Сидорик Юрій Романович

 

доцент кафедри професійної освіти та інноваційних технологій

 

Персональна інформаціяДіяльністьКонтакти

Освіта: вища (Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, спеціальність “Психологія”, кваліфікація – психолог, викладач).

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук, спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія;

Наукові інтереси: клінічна психологія, психотерапія, експериментальна психологія, інноваційні методи психодіагностики, Data Science

1. Парцей Н.Т., Сидорик Ю.Р. Особливості самооцінки своєї зовнішності студенток з різними показниками індексу маси тіла / Н.Т. Парцей, Ю.Р. Сидорик // Вісник Прикарпатського університету: філософські і психологічні науки. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. – Вип. 17.

2. Когутяк Н.М., Сидорик Ю.Р. Особливості взаємин у найближчому соціальному оточенні матерів дітей з розладами спектру аутизму // Матеріалах наук.-прак. конф. “Людина з обмеженими можливостями: соціально-психологічний та культурний виміри”, 28-29 січня 2014 р., Львів, С. 94-102.

3. Sydoryk Y. Social network of the Ukrainian teenagers whose parents are long time abroad / Y. Sydoryk, N. Kogutiak // November issue of the “IntellectualArchive” journal (ISSN 1929-1329, Canada), p. 39-43

4. Сидорик Ю.Р. Порівняльний аналіз змісту поняття «соціально-психологічна адаптація» у дисертаційних дослідженнях із спеціальності 19.00.05 в Україні / Ю.Р. Сидорик //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Світоглядні орієнтації особистості у сучасних соціокультурних умовах: міждисциплінарні аспекти». – Полтава, 2015. – 247 с., С. 209–212.

5. Сидорик Ю.Р. Сезонні та інформаційні фактори пошуку психотерапевтичної допомоги / Ю.Р. Сидорик // 5 Українська науково-практична конференція з КПТ “КПТ у клінічній практиці”, 1-2 червня 2018: збірка наукових статей / [Українська асоціація когнітивно-поведінкової терапії]. – Львів, 2018. С. 121–127.

6. Сидорик Юрій, Когутяк Надія, Мицько Володимир. Машинне навчання та використання моделей психічної діяльності /Ю.Р.Сидорик, Н.М.Когутяк, В.М.Мицько // Свідомість, мозок, мова: актуальні проблеми та міждисциплінарні досягнення: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 19-20 квітня 2018 р.). – Львів, 2018. – 232 с.

ТЕКСТ