Труш Надія Володимирівна

 

доцент кафедри професійної освіти та інноваційних технологій

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта: вища (Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, 2001; спеціальність – «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура», кваліфікація: учитель фізичної культури; ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2006; спеціальність – «Дошкільне виховання», кваліфікація: «Вихователь дітей дошкільного віку. Вчитель початкових класів»); ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2017 р., спеціальність – «Спеціальна освіта», кваліфікація: фахівець корекційної фізичної культури і фізичної реабілітації в спеціальних загальноосвітніх закладах та центрах соціальної реабілітації дітей).

Науковий ступінь: кандидат наук з фізичного виховання та спорту зі спеціальності 24.00.02 – фізична культура (2007).

Вчене звання: доцент (2014).

Наукові інтереси: супровід навчання дітей з особливими освітніми потребами в сучасному освітньому просторі, здоров’язбережувальні технології в інклюзивній освіті.

  1. Труш Н. Підготовка майбутніх вихователів ДНЗ до валеологічного виховання дітей дошкільного віку засобами етнопедагогіки / Надія Труш // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Вип. XLVI. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 50 – 53.
  2. Труш Н. Здоровий спосіб життя у системі чинників формування здоров’я дітей дошкільного віку / Надія Труш // Освітній простір України. – Вип. 9. – Івано-Франківськ. – 2017. – С. 151-155.
  3. Труш Н. Спадковість у системі чинників формування фізичного здоров’я дитини / Надія Труш. – Освітній простір України. – Вип.12. – Івано-Франківськ. – 2018. – С. 198 – 202.
  4. Труш Н. Супровід навчання студентів з особливими освітніми потребами в закладах вищої освіти / Надія Труш // Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 286–288.
  5. Труш Н. Супровід навчання студентів з особливими освітніми потребами в сучасному освітньому просторі / Надія Труш // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 27. Том 5. – С. 129–132.
  6. Труш Н.В. Формування основ здорового способу життя дітей дошкільного віку в системі «заклад дошкільної освіти – родина» / Надія Труш // International scientific and practical conference «Current trends and factors of the development of  pedagogical and psychological sciences in Ukraine and EU Countries». – Part 2. – Люблін. – 2020. – C. 118-121.

ТЕКСТ