Когутяк Надія Михайлівна

 

доцент кафедри соціальної психології; доцент кафедри професійної освіти та інноваційних технологій (за сумісництвом).

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта: 

 • Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, спеціальність: Психологія, кваліфікація: психолог, викладач

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук, спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія;

Наукові інтереси: клінічна психологія, психотерапія, експериментальна психологія, психологія аутизму

Тема кандидатської дисертації: “Психологічні механізми становлення автентичності особистості в період життєвої кризи”

Тема докторської дисертації ««Психологія соціальної перцепції дітей з розладами спектру аутизму»

Депутат Івано-Франківської міської ради VIII демократичного скликання https://cutt.ly/sh3QXLw

 

Стажування:

 1. Український інститут когнітивно-поведінкової терапії «Когнітивно-поведінкова терапія. Базовий навчальний проект». Акредитована «European Association for Behavioural and Cognitive Therapies». 2013-2016 рр.
 2. Treatment and Research Institute for Autism Spectrum Disorders”Vanderbilt Kannedy Center” Certificate of Completion “Screening Tool for Autism in Toddlers and Young Children (STAT™)”Certification ID: kogutiak10/2018 (USA)
 3. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». “Trening for academic staff of the PNU: implementation of best European practices in educational process” (MoPED project) Сертифікат: 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP. (м. Івано-Франківськ, 29-31.05.2019 р.)
 4. Івано-Франківський медичний університет, кафедра психіатрії, наркології та медичної психології “Застосування мультимедійного пулу викладацьких практик у психологічних дисциплінах”. 19.11. 2020 – 26.12. 2021 року.
 1. Когутяк Н.М. Психологія аутичної дитини : монографія. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. 282 с.
 2. Когутяк Н. М., Мицько В. М. Поведінкові індикатори уваги до емоцій у дітей із розладами спектру аутизму. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, червень 2020. № 11. С. 126–130. – https://journals.oa.edu.ua/Psychology/article/view/2979
 3. Мицько В.М., Сидорик Ю.Р., Когутяк Н.М. Тривожність як наслідок материнської депривації у дітей молодшого шкільного віку Теорія і практика сучасної психології: Збірник наукових праць. Випуск № 2. – Запоріжжя, Класичний приватний університет, 2020. – С. 153-156. –  (Index Copernicus International). http://www.tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/2_2020/25.pdf
 4. KOGUTIAK, N. (2020). Empathy learning tools for children with autism spectrum disorders. EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: State and Society, 21(1), 126-139. http://ehs.eeipsy.org/index.php/ehs/article/view/42
 5. Когутяк Н.М. Інклюзивна освіта дітей з аутизмом як фактор розвитку «теорії розуму». Збірник наукових праць : психологія. Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2019. Вип. 23. С. 117 – 127
 6. E. Nickel, A. Wainer, H. Sanford-Keller, T. Terdal, L. E. Schmidt, N. Kogutiak, O. Romanchuk, Y. Sydoryk, V. Mytsko and V. Brzhezytska Community-Based Participatory Research and Training on the Identification and Treatment of Children with Autism Spectrum Disorder (ASD) in UkraineThe International Society for Autism Research (INSAR) 2019 Annual Meeting. Kansas City, USA
 7. Когутяк Н.М., Бржезицька В.В. Досвід впровадження американських освітніх та корекційно-розвивальних програм в Україні: перспективи та обмеження. Матеріали науково-практичної конференції «Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблеми інклюзії. Чернівці, 2019. С. 108-110
 8. Когутяк Н.М. Проблеми міждисциплінарних досліджень у епідеміології аутизму. Збірник наукових праць: психологія. Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, 2018. Вип. 22. С. 123-129 doi: 10/15330/psp.22.123-128
 9. Schmidt, Linda; Nickel, Robert; Wainer Allison; Romanchuk, Oleh; Brzhezytska, Viktoriia; Kogutiak, Nadiia (Ukraine, USA) COMMUNITY-BASED PARTICIPATORY RESEARCH AND TRAINING ON THE IDENTIFICATION AND TREATMENT OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER (ASD) AND OTHER MENTAL HEALTH CHALLENGES (ECI Conference 2018. Харків, 10-12 жовтня 2018 р.)
 10. Kogutiak N. Problems of diagnosis of autism spectrum disorders in the era of postmodernism. Nauka i studia. – Przemyśl: Sp. z o.o. «Nauka i studia», 2016. S. 67-73 (ISSN 1561-6894)
 11. Когутяк Н.М. Когнітивне моделювання перцептивної інформації та ментальних репрезентацій. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 3 до Вип. 36, Том ІІІ (19): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». К.: Гнозис, 2016. – С.114-123
 12. Когутяк Н. М. Інклюзивна освіта дітей з розладами спектру аутизму як засіб профілактики їх соціальної дезадаптації Монографія / заг. ред. З.С. Карпенко; Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2016, С. 142-152
 13. Когутяк Н.М. Закономірності перцептивного розвитку у ранньому онтогенезі: на межі нормативів. Науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал “Психологія особистості”. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2016. – Вип. 1(7). – С.182-191
 14. Когутяк Н.М. «Прийми незвичне». Просвітницький посібник, гід по аутизму. Кишенів, 2017. 14 с.
 15. Когутяк Н.М. Уявлення про чуже психічне як компонент соціальної компетентності дошкільників. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки» – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Вип. 4, С. 71-76
 16. Когутяк Н.М. Методологічні пошуки у діагностичних дослідженнях типових когнітивних дефіцитів при розладах спектру аутизму. Науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал “Психологія особистості”. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2014. – Вип. 1 (5). С. 120-133
 17. Когутяк Н.М. Скринінг проксемічної поведінки у молодих жінок із різним рівнем самооцінки. Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка: Психологія. Педагогіка. Соціальна робота. № 5. С.15–18.
 18. Когутяк Н.М. Педагогічна психологія. Навчально-методичні рекомендації. Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2011. 62 с.
 19. Когутяк Н.М. Каузометрія як метод геронтопсихології особистості / Н.М.Когутяк. Науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал «Психологія особистості». Івано-Франківськ: Гостинець, 2010. № 1. С. 61- 69.
 20. Практикум з вікової та педагогічної психології : навчально-мето­дичний посібник / редактор-укладач Н. М. Когутяк. Івано-Франків­ськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2010. 126 с.
 21. Когутяк Н.М. Методика викладання психології в загальноосвітніх навчальних закладах. Навчально-методичні рекомендації / Н.М. Когутяк. – Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», – 86 с.
 22. Когутяк Н.М. Становлення автентичності особистості в період життєвої кризи: концептуальна модель. Психологія і суспільство. Тернопіль: НДІ методології та економіки вищої освіти, 2008 р. № 1. С. 115-126.

 

Директор Науково-дослідного центру когнітивної психології та психотерапії Наукового парку «Прикарпатський університет»

Член Правління ГО «Центр психічного здоров’я і реабілітації – СОФІЯ»

Співведуча відкритої платформи «Психологічний кіноклуб»

Співорганізатор міжнародного проєкту «ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ: ДОСВІД США ДЛЯ УКРАЇНИ (Oregon Health & Science University, Rush University; USA)» (з 2017 р )