegian-Palestinian project “Development of a culture of democracy in teacher education in Ukraine, Norway and Palestine” (CPEA-LT-2017/10037) (November 19, 2018 – April 30, 2019; 72 hours)
 • «Trans. History ». Online Seminar «Promoting Civil Society in Ukraine, the Visegrad Countries, and Moldova, Exploring local Jewish history with new media tools» (Ukraine, Moldova and the Visegrad countries, October 30 – November 1, 2020; 10 hours)
 • Project of the Program TOGETHER 2020: “Course to support inclusion in Ukraine”, organized by the Public Union “Osvitoria” and the NGO “See with the heart” (February 21 – December 13, 2020, Kyiv; 90 hours of theory and 28 hours of practice)
 • Study and Distinguish: Info-Media Literacy Project (implemented in Ukraine by the IREX Council for International Research and Exchanges, the Ukrainian Press Academy, the US Embassy, ​​the British Embassy with the support of the Ministry of Education and Science of Ukraine) (since March 2020)
Scientific internship
 • Teacher Development Institute of Canada (Toronto): student of the latest methods and programs of primary education (Toronto-Ternopil-Lviv, July 7, 1997 – July 18, 1997; 72 hours)
 • National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy. Laboratory of Pedagogical Innovations (topic: “Educational Innovations in the System of Training and Retraining of Teachers”) (Kyiv, November 1 – December 1, 2007; 150 hours)
 • Ivan Franko Zhytomyr State University, Department of Pedagogy (“Pre-university and postgraduate education as a means of self-realization and professional development”) (Zhytomyr, October 9 – November 9, 2012; 150 hours)
 • Transcarpathian Institute of Postgraduate Education, Department of Pedagogy and Psychology (“Teacher Training of the New Ukrainian School in the System of Postgraduate Pedagogical Education”), (Uzhhorod, October 18, 2017 – November 30, 2017; 150 hours)
 • Universidad of Deusto (“Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments”) (Bilbao, Spain, 19 – 23 March, 2018; 27 reading hours)
 • Uman State Pedagogical University named after Pavel Tychyna, Department of Special Education (topic: “Professional training of teachers, speech therapists, teaching assistants and teachers of general education institutions with an inclusive form of education for the education and upbringing of children with special educational needs” (Uman, October 1, 2019 – 1 April 2020; 600 hours)
 • Central European Academy Studies and Certifications Foundation (CEASC), NGO “Association of Project Managers of Ukraine” (online workshop “Facilitation tools for effective training activities in online format” (July 2020, 30 hours)
 • Academy of Management and Administration (“Theory and Practice of Individualized Learning” (Opole, Poland June 25 – October 1, 2020, 180 hours))
 • Central European Academy Studies and Certifications Foundation (CEASC), NGO “Association of Project Managers of Ukraine” (workshop “Man and his ability to learn: genetic aspects” (November 6-18, 2020, Kyiv, 30 hours)
 • Ivano-Frankivsk National Medical University, Department of Psychiatry, Addiction and Medical Psychology (topic: “Psychological component of inclusive education of children and youth with special educational needs: psychodiagnostics, psychocorrection, psychological support of parents of children with special educational needs ” (Ivano-Frankivsk, November 19, 2020 – March 26, 2021; 180 hours)
 • Institutions-members of the International public-professional organization “European Academy of Education” (“European Academy of Education”) “(Leusden (Leusden), Netherlands) (topics): 1. Innovative technologies for organizing an educational and professional project by means of event-management ”(online, February 15 to April 27, 2021; 180 hours) 2.“ Coaching technologies in education: current status and prospects for development ”(online, February 15 to April 27, 2021; 180 hours)
 • Central European Academy Studies and Certifications Foundation (CEASC), NGO “Association of Project Managers of Ukraine” (workshop “Special and inclusive education in modern secondary and higher education: models, tools, European experience” (15, 18-19.05.2021, 30 hours)
 • National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Mykola Yarmachenko Institute of Special Pedagogy and Psychology, Department of Speech Therapy (topic: “Educational, methodological and didactic support for preschool children and students of general secondary education with severe speech disorders” (Kyiv, April 19, 2021 – June 16, 2021; 180 hours)
Self-study
 • Training “Methodology of research STEAM-learning: environment and tools” within the project of the EU program Erasmus + KA2 – Development of the potential of higher education with the project “Modernization of pedagogical higher education using innovative teaching tools” (MoPED) – №586098-EPP-1-2017 -1-UA-EPPKA2-CBHE-JP (Ivano-Frankivsk, November 8-9, 2017; 4 hours)
 • MoPED Master Classes (MoPED – №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) (Ivano-Frankivsk, December 5-7, 2018; 32 hours)
 • Training for training of experts on certification of pedagogical workers (expert on certification of pedagogical workers, order of the State Service for Education Quality № 01-11 / 17 of April 1, 2019) (Kyiv, January 15-16, 2019; 4 hours).
 • Webinar “Educational and methodological support for second grade students of the New Ukrainian School” (Kyiv, February 28, 2019; 3 hours
 • Seminar “Innovative Teaching and Learning Methods at Higher Education” (Ukrainian-Estonian project “Yep! Starter”) (Kyiv, March 19, 2019; 8 hours
 • Seminar-training “Speech development of preschoolers with special educational needs in the context of inclusion” (Kyiv, April 5 – 6, 2019; 12 hours)
 • XII International Scientific and Practical Conference “Special Education: Support without Restrictions” (Kamyanets-Podilsky, April 18-19, 2019; 4 hours).
 • MoPED Training Session University of Cyprus (MoPED) – №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) (Odessa, May 13-16, 2019; 32 hours)
 • Seminar-training “Inclusive education of children with special educational needs” (Ivano-Frankivsk, May 11-12, 2019; 18 hours)
 • International conference “New pedagogical approaches in STEAM education” (MoPED) – №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) (Kyiv, September 26-28, 2019; 24 hours)
 • International conference (training) “Inclusion. An experience that worked. Voices of Change ”(Lviv, September 14, 2019; 10 hours).
 • Training Nextlab «Co-creating Inquiry Spaces for your lesson using Go-Lab Ecosystem» (Ivano-Frankivsk, September 19 – 21, 2018; 8 hours)
 • All-Ukrainian Forum on Extracurricular Education “Extracurricular Day” (Kyiv, September 25, 2019; 8 hours)
 • Workshop with elements of training “Technologies of inclusive education” (Ivano-Frankivsk, October 2, 2019; 6 hours)
 • International scientific-practical conference “Public activism of Ukrainian migrants in Europe: united by new challenges” (Lviv, October 24, 2019; 8 hours)
 • International Scientific Conference “Theoretical and Practical Aspects of the Formation of the Educational Space of the Institutional Level: World and Domestic Dimension” (Lviv, October 24-25, 2019; 4 hours
 • International scientific-practical conference “Modern strategies of pedagogical education in the context of building a society of sustainable development and European integration” (Kyiv, November 14-15, 2019; 4 hours)
 • Training “Technologies of joint teaching in an inclusive educational space” (Ivano-Frankivsk, November 19, 2019; 7 hours)
 • International scientific-practical conference “Social partnership and interagency cooperation in solving current problems of inclusion” (Chernivtsi, November 22, 2019; 8 hours)
 • Training “Accreditation of educational programs according to the new model: essence, first lessons, ways to improve” (Ivano-Frankivsk, December 23-24, 2019; 4 hours)
 • V International Scientific and Practical Conference “Philosophical and psychological aspects of spirituality in the activities of public organizations” (Lviv, April 22, 2020; 60 hours)
 • Webinar and testing “Effective online feedback: rules and tools” (Kyiv, March 21, 2020; 2 hours).
 • Webinar and testing “Creative content for distance learning: how to turn quarantine into a cool and effective educational marathon” (Kyiv, March 21, 2020; 2 hours)
 • Webinar and testing “Common Sense Webinar: Media Literacy and Critical Thinking as the Best Prevention” (Kyiv, March 21, 2020; 2 hours
 • Webinar “Theory of Generations: How to Reach Modern Youth?” (Kyiv, April 8, 2020; 2 hours)
 • Methodological seminar on out-of-school education, on-line open lecture “Inclusive education in out-of-school education institutions” (Kyiv, April 23, 2020; 8 hours)
 • Workshop with elements of training at the International Academic School “Academy of Pedagogical Creativity” (Kyiv – Mykolaiv – Lviv – Kropyvnytskyi, May 5-6, 2020; 8 hours)
 • All-Ukrainian scientific-practical online conference “My embroidered Ukraine: ethnocultural and educational potential of Ukrainian embroidery” (Kyiv-Ivano-Frankivsk, May 21, 2020; 9 hours)
 • 1st and 2nd session of online training in infomedia literacy for teachers of higher education institutions and institutes of postgraduate pedagogical education (Project “Study and distinguish: info-media literacy” (Kyiv, June 2020; 7 hours)
 • Conference of the Ukrainian-Swiss project “VH4U” “Disorder with attention deficit hyperactivity disorder in children: a model of network partnership in the implementation of international standards of care” (Lviv, June 10, 2020; 8 hours)
 • International Conference “Extracurricular Education: Yesterday, Today, Tomorrow” (to the 20th anniversary of the Law of Ukraine “On Extracurricular Education”) (Kyiv, June 19-20, 2020; 4 hours)
 • Webinar “Development of mental health programs for children and youth in schools: a review of international experience and recommended practices” (Lviv, July 3, 2020; 2 hours)
 • Webinar-training “Integration of infomedia literacy in educational materials” for teachers of free economic education and IPPO (Project “Study and distinguish: info-media literacy” (Kyiv, July 8, 2020; 4 hours)
 • Webinar “Methods of articulation gymnastics” (NGO “SMART-Persone”, July 31, 2020, Lviv; 2 hours)
 • Webinar “Integration of infomedia literacy in teaching the subject of pedagogy and media pedagogy” (Project “Study and distinguish: info-media literacy” (Kyiv, August 2020; 2 hours)
 • Training program of the Academy 0 “TEK” “Project Management” from the Academy DTEK (Ivano-Frankivsk, August 18, 2020; 12 hours)
 • Training “How to use QR-code in distance learning?” (Ivano-Frankivsk, August 20, 2020; 1 hour)
 • Training “Digital tools in online and offline learning” (Ivano-Frankivsk, August 20, 2020; 1 hour)
 • Training “Contemporary Ukrainian literature for children and youth: new methods of developing students’ reading culture” (Ivano-Frankivsk, August 20, 2020; 1 hour)
 • Training “The use of innovative media resources in the educational activities of teachers” (Ivano-Frankivsk, August 20, 2020; 1 hour)
 • Training “Working with 3 Dprinter. Creating the design of the future product “(Ivano-Frankivsk, August 20, 2020; 1 hour)
 • Webinar-training “Organization of distance learning in general secondary education” (Kyiv, August 21, 202; 4 hours)
 • Scientific-practical conference “Stuttering: modern technologies of complex support of children and adults” (Kyiv, September 12, 2020; 8 hours)
 • International Scientific Conference “The role of information and technology in the construction of the post-coronavirus world” (Katowice (Poland), September 28-29, 2020; 12 hours)
 • Scientific and Methodical Seminar “Theory and Practice of Individualized Learning” (Opole (Poland), October 1, 2020; 5 hours)
 • VI International Congress on Special Pedagogy and Psychology “Special Children: Education and Socialization” (Kyiv-Zaporizhzhya, October 1-2, 2020; 3 hours)
 • International Interdisciplinary Assembly “Post-Traumatic Stress Disorder: War, Crisis, Pandemic” (Kyiv, October 22-24, 2020, 24 hours)
 • Training seminar “Supervision with American professors: How to prevent” kickbacks “in the speech skills of a preschool child with microcephaly?” (Ivano-Frankivsk, March 4, 2021, 2 hours)
 • All-Ukrainian intersectoral scientific-practical online conference “Philosophical, historiosophical and pedagogical aspects of the unity of Ukrainian society” (Kyiv, March 31 – April 2, 2021, 6 hours)
 • XIV International Scientific and Practical Conference “Special and Inclusive Education: Problems and Prospects” (Kamyanets-Podilsky, April 15-16, 2021; 4 hours)
 • V International scientific-practical Internet conference “Actual problems of forming a creative personality of a teacher in the context of continuity of preschool and primary education” (master class within the conference “Speech therapy necklace – simulator for the muscles of the articulatory apparatus”) (Vinnytsia, April 23, 2021; 3 hours)
 • Online Forum “Inclusive Learning: Experience of Effective Change” (NGO “Volunteer Movement” Common Aid “, US Embassy in Ukraine, All-Ukrainian Foundation” Step by Step “) (Kyiv, April 27-28, 2021; 12 hours)
 • All-Ukrainian round table “European Union as a global actor” for Europe Day within the Erasmus + project. Jeanne Monet “European Political Integration: Historical Retrospective and Present” 621046-ERR-1-2020-1UA-EPPJMO-MODULE (Hlukhiv-Lviv-Kyiv-Minsk (online), May 18, 2021, 6 hours)
 • All-Ukrainian scientific-practical online conference “My embroidered Ukraine: ethnocultural and educational potential of Ukrainian embroidery” (Kyiv-Ivano-Frankivsk, May 20, 2021; 9 hours)
 • «European values ​​in Ukrainian education: challenges and frontiers»: International Scientific Conference (under Erasmus + 599918-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE European Values ​​in Literary Arts) (Zaporizhzhia, May 28–29, 2021; 12 hours)
 • V International Conference “Pedagogical Comparative Studies and International Education 2021: Innovations in Education in the Context of Europeanization and Globalization” (Kyiv, May 27-28, 2021; 12 hours)
 • Training Erasmus + Jean Monnet Module 599918-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE EUVOLIA “Value approach in teaching the disciplines of the humanities” (Zaporozhye, May 28-29, 2021; 12 hours)
 • All-Ukrainian scientific-practical conference “Speech therapy strategies for speech in children with special needs” (Lviv, August 9, 2021; 6 hours)
 • Courses on the Prometheus platform: “Strengthening teaching and organizational management in universities” (March 1, 2021); “Expert in the accreditation of educational programs: online training” (January 10, 2021); “Communication tools for building a reputation” (May 10, 2021)

Awards

 • Scholar of the Cabinet of Ministers of Ukraine for young scientists (2001 – 2003)
 • Title “Young Scientist of the Year” (2004): for achievements in science and education awarded a diploma, a commemorative medal and an award of the Ivano-Frankivsk Regional State Administration and the Ivano-Frankivsk Regional Council
 • Gratitude of the Ministry of Education and Science of Ukraine (2019)
 • Diploma of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (2020)
 • Diploma of the laureate of the public award “Author of the Year – 2020” of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine and the All-Ukrainian newspaper “Education and Society”

Монографії

 1. Джус О. Творча спадщина Софії Русової періоду еміграції: монографія. Івано-Франківськ: Плай, 2002. 260 с.
 2. Мазепа – гетьман український у поетичних образах корифеїв української літератури: від Шевченка до Сосюри. Дрогобич: Відродження. 2007. С. 259-264.
 3. Джус О.В. Теорія і практика професійної підготовки молоді у закладах освіти української діаспори (ХХ століття): монографія. Івано-Франківськ: НАІР, 2018. 350 с.
 4. Theory and practice of introduction of competence approach to higher education in Ukraine : monograph / edit. I. M . Trubavina, S. T. Zolotukhina. Vienna: Premier Publishing, 2019. Р. 329-337.
 5. Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій:український і зарубіжний досвід: колективна монографія / за заг. ред. Євтуха М.Б. Івано-Франківськ: НАІР, 2019. С. 94-111.
 6. Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian School: monograph / Edit. I. F. Prokopenko, I. M. Trubavina. Prague, OKTAN PRINT s.r.o., 2020.  Р.182-191.
 7. The psychological health of the personality and society: the challenges of today. Monograph. Eds. Małgorzata Turbiarz & Hanna Varina. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978-83-66567-09-2; Р. 205-212. 
 8. Contemporary technologies in the educational process. Monograph. Eds Magdalena Wierzbik-Strońska & Galyna BuchkivskKatowiceFaculty of ArchitectureCivil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology, 2020;  978-83-957298-7-4; pp. 368.  (Рр. 74-79).
 9. Інноваційні освітні технології в Новій українській школі: монографія / за ред. проф. О.Б. Будник. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2021. 100 с. (С. 34-41).
 10. Contemporary Trends of Improving Quality of Pedagogical Activity in the Context of Educational Modernization Process / Edited by Olha Blaha and Jakub Świerzawski. Publishing House of University of Technology, Katowice, 2022. 338 р. (Рр. 87-97). ISBN 978-83-963977-7-5.

Навчально-методичні посібники

 1. Джус О. Вступ до спеціальності: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка«. Івано-Франківськ: Плай, 2004. 112 с. 
 2. Софія Русова: З маловідомого і невідомого. Ч. 1. «Несторка української педагогічної літератури …» / упоряд. О.Джус, З.Нагачевська. Івано-Франківськ: Гостинець, 2006. 456 с. 
 3. Софія Русова: З маловідомого і невідомого. – Ч. 2. «Сеньйорка українського жіноцтва…» / упоряд. З. Нагачевська, О. Джус. Івано-Франківськ: Гостинець, 2007.  364 с.
 4. Софія Русова. З маловідомого і невідомого. Ч. 3. «Я не поетеса… Я не вчена… Я громадянка» / упоряд. З.Нагачевська, О.Джус. Івано-Франківськ: Плай, 2012. 604 с.
 5. Антологія педагогічної думки Східної Галичини та українського зарубіжжя ХХ століття: навчальний посібник / [Т.К.Завгородня, З.І.Нагачевська, Н.М.Салига та ін.]. Івано-Франківськ: Вид-во «Плай» ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. 480 с. (Гриф МОН України (авт. 2 д. а.).
 6. Джус О. Шевченкіана Софії Русової. Івано-Франківськ: НАІР, 2013. 226 с.
 7. Джус О.В. Літня виробнича педагогічна практика в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку: робочий зошит. Івано-Франківськ: НАІР, 2014. 128 с.
 8. Нагачевська З.І., Джус О.В. Історія педагогіки. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів ОКР «бакалавр»: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: НАІР, 2014. 188 с.
 9. Джус О.В. Літня виробнича педагогічна практика в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку: робочий зошит. Вид. 2-е, доповнене і перероблене. Івано-Франківськ: НАІР, 2015. 132 с.
 10. Джус О.В. Життя і творчість Софії Федорівни Русової (1856-1940): науково-методичний посібник. Івано-Франківськ: НАІР. 2016. 216 с.
 11. Джус О.В. Літня виробнича педагогічна практика в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку: робочий зошит. Вид. 3-е, доповнене і перероблене. Івано-Франківськ: НАІР, 2016. 144 с.
 12. Джус О.В. Особливості підготовки студентів до проходження літньої виробничої педагогічної практики в ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія»: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: НАІР, 2016. 140с. 
 13. Нагачевська З.І., Джус О.В. Історія вищої освіти: навчально-методичний комплекс для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 8.18010021 – педагогіка вищої школи. Івано-Франківськ: НАІР, 2016. 54 с. 
 14. Джус О.В. Літня виробнича педагогічна практика в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку: робочий зошит. Вид. 4-е, доповнене і перероблене. Івано-Франківськ: НАІР, 2017. 144 с.
 15. Джус О.В. Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні: методичний посібник. Івано-Франківськ: НАІР, 2018. 35 с.
 16. Джус О.В. Педагогічна думка української діаспори (ХХ століття):хрестоматія. Івано-Франківськ: НАІР, 2018. 150 с.
 17. Джус О.В. Професійна підготовка української молоді в діаспорі (1900-і – 1980-і рр.): навчально-методичний посібник: Івано-Франківськ: НАІР, 2018. 100 с.

Статті в наукових фахових виданнях та виданнях,

що індексуються в міжнародних наукометричних базах 

 1. Джус О. Національно-патріотичне виховання дітей і молоді в українській діаспорі: досвід, спроби переосмислення. Наука і освіта. 2016. № 10. С. 76-81.
 2. Sydorenko V., Shorobura I., Ponomarenko A., Dei M. and Dzhus O. Application of technologies of formal and non-formal education for continuous professional development of the modern specialist. Tempos e Espaços em Educação Journal. v. 13 n. 32 (2020). (e-14729,jan./dez.2020) РР. 1-24: https://seer.ufs.br/index.php/revtee/article/view/14729/11092 (Web of Science).
 3. Pshenychna N., Mishenina T., Poplavska T., Dzhus O., Serheieva V., Babii I. Educating Students with Special Educational Needs in the Context of Modern Neurosciences. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neurosciencein. 2021. 12(3), 270-286.  https://doi.org/10.18662/brain/12.3/231
 4. Iryna M. Trubavina, Victoria V. Vorozhbit-Gorbatyuk, Maryna V. Shtefan, Kateryna Ye. Kalina, Oksana V. Dzhus. From the experience of organizing artistic and productive activities of older preschool children by means of distance education in the conditions of quarantine measures for the spread of COVID-19. Educational Technology Quarterly. Vol.2021, Iss. 1, pp. 51-72: https://doi.org/10.55056/etq.56 
 5. Leniv, Z., Dzhus, O., Ilina, N., Prokofieva, O., Matveievа N., & Hlushchenko, I. (2022). Neuropsychological Bases of Correctional and Preventive Preparation of Children with Autism to Master Writing. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. 13(1Sup1), 37-50.  https://doi.org/10.18662/brain/13.1Sup1/301 

 6. Sydorenko V., Dzhus O., Kozenko R.V., Ivanenko O.A., Zavadska T.M. Developing Teachers’ Soft Skills within the New Educational Paradigm: Competences, Values, Indicators, Results. Vol. 49, pp. 23-42 (2022): Acta Pedagogica Vilnensia (ISSN 1392-5016 eISSN 1648-665X) https://www.journals.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/29499   

Index Copernicus, фахові журнали категорії В

 1. Джус О.Мистецький компонент змісту професійної підготовки вчителів Українського високого педагогічного інституту ім. М.Драгоманова у Празі. Освітні обрії. Івано-Франківськ, 2019. № 1. С. 47-51.
 2. Джус О.В. Фахова підготовка молоді як складова змісту діяльності громадських професійних організацій науково-технічної інтелігенції українського зарубіжжя першої третини ХХ ст. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Одеса. 2019. № 3. Т. 1. С. 15-20.
 3. Dzhus O. The development of Ukrainian school and educational affair as a basis of professional preparation of the youth Ukrainian diaspora in the second half of the XX-th century. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University http://jpnu.pu.if.ua Vol. 6, No. 1 (2019), 97-106. 
 4. Джус О.Професійне становлення і виховання молоді у програмах українських студентських організацій держав Заходу (1900-ті – 1930-ті рр.). Збірник наукових праць Херсонського державного університету: Педагогічні науки. Херсон, 2019. Вип. LXXXVI. С. 22-28. 
 5. Джус О.Професійна підготовка молоді української діаспори в Українському соціологічному інституті (Українському інституті громадознавства). Інноваційна педагогіка. Одеса, 2019. Вип. 14. Т. 2. С. 40-46. 
 6. Джус О.Імплементація досвіду професійної підготовки і виховання дівчат української діаспори у зміст роботи «Школи шляхетних українок». ScienceRise: Pedagogical Education. «ScienceRise: Pedagogical Education». Харків. 2019. № 4 (31). С. 27-36. 
 7. Dzhus O. Actualization Factors of Young People’s Vocational Training in the Ukrainian Diaspora on the American Continent in the 1900s – 1930s. Український педагогічний журнал. 2019. № 3. С. 128-136. 
 8. Dzhus OIssues of inclusion and special education in the creative heritage of Sofia Rusova.  Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2020. No. 1. Р. 71-80. 
 9. Джус О., Ленів З., Коваленко В. Тренінг як інструмент формування командної взаємодії фахівців, які працюють в інклюзивному освітньому просторі. European humanities studies: State and Society (Europejskie studia humanistycznie: Panstwo i Spoleczenstwo). 2020. № 3 (І). Poland-Ukraine. C. 113-129. 
 10. Джус О. Історіографія питання професійної підготовки молоді першої хвилі української еміграції (кінець ХІХ – початок ХХ століття). Інноваційна педагогіка. Одеса. 2020. № 28. С. 23-28.
 11. Джус О. Софія Русова і розвиток українського позашкілля (до 20-річчя Закону України «Про позашкільну освіту»). Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 5–6,  2020. С. 225-235.
 12. Джус О. Становлення наукової думки та професійної підготовки молоді другої хвилі української еміграції: історіографія питання. Вища школа. 2020. № 9. С. 14-23.
 13. Потапчук Т., Джус О. Шляхи оптимізації входження дітей з особливими освітніми потребами в соціальне середовище закладу дошкільної освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. Мелітополь: МДПУ, 2020. № 2 (25). С. 76-82.
 14. Джус О., Лукачович Г. Брендинг вихователя закладу дошкільної освіти як інноваційна технологія. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Чернігів. 2020. Вип. 11 (167). Серія «Педагогічні науки».  С. 52-59.
 15. Джус О., Потапчук Т., Покутнєва С.О., Труш Н.В. Підготовка майбутніх  магістрів спеціальної освіти до професійного самовдосконалення у ЗВО. Духовність особистості: методологія, теорія, практика: збірник наукових праць / Гол. ред. Г.П.Шевченко. Вип. 5 (98). Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2020. С. 63-73
 16. Джус О. Освіта як фактор збереження психічного здоров’я: досвід української міжвоєнної еміграції. European humanities studiesState and Society (Europejskie studia humanistyczniePanstwo i Spoleczenstwo).2020. № 3 (ІІ). PolandUkraine. С. 113-129. 
 17. Pokutneva S., Dzhus O., Trush N. Peculiarities of the selection of the content of science textbooks for teaching children with profound visual impairments. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії» – Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції  до європейського освітнього простору».  № 2. Кн. 2. Т.І (86). К.: Гнозис, 2020. С. 267-278.
 18. Dzhus О.  Etnic-pedagogical heritage and scientific ideas in the introduction of social inclusion: international context. Zeszyty naukowe wyzszej szkoly technicznej w Katowicach. 2020. № 12. Рр. 45-53.
 19. Мерзова Р., Джус О., Березюк Ю. Інноваційні технологій формування полікультурності особистості при викладання іноземної мови. Українська полоністика. 2023. Т.21. № 1.

Авторські свідоцтва

 1. № 26523, дата реєстрації – 24. 11. 2008. Софія Русова: З маловідомого і невідомого. Частина 1. «Несторка української педагогічної літератури…» / упоряд. О.Джус, З.Нагачевська. Івано-Франківськ: Гостинець, 2006. 456 с.
 2. № 26122, дата реєстрації – 17. 10. 2008. Джус О. Творча спадщина Софії Русової періоду еміграції: [монографія] / Оксана Джус. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – 260 с.
 3. № 26120, дата реєстрації – 17. 10. 2008. Софія Русова: З маловідомого і невідомого. Частина 2. «Сеньйорка українського жіночого руху» / упоряд. З.Нагачевська, О.Джус. Івано-Франківськ: Гостинець, 2007. 364 с.
 4. № 52817, дата реєстрації – 25. 12. 2013. Софія Русова. З маловідомого і невідомого. Ч. 3. «Я не поетеса… Я не вчена… Я громадянка» / упоряд. З.Нагачевська, О.Джус. Івано-Франківськ: Плай, 2012. 605 с.
 5. № 56251, дата реєстрації – 29.08.2014. Джус О.В. Робочий зошит. Літня виробнича педагогічна практика в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Івано-Франківськ: Плай, 2012. 128 с.
 6. № 56252, дата реєстрації – 29. 08. 2014. Джус О. Шевченкіана Софії Русової. Івано-Франківськ: «НАІР», 2013. 226 с.
 7. № 56251, дата реєстрації – 29. 08. 2014. Джус О.В. Літня виробнича педагогічна практика в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку: робочий зошит. Івано-Франківськ: НАІР, 2014. 128 с.
 8. № 66635, дата реєстрації – 13.07.2016. Джус О. Життя і творчість Софії Федорівни Русової (1856-1940): науково-методичний посібник.Івано-Франківськ: НАІР. 2016. 216 с
 9. № 69420, дата реєстрації – 26.12.2016. Джус О.В. Особливості підготовки студентів до проходження літньої виробничої педагогічної практики в ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія»: навчально-методичний посібник.Івано-Франківськ: НАІР, 2016. 140 с.
 10.  № 99469, дата реєстрації – 3.09.2020. Джус О.В. Теорія і практика професійної підготовки молоді у закладах освіти української діаспори (ХХ століття): монографія. Івано-Франківськ: НАІР, 2018. 350 с.
 11.  № 99467, дата реєстрації – 3.09.2020. Джус О.В. Педагогічна думка української діаспори (ХХ століття): хрестоматія. Івано-Франківськ: НАІР, 2018. 150 с.
 12.  № 99468, дата реєстрації – 3.09.2020. Джус О.В. Професійна підготовка української молоді в діаспорі (1900-і – 1980-і рр.): навчально-методичний посібник: Івано-Франківськ: НАІР, 2018. 100 с.

Monographs

 1. Джус О. Творча спадщина Софії Русової періоду еміграції: монографія. Івано-Франківськ: Плай, 2002. 260 с.
 2. Мазепа – гетьман український у поетичних образах корифеїв української літератури: від Шевченка до Сосюри. Дрогобич: Відродження. 2007. С. 259-264.
 3. Джус О.В. Теорія і практика професійної підготовки молоді у закладах освіти української діаспори (ХХ століття): монографія. Івано-Франківськ: НАІР, 2018. 350 с.
 4. Theory and practice of introduction of competence approach to higher education in Ukraine : monograph / edit. I. M . Trubavina, S. T. Zolotukhina. Vienna: Premier Publishing, 2019. Р. 329-337.
 5. Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій:український і зарубіжний досвід: колективна монографія / за заг. ред. Євтуха М.Б. Івано-Франківськ: НАІР, 2019. С. 94-111.
 6. Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian School: monograph / Edit. I. F. Prokopenko, I. M. Trubavina. Prague, OKTAN PRINT s.r.o., 2020.  Р.182-191.
 7. The psychological health of the personality and society: the challenges of today. Monograph. Eds. Małgorzata Turbiarz & Hanna Varina. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978-83-66567-09-2; Р. 205-212.
 8. Contemporary technologies in the educational process. Monograph. Eds Magdalena Wierzbik-Strońska & Galyna Buchkivsk. Katowice: Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology, 2020; 978-83-957298-7-4; pp. 368.  (Рр. 74-79).
 9. Інноваційні освітні технології в Новій українській школі: монографія / за ред. проф. О.Б. Будник. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2021. 100 с. (С. 34-41).

Training manuals

 1. Джус О. Вступ до спеціальності: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка«. Івано-Франківськ: Плай, 2004. 112 с.
 2. Софія Русова: З маловідомого і невідомого. Ч. 1. «Несторка української педагогічної літератури …» / упоряд. О.Джус, З.Нагачевська. Івано-Франківськ: Гостинець, 2006. 456 с.
 3. Софія Русова: З маловідомого і невідомого. – Ч. 2. «Сеньйорка українського жіноцтва…» / упоряд. З. Нагачевська, О. Джус. Івано-Франківськ: Гостинець, 2007.  364 с.
 4. Софія Русова. З маловідомого і невідомого. Ч. 3. «Я не поетеса… Я не вчена… Я громадянка» / упоряд. З.Нагачевська, О.Джус. Івано-Франківськ: Плай, 2012. 604 с.
 5. Антологія педагогічної думки Східної Галичини та українського зарубіжжя ХХ століття: навчальний посібник / [Т.К.Завгородня, З.І.Нагачевська, Н.М.Салига та ін.]. Івано-Франківськ: Вид-во «Плай» ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. 480 с. (Гриф МОН України (авт. 2 д. а.).
 6. Джус О. Шевченкіана Софії Русової. Івано-Франківськ: НАІР, 2013. 226 с.
 7. Джус О.В. Літня виробнича педагогічна практика в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку: робочий зошит. Івано-Франківськ: НАІР, 2014. 128 с.
 8. Нагачевська З.І., Джус О.В. Історія педагогіки. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів ОКР «бакалавр»: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: НАІР, 2014. 188 с.
 9. Джус О.В. Літня виробнича педагогічна практика в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку: робочий зошит. Вид. 2-е, доповнене і перероблене. Івано-Франківськ: НАІР, 2015. 132 с.
 10. Джус О.В. Життя і творчість Софії Федорівни Русової (1856-1940): науково-методичний посібник. Івано-Франківськ: НАІР. 2016. 216 с.
 11. Джус О.В. Літня виробнича педагогічна практика в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку: робочий зошит. Вид. 3-е, доповнене і перероблене. Івано-Франківськ: НАІР, 2016. 144 с.
 12. Джус О.В. Особливості підготовки студентів до проходження літньої виробничої педагогічної практики в ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія»: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: НАІР, 2016. 140 с.
 13. Нагачевська З.І., Джус О.В. Історія вищої освіти: навчально-методичний комплекс для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 8.18010021 – педагогіка вищої школи. Івано-Франківськ: НАІР, 2016. 54 с.
 14. Джус О.В. Літня виробнича педагогічна практика в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку: робочий зошит. Вид. 4-е, доповнене і перероблене. Івано-Франківськ: НАІР, 2017. 144 с.
 15. Джус О.В. Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні: методичний посібник. Івано-Франківськ: НАІР, 2018. 35 с.
 16. Джус О.В. Педагогічна думка української діаспори (ХХ століття):хрестоматія. Івано-Франківськ: НАІР, 2018. 150 с.
 17. Джус О.В. Професійна підготовка української молоді в діаспорі (1900-і – 1980-і рр.): навчально-методичний посібник: Івано-Франківськ: НАІР, 2018. 100 с.
 18. Contemporary Trends of Improving Quality of Pedagogical Activity in the Context of Educational Modernization Process / Edited by Olha Blaha and Jakub Świerzawski. Publishing House of University of Technology, Katowice, 2022. 338 р. (Рр. 87-97). ISBN 978-83-963977-7-5.

Papers  in scientific professional publications and publications, indexed in international scientometric databases

Scopus / Web of Science

 1. Джус О. Національно-патріотичне виховання дітей і молоді в українській діаспорі: досвід, спроби переосмислення. Наука і освіта. 2016. № 10. С. 76-81.
 2. Sydorenko V., Shorobura I., Ponomarenko A., Dei M. and Dzhus O. Application of technologies of formal and non-formal education for continuous professional development of the modern specialist. Tempos e Espaços em Educação Journal. v. 13 n. 32 (2020). (e-14729,jan./dez.2020) РР. 1-24.
 3. Pshenychna N., Mishenina T., Poplavska T., Dzhus O., Serheieva V., Babii I. Educating Students with Special Educational Needs in the Context of Modern Neurosciences.  Broad Research in Artificial Intelligence and Neurosciencein. 2021. 12(3), 270-286.  https://doi.org/10.18662/brain/12.3/231
 4. Sydorenko V., Dzhus O., Kozenko R.V., Ivanenko O.A., Zavadska T.M. The Model of Soft Skills Development of a Teacher under the New Educational Paradigm: Competencies, Values, Behavioral Indicators, Results. Vol. 39 No. 9 (2021): Special Issue: Development of a Market Economy in the context of the Global Financial Crisis. (ISSN: 1133-3197) http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/5774
 5. Leniv, Z., Dzhus, O., Ilina, N., Prokofieva, O., Matveievа N., & Hlushchenko, I. (2022). Neuropsychological Bases of Correctional and Preventive Preparation of Children with Autism to Master Writing. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 13(1Sup1), 37-50. https://doi.org/10.18662/brain/13.1Sup1/301

Index Copernicus, professional journals of category B

 1. Джус О.Мистецький компонент змісту професійної підготовки вчителів Українського високого педагогічного інституту ім. М.Драгоманова у Празі. Освітні обрії. Івано-Франківськ, 2019. № 1. С. 47-51.
 2. Джус О.В. Фахова підготовка молоді як складова змісту діяльності громадських професійних організацій науково-технічної інтелігенції українського зарубіжжя першої третини ХХ ст. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах.Одеса. 2019. № 3. Т. 1. С. 15-20.
 3. Dzhus O. The development of Ukrainian school and educational affair as a basis of professional preparation of the youth Ukrainian diaspora in the second half of the XX-th century. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National Universityhttp://jpnu.pu.if.ua Vol. 6, No. 1 (2019), 97-106.
 4. Джус О.Професійне становлення і виховання молоді у програмах українських студентських організацій держав Заходу (1900-ті – 1930-ті рр.). Збірник наукових праць Херсонського державного університету: Педагогічні науки. Херсон, 2019. Вип. LXXXVI. С. 22-28.
 5. Джус О.Професійна підготовка молоді української діаспори в Українському соціологічному інституті (Українському інституті громадознавства). Інноваційна педагогіка. Одеса, 2019. Вип. 14. Т. 2. С. 40-46.
 6. Джус О.Імплементація досвіду професійної підготовки і виховання дівчат української діаспори у зміст роботи «Школи шляхетних українок». ScienceRise: Pedagogical Education. «ScienceRise: Pedagogical Education».Харків. 2019. № 4 (31). С. 27-36.
 7. Dzhus O. Actualization Factors of Young People’s Vocational Training in the Ukrainian Diaspora on the American Continent in the 1900s – 1930s. Український педагогічний журнал. 2019. № 3. С. 128-136.
 8. Dzhus O. Issues of inclusion and special education in the creative heritage of Sofia Rusova.  Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.  No. 1. Р. 71-80.
 9. Джус О., Ленів З., Коваленко В. Тренінг як інструмент формування командної взаємодії фахівців, які працюють в інклюзивному освітньому просторі. European humanities studies: State and Society (Europejskie studia humanistycznie: Panstwo i Spoleczenstwo).  № 3 (І). Poland-Ukraine. C. 113-129.
 10. Джус О. Історіографія питання професійної підготовки молоді першої хвилі української еміграції (кінець ХІХ – початок ХХ століття). Інноваційна педагогіка. Одеса. 2020. № 28. С. 23-28.
 11. Джус О. Софія Русова і розвиток українського позашкілля (до 20-річчя Закону України «Про позашкільну освіту»). Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 5–6,  2020. С. 225-235.
 12. Джус О. Становлення наукової думки та професійної підготовки молоді другої хвилі української еміграції: історіографія питання. Вища школа. 2020. № 9. С. 14-23.
 13. Потапчук Т., Джус О. Шляхи оптимізації входження дітей з особливими освітніми потребами в соціальне середовище закладу дошкільної освіти. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. Мелітополь: МДПУ, 2020. № 2 (25). С. 76-82.
 14. Джус О., Лукачович Г. Брендинг вихователя закладу дошкільної освіти як інноваційна технологія.Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Чернігів. 2020. Вип. 11 (167). Серія «Педагогічні науки».  С. 52-59.
 15. Джус О., Потапчук Т., Покутнєва С.О., Труш Н.В. Підготовка майбутніх  магістрів спеціальної освіти до професійного самовдосконалення у ЗВО. Духовність особистості: методологія, теорія, практика: збірник наукових праць/ Гол. ред. Г.П.Шевченко. Вип. 5 (98). Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2020. С. 63-73
 16. Джус О. Освіта як фактор збереження психічного здоров’я: досвід української міжвоєнної еміграції. European humanities studiesState and Society(Europejskie studia humanistycznie:  Panstwo i Spoleczenstwo). № 3 (ІІ). Poland–Ukraine. С. 113-129.
 17. Pokutneva S., Dzhus O., Trush N. Peculiarities of the selection of the content of science textbooks for teaching children with profound visual impairments. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії» – Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції  до європейського освітнього простору».  № 2. Кн. 2. Т.І (86). К.: Гнозис, 2020. С. 267-278.
 18. Dzhus О.Etnic-pedagogical heritage and scientific ideas in the introduction of social inclusion: international context. Zeszyty naukowe wyzszej szkoly technicznej w Katowicach. № 12. Рр. 45-53.

Author’s certificates

 1. № 26523, дата реєстрації – 24. 11. 2008. Софія Русова: З маловідомого і невідомого. Частина 1. «Несторка української педагогічної літератури…» / упоряд. О.Джус, З.Нагачевська. Івано-Франківськ: Гостинець, 2006. 456 с.
 2. № 26122, дата реєстрації – 17. 10. 2008. Джус О. Творча спадщина Софії Русової періоду еміграції: [монографія] / Оксана Джус. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – 260 с.
 3. № 26120, дата реєстрації – 17. 10. 2008. Софія Русова: З маловідомого і невідомого. Частина 2. «Сеньйорка українського жіночого руху» / упоряд. З.Нагачевська, О.Джус. Івано-Франківськ: Гостинець, 2007. 364 с.
 4. № 52817, дата реєстрації – 25. 12. 2013. Софія Русова. З маловідомого і невідомого. Ч. 3. «Я не поетеса… Я не вчена… Я громадянка» / упоряд. З.Нагачевська, О.Джус. Івано-Франківськ: Плай, 2012. 605 с.
 5. № 56251, дата реєстрації – 29.08.2014. Джус О.В. Робочий зошит. Літня виробнича педагогічна практика в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Івано-Франківськ: Плай, 2012. 128 с.
 6. № 56252, дата реєстрації – 29. 08. 2014. Джус О. Шевченкіана Софії Русової. Івано-Франківськ: «НАІР», 2013. 226 с.
 7. № 56251, дата реєстрації – 29. 08. 2014. Джус О.В. Літня виробнича педагогічна практика в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку: робочий зошит. Івано-Франківськ: НАІР, 2014. 128 с.
 8. № 66635, дата реєстрації – 13.07.2016. Джус О. Життя і творчість Софії Федорівни Русової (1856-1940): науково-методичний посібник.Івано-Франківськ: НАІР. 2016. 216 с
 9. № 69420, дата реєстрації – 26.12.2016. Джус О.В. Особливості підготовки студентів до проходження літньої виробничої педагогічної практики в ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія»: навчально-методичний посібник.Івано-Франківськ: НАІР, 2016. 140 с.
 10. № 99469, дата реєстрації – 3.09.2020. Джус О.В. Теорія і практика професійної підготовки молоді у закладах освіти української діаспори (ХХ століття): монографія. Івано-Франківськ: НАІР, 2018. 350 с.
 11. № 99467, дата реєстрації – 3.09.2020. Джус О.В. Педагогічна думка української діаспори (ХХ століття): хрестоматія. Івано-Франківськ: НАІР, 2018. 150 с.
 12. № 99468, дата реєстрації – 3.09.2020. Джус О.В. Професійна підготовка української молоді в діаспорі (1900-і – 1980-і рр.): навчально-методичний посібник: Івано-Франківськ: НАІР, 2018. 100 с.

Громадська діяльність

 • Член Координаційної ради Івано-Франківської обласної державної адміністрації з питань відпочинку та оздоровлення дітей (2014-2018)
 • Член Команди Осередку Фонду випускників України (Alumni Fund Ukraine / Фонд Випускників України) Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: http://surl.li/pfxce

           Участь в організації та проведенні Міжнародних мистецьких фестивалів «Porto Franko» (Івано-Франківськ, 2017), «Карпатський простір» (Івано-Франківськ, 2018): координатор дитячих програм від ДВНЗ «Прикарпатський національний університет».

       Співорганізаторлітнього освітнього семінару-тренінгу для вчителів української суботньої школи м. Анкари  (Турецька Республіка), який був реалізований упродовж 1 – 8 серпня 2017 р. на базі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

        Співорганізатор Прикарпатської мовної літньої школи ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (4 – 18 липня 2018) для студентів Університету Карабюк (Республіка Туреччина) спеціальності «Міжнародні відносини» і «Туризм».

      Співавтор-упорядник (спільно з Т.Паскою, Д.Пальчаком ) відеокліпу-презентації про співпрацю ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» і ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія» «Така, як Ти…» (моїм Alma-mater і «Молодій гвардії»): http://surl.li/pfxcq

          Співорганізатор освітнього проекту «Університет для всіх» кафедри професійної освіти та інноваційних технологій ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (з 16 листопада 2017 р.) – платформи для організації циклу лекцій, просвітницької та профорієнтаційної роботи серед громадськості Івано-Франківська та області, практично орієнтованих занять, тренінгів, майстер-класів тощо з метою популяризації досягнень сучасної науки і професійних здобутків викладачів та студентів університету (детальніше: http://surl.li/pfxew)

       17 серпня 2018  – участь у Першому світовому форумі українознавчих суботніх і недільних шкіл як модератор V-ї Міжнародній конференції «Українська мова у світі» (секція «Викладання української мови як іноземної у вищій школі»)

       21 серпня 2018  – як представниця ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» брала участь у Всеукраїнській серпневій конференції на тему: «Нова українська школа – запуск реформ, участь громад»: виступ на панельній дискусії «Навчання та розвиток вчителів»: http://surl.li/pfxfe

          Наукова робота зі студентами, результатом чого стала їх участь у міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях, педагогічних читаннях (понад 170 виступів і 80 публікацій); Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Педагогічні науки (в т. ч. педагогічна і вікова психологія)», Всеукраїнській олімпіаді з педагогіки, Стипендіальній програмі «Завтра. UA» Всеукраїнської благодійної організації «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива» (понад  110 публікацій студентів). Серед них – стипендіат Президента України, стипендіат Уряду Республіки Польщі для молодих науковців, учасник стипендійної програми від Інституту Східноєвропейських досліджень Варшавського університету Т.Паска, з 2017 р. – аспірант ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», з 2023 – доктор філософії.

   Керівник студентського наукового гуртка «Спеціальна освіта в іменах»: http://surl.li/pfxbb

              Упродовж  2011-2017 – відповідальна за організацію та проведення І етапу Всеукраїнської олімпіади з педагогіки у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

             Упродовж  2012 – 2017 –  керівник літньої виробничої педагогічної практики університету.

           Упродовж 2022 року долучилася до організації та проведення онлайн-тренінгів для вчителів закладів загальної середньої освіти з методики викладання ОДГ/ОПЛ та організації змістовного дозвілля дітей у DECIDE Summer Clubs «Ми вдома – ми в Україні»; навчання вчителів міста Чернігова та Чернігівської області за програмою практикуму для педагогічних працівників «Використання онлайн-застосунків під час дистанційного навчання школярів»; тренінгів «НУШ: базова середня освіта» від Громадської спілки «Освіторія» («Діти НУШ: хто вони?»); стала тренеркою програм «Резилієнтні вчителі», «Психологічне консультування техніками КПТ в моделі резилієнтності», «Резилієнтні класи» в рамках навчальної програми для команди тренерів з упровадження інклюзивного навчання та створення безпечного освітнього середовища, ініційованого Міністерством освіти і науки України спільно з Українським благодійним фондом «Коло сім’ї» та за підтримки міжнародної організації «Americares» в рамках Національної програми з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки.

     Упродовж 6-12 березня 2023 р. – тренерка з соціальної інклюзії табору «SkillUP to Social Inclusion» МГО «Інститут Суспільних Ініціатив», EYF (European Youth Foundation), Управління молоді та спорту Львівської обласної державної адміністрації та Агенції розвитку Жовківщини.

              Упродовж 17-21 липня 2023 р. долучилася до організації та проведення онлайн-тренінгів для вчителів закладів загальної середньої освіти з методики викладання ОДГ/ОПЛ та організації змістовного дозвілля дітей у DECIDE Summer Clubs 2023 «Ми вдома – ми в Україні».

          У травні 2023 – керівник групи студентів-логопедів-учасників конкурсі стартапів у рамках святкування Дня університету (проєкт-переможець – Іnclusion: “Інклюзія в дії: асистент вчителя на заміну”): http://surl.li/pfxwc

Публічні виступи (публікації)

 • Участь у Міжнародній конференції “Освіта, перепідготовка та інклюзія: трансформації під час кризи” у рамках головування України у Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону (ЄСДР) у 2022 році) (5-16 вересня 2022):  http://surl.li/pfxfu
 • Участь у телепередачі «Семестр» (Конференція «Міграція між Україною та ЄС: виклики безвізового режиму»:  http://surl.li/pfxgb
 • Участь у телепередачі «На часі» (Про життя ПНУ. Ігор Цепенда і Оксана Джус): http://surl.li/pfxgg
 • Участь в ефірі Івано-Франківського обласного телебачення «Галичина» з приводу реалізації Концепції «Нова українська школа»: http://surl.li/pfxgj
 • Інтерв’ю С.Дейчаківської «Жінки науки не бояться» (до 150-річчя з дня народження Марії Складовської Кюрі). Репортер. № 45 (9 листопада). 2017. С. 19: http://surl.li/pfxgy
 • Коментар щодо участі у  швейцарсько-українському проєкту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU»: http://surl.li/pfxhm
 • Презентація наукових праць академіка Євтуха М.Б. в рамках роботи науково-методичного семінару «Нова Українська школа і система післядипломної педагогічної освіти» (Івано-Франківськ, 17 – 26 квітня 2018): http://surl.li/pfxhx
 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій» (Івано-Франківськ, 11 – 12 жовтня 2018 р.) http://surl.li/pfxic
 • Участь у радіопередачі “Ідея національної школи Софії Русової і сьогодення” (7 березня 2018 року):   Детальніше
 • Участь у Міжнародній конференції “Українська мова у світі” в рамках Першого світового форуму українознавчих і суботніх шкіл: Детальніше
 • Міжнародна конференція «Позашкільна освіта: вчора, сьогодні, завтра» (Київ, 19-20 червня 2020 р.): http://surl.li/pfxil
 • Всеукраїнська он-лайн педрада для вчителів («Трансформації та адаптації в освіті», Київ, 19-20 серпня 2020 р.): http://surl.li/pfxiq
 • Участь у флешмобі (он лайн)  #разомчитаємолесю  з нагоди 150-ліття Леся Українки (25 лютого 2021): http://surl.li/pfxiy
 • Участь у флешмобі з нагоди 207-ої річниці з Дня народження Тараса Шевченка (9 березня 2021):  http://surl.li/ahqdn
 • Педагогічні фестини «Актуальність творчої спадщини С. Русової для сучасної освіти» (26 травня 2021): http://surl.li/pfxjf
 • Інформація у монографії “Феномен наукової школи академіка Миколи Євтуха” / За заг. ред. Євтух М.Б., Омельченко Н.М., Шеремета Ю.А. – К.: видавництво “Альфа-Віта Груп”, 2022. 168 с. (С. 56-57): Джус О.В_Феномен наукової школи М.Б.Євтуха

Social activities

 •  Member of the Coordination Council of the Ivano-Frankivsk Regional State Administration for Recreation and Health of Children
 • Member of the Team of the Alumni Fund of Ukraine (Alumni Fund Ukraine) of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University: https://kpoit.pnu.edu.ua/%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80 % D0% B5% D0% B4% D0% BE% D0% BA-% D1% 84% D0% BE% D0% BD% D0% B4% D1% 83-% D0% B2% D0% B8% D0% BF % D1% 83% D1% 81% D0% BA% D0% BD% D0% B8% D0% BA% D1% 96% D0% B2-% D1% 83% D0% BA% D1% 80% D0% B0% D1% 97% D0% BD% D0% B8-alumni-fu / 
 • Co-organizer of the summer educational seminar-training for teachers of the Ukrainian Saturday school in Ankara (Republic of Turkey), which was implemented on August 1 – 8, 2017 on the basis of the Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.
 • Co-organizer of the Precarpathian Language Summer School “Vasyl Stefanyk Precarpathian National University” (July 4 – 18, 2018) for students of Karabuk University (Republic of Turkey) majoring in “International Relations” and “Tourism”.
 • Co-author-compiler (together with T. Paska, D. Palchak) of a video-presentation on cooperation between Vasyl Stefanyk Precarpathian National University and the Young Guard Ukrainian Children’s Center “Like You” (my Alma-mater and the Young Guard) https://www.youtube.com/watch?v=Xev5SUP3N4o&feature=emb_logo
 • Co-organizer of the educational project “University for All” of the Department of Vocational Education and Innovative Technologies of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (since November 16, 2017) – platforms for organizing a series of lectures, educational and career guidance work among the public of Ivano-Frankivsk and region, practice-oriented classes, trainings, master classes, etc. in order to promote the achievements of modern science and professional achievements of teachers and students of the university (more: https://kpoit.pnu.edu.ua/%D1%83%D0%BD%D1%96 % D0% B2% D0% B5% D1% 80% D1% 81% D0% B8% D1% 82% D0% B5% D1% 82-% D0% B4% D0% BB% D1% 8F-% D0% B2 % D1% 81% D1% 96% D1% 85 /).
 • August 17, 2018 – participation in the First World Forum of Ukrainian Studies Saturday and Sunday schools as a moderator of the V International Conference “Ukrainian language in the world” (section “Teaching Ukrainian as a foreign language in high school”)
 • August 21, 2018 – as a representative of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University participated in the All-Ukrainian August Conference on “New Ukrainian School – launching reforms, community participation”: speech at the panel discussion “Teacher Training and Development”.
 • Scientific work with students, resulted in their participation in international, national and regional conferences, pedagogical readings (more than 170 speeches and 80 publications); All-Ukrainian competition of student research papers in the field of “Pedagogical sciences (including pedagogical and age psychology)”, All-Ukrainian Olympiad in pedagogy, Scholarship program “Tomorrow. UA ”of the All-Ukrainian Charitable Organization“ Victor Pinchuk Foundation – Social Initiative ”(over 110 student publications). Among them there is a scholarship holder of the President of Ukraine, a scholarship holder of the Government of the Republic of Poland for young scientists, a participant of the scholarship program from the Institute of Eastern European Studies of Warsaw University T. Paska, since 2017 – a graduate student of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
 • Head of the student scientific group “Special education in names”: https://kpoit.pnu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0% b8% d0% b9-% d0% b3% d1% 83% d1% 80% d1% 82% d0% be% d0% ba /
 • During 2011-2017 – responsible for the organization and holding of the first stage of the All-Ukrainian Olympiad in Pedagogy at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.
 • From 2012 to 2017 she was the head of the summer industrial pedagogical practice of the university.

Public speeches

 

E-mail: oksana.dzhus@pnu.edu.ua

tel:  +38 (068) 104-5000

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University