Анонси

Кейс “Розвиткова регресія: діагностика, оцінка та менеджмент” представлятиме дитячий психоневролог, викладач кафедри Надія Ярославівна Яцишин (читає курси “Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення”, “Основи невропатології та патофізіології”на ОП “Спеціальна освіта” спеціальності 016.01 Спеціальна освіта. Логопедія) .

https://www.facebook.com/events/782986685935220/

Календар подій: https://pnu.edu.ua/calendar/
Соціальні мережі: https://www.facebook.com/PNUVS

https://www.facebook.com/search/top?q=%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%BF%D0%BD%D1%83%20%D1%96%D0%BC.%20%D0%B2.%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0