Програмові вимоги до іспитів

Педагогіка і педагогічна майстерність

Ігри в логопедичній роботі

Інформаційні технології в роботі сучасного педагога

Музикотерапія з практикумом

Практикум з музикотерапії

Спецметодики з ігрової діяльності

Загальна психологiя

Загальна реабiлiтологiя та iнтегральнi реабiлiтацiйнi технологii

Загальна, вiкова i педагогiчна психологiя

Методика роботи з дiтьми з порушення слуху

Мовленнeвi та сенсорнi системи та iх порушення

Основи невропатологii та патофiзiологii

Сенсорна iнтеграцiя i Монтесорi-терапiя

Спецiальна психологiя

Методика роботи з дітьми з РСА та розладами психіки

Спецметодики викладання дисциплін у ЗЗСО (№1)

Спецметодики викладання дисциплін у ЗЗСО (№2)

Історія спеціальної педагогіки, спецпсихології та реабілітології

Логопедія (1 курс)

Логопедія (2 курс)

Логопсихологія

Основи iнклюзивного навчання

Технології роботи асистента вчителя у закладах загальної освіти