Ленів Зоряна Павлівна

Кандидат педагогічних наук, доцент

Проходила наукове стажування в різні періоди науково-педагогічної діяльності в університетах Канади, Польщі, Словаччини, Чехії, а в період з 29 червня по 10 липня 2017 року пройшла міжнародне наукове стажування: „Досвід підготовки висококваліфікованого персоналу, організація навчального процесу та інноваційні методи навчання” в ESEI Internstional Business School Barcelona. (Сертифікат № 45072017 від 10.07.2017 р., 108 годин).

Пройшла програму навчання «World’s leading range of qualifications for learners of English» в Cambridge English Language Assessment, успішно склала випускні екзамени й отримала сертифікат міжнародного зразка «Your English School», рівень B2.

Має понад 45 наукових статей і тез доповідей, зокрема, 1 стаття була опублікована в журналі, що входить до міжнародної наукової бази Web of Science; навчально-методичних праць, із яких основні: «Концепція застосування музикотерапії в логопедичній роботі», навчально-методичні посібники «Діагностика усного мовлення старших дошкільників засобами арт-терапії» та «Основи інклюзивної освіти».

Є учасником українських та міжнародних наукових і науково-практичних конференцій. Була співорганізатором низки конференцій, круглих столів, семінарів-тренінгів і майстер-класів з актуальних освітніх питань на різних рівнях. Основні з них: Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання у світлі євроінтеграції» (2015 р.); ІІ Міжнародний конгрес «Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії» (2016 р.)

Наукові інтереси: інновації у вищій школі, логопедія, практична (спеціальна) психологія, арттерапія, музикотерапія, новітні технології в педагогіці та психології, підготовка фахівців до роботи в умовах інклюзивного навчання.

Працює над докторською дисертацією на тему: «Теорія і практика підготовки асистентів учителів до роботи в умовах інклюзивного освітнього простору».

На громадських засадах у різних роках була учасником комісій та експериментів МОН, зокрема:  комісії з розробки Концепції інклюзивної освіти;  комісії з розробки Концепції неперервної педагогічної освіти в Україні; експерименту «Організація інтегрованого навчання осіб з особливими потребами у вищих навчальних закладах І – ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування»; експерименту «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів»; консультантом Канадсько-українського проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні».

Є експерткою та лекторкою он-лайн курсу «Робота вчителя початкових класів із дітьми з ООП» (2018 р.), а також ведучою тренінгів, семінарів і майстер-класів з питань інклюзії та логопедичної корекції.

За вагомий внесок у розвиток освіти в Україні та активну громадянську позицію отримала Грамоту Національної академії педагогічних наук України (2015 р.), Грамоту Львівської обласної ради (2013 р.), Грамоту головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації (2011 р.), Подяку міського голови м. Львова (2015 р.). Дипломом за розбудову потенціалу ВГО «УАКП» в Україні нагороджена президентом асоціації, академіком Синьовим В.М. (2016 р.), а також отримала Медаль «Драгоманівська родина» від ректора університету академіка Андрущенка В. П. (2015 р.). 23 травня 2018 року за особистий внесок у розвиток Української держави та духовне відродження нації була нагороджена  орденом «Берегиня України», а у березні 2020 року ввійшла у топ-100 жінок Київщини.